Addit verbetert workflow dankzij gecombineerde implementatie PLM en ERP

30 oktober 2018

Alle informatie beschikbaar op de plek waar het nodig is

System supplier Addit voert werkzaamheden uit voor een keur aan OEM’s. Daarbij wordt het eigen bedrijfsproces nauwkeurig gemonitord. Dat gebeurt niet alleen om de kwaliteit van de producten te bewaken, maar ook om in de gaten te houden of er nog verbeteringen mogelijk zijn die de doorlooptijd van producten kunnen verkorten en de kosten omlaag kunnen brengen. Een gesprek over de invoering van een datamanagementsysteem en het verbeteren van de workflow.

Door Lambert-Jan Koops

Addit is een internationaal opererende process supplier, contract manufacturer en system supplier van precisieplaatwerkdelen en -producten, modules, systemen, complete apparaten en machines voor Original Equipment Manufacturers. Het bedrijf biedt daarnaast ook aanvullende diensten aan, zoals productontwikkeling en logistieke dienstverlening. De onderneming beschikt over meer dan dertig jaar ervaring in het realiseren van toeleveringsprojecten voor ontwikkelaars van zeer uiteenlopende producten, van printers, kopieeren scanapparatuur tot speelautomaten en kantoormeubilair.
In de rol van systeemleverancier die bouwt, assembleert en complete machines levert, heeft Addit te maken met grote hoeveelheden ontwerpgegevens en een uitgebreide supply chain. De hoeveelheid data die binnen het bedrijf wordt verwerkt, is daarbij de afgelopen jaren gigantisch toegenomen, zo vertelt Jeroen Meulendijks, technical director van Addit. “Er is echt sprake geweest van een data-explosie, omdat echt alle details die op de een of andere manier te maken hebben met een te bouwen machine tegenwoordig worden vastgelegd. Dat is op zich een goede zaak, want dat komt de kwaliteit van het eindproduct ten goede, maar vereist wel dat wij de juiste stappen nemen om het overzicht te houden. Vandaar dat we in 2016 de beslissing hebben genomen om te investeren in een oplossing voor datamanagement. Daarbij hebben we eerst gedegen onderzoek gedaan om te zien wat nu voor ons de beste oplossing zou zijn, want de implementatie van een dergelijk systeem is te ingrijpend om over één nacht ijs te gaan. Het werd ons toen snel duidelijk dat een investering in een PLM-systeem niet alleen koppeling met ons CAD-systeem vereiste, in ons geval Creo Elements Direct Modeling, maar ook met ons ERP-pakket.”


Hightech-systeem voor de brillenglasindustrie.

Workflowoptimalisatie
Na de inventarisatie van alle mogelijkheden op PLM-gebied, besloot Addit te kiezen voor Pro. file. Omdat dit pakket niet compatibel bleek met het bestaande ERP-systeem van het bedrijf, werd dit laatste vervangen en tegelijkertijd met Pro.file ook Ridder IQ geïmplementeerd. “Een ingewikkelde klus, dat zeker,” zo stelt Meulendijks, “maar het had wel als voordeel dat we daarbij alles precies zo konden inrichten dat het perfect aansloot op de gang van zaken binnen het bedrijf. Daarbij hebben we bijvoorbeeld goed kunnen bepalen welk van de twee systemen leidend moest zijn in welke situatie. Verder hebben we ook ons CAM-pakket WiCAM tijdens de imple-mentatie kunnen koppelen aan het ERP systeem, waardoor de collega’s op de werkvloer nu ook over alle benodigde informatie kunnen beschikken.”

Procedures en werkwijzen
Met de invoering van zowel de ERP- als PLM-software heeft Addit een belangrijke stap genomen in de optimalisatie van de workflow. Momenteel zijn de medewerkers van het bedrijf bezig de verschillende systemen te vullen met informatie. Daarnaast worden alle procedures en werkwijzen nog eens goed onder de loep genomen. Meulendijks legt uit hoe dit in zijn werk gaat: “We beschrijven momenteel alle activiteiten die waarde toevoegen aan het bedrijfsproces, waarbij ERP en PLM de ondersteuning bieden voor Quick Response Manufacturing, oftewel QRM. Hierbij worden de processen extreem ingekort en alle handelingen nauwkeurig gemonitord: hoe lang werkt iemand aan een onderdeel en in hoeverre beïnvloedt dat de doorlooptijd? Nietwaardetoevoegende activiteiten worden vervolgens geëlimineerd.”
Als voorbeeld van een activiteit die geen waarde toevoegt aan het product, noemt Meulendijks het overdragen van data van de ene werknemer naar de andere. Dat is volgens hem typisch een proces dat volledig automatisch zou moeten verlopen. “Data moeten maar op één plek hoeven te worden ingevoerd en dan beschikbaar komen op alle plaatsen waar het nodig is. Dat betekent echter wel dat een engineer meer moet doen dan alleen maar ontwerpen, maar bijvoorbeeld ook werkvoorbereidingsinformatie toe moet voegen. Dankzij automatisering wordt het ERP-systeem daarbij voor zo’n 95 procent gevuld vanuit Pro.file, wat natuurlijk behoorlijk tijd scheelt.”

Papieren
Momenteel wordt er binnen Addit nog wel gewerkt met papieren informatie, met name bij de productieafdeling, maar het valt te raden dat Meulendijks daar ook van af wil. “Ook op die afdeling moet de manier van werken makkelijker en sneller. We willen dan ook dat alle productie-informatie straks van beeldschermen af wordt gelezen door de medewerkers. Dat is mogelijk omdat we met Pro.file de bestanden kunnen beheren en ze daar kunnen laten verschijnen waar ze nodig zijn, of dit nu tekeningen of 3Ddata betreft. Deze informatie wordt vervolgens gekoppeld aan het ERP-systeem, waar onze productiemedewerkers mee werken. Zij kunnen in dat geval met een USB-scanner een werkbon scannen en krijgen dan automatisch de relevante gegevens voorgeschoteld. Het mag duidelijk zijn dat dit weer veel tijd scheelt ten opzichte van een proces waarbij tekeningen worden geprint en uitgedeeld.”

Een diamantslijpmachine.

Live
Addit is in de tweede helft van 2017 begonnen met de transitie van het bedrijf en momenteel wordt er gewerkt aan het vullen van de systemen. Pro.file is inmiddels volledig geïmplementeerd en de ontwerpbestanden worden nu overgeheveld vanuit het oude systeem. Ook de data voor het ERP-systeem worden daarbij in Pro.file ingevoerd. “Het is momenteel hard werken om alles voor elkaar te krijgen en we werken dan ook standaard over op maandag- en donderdagavond,” zo stelt Meulendijks, “maar het is het zeker waard. We kunnen op 3 januari 2019 live gaan met Ridder IQ en vanaf dat moment de nieuwe workflow in ons bedrijf ten volle benutten. Ik ben ervan overtuigd dat dit een grote verbetering zal zijn ten opzichte van de oude situatie en denk dat we dan ook klaar zijn voor de toekomst.”

Website Addit
Website PLMXpert

Comments are closed.