2BA en STABU werken toe naar één loket

29 juni 2016

STABU en 2BA werken samen toe naar één loket waar de fabrikant zijn product- en handelsgegevens kan aanleveren terwijl de data in de beide informatiesystemen worden opgenomen.

Het proces is in gang gezet zodat de informatie die de fabrikant aan 2BA aanlevert, in ETIM-format, door STABU wordt aangevuld en opgenomen in haar specificatiesystematiek Bouwbreed. De fabrikant zal ontzorgd worden bij het aanbieden van zijn data op meerdere platforms. In juli 2016 zal hiermee gestart worden.

STABU levert een online specificatiesystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw waarmee zowel bestekken kunnen worden gemaakt als complete gebouwdossiers. Daarnaast levert STABU fabrikantgebonden productspecificaties, geeft zij adviezen over besteksgerelateerde onderwerpen en verricht zij onderzoeksprojecten. Alles wordt voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. STABU is van, voor en door de bouw. STABU levert de informatie die nodig is voor BIM.

2BA, staat voor Bestand Beheer Artikelen. Zoals de naam al zegt houdt het bedrijf zich bezig met het verzamelen, valideren en distribueren/ontsluiten van product- en handelsgegevens voor de bouw en installatiebranche. Kortom, met de informatie die ondersteunend is aan de groothandel en aan bepaalde BIM-processen. Als uitgangspunt voor alle activiteiten gelden de uniforme classificatie- en communicatiestandaarden van respectievelijk ETIM en S@les in de bouw. 2BA is van, voor en door branche.

Website STABU

Website 2BA

 

Comments are closed.