Altair Engineering gaat van start in de Benelux

27 september 2018

Softwareontwikkelaar zet in op eigen ontwikkelmethode

Altair Engineering komt naar de Benelux. Deze markt werd tot nu toe altijd bediend door het Altair-kantoor in Duitsland, maar daar zal zeer binnenkort verandering in komen. Theo Verbruggen is kortgeleden aangesteld als senior sales director Benelux bij Altair Engineering en inmiddels druk in de weer met het opzetten van een bijbehorende businessunit. Zijn missie? Het introduceren en propageren van Simulation Driven Design in de maakindustrie.

 

Door Lambert-Jan Koops

Altair Engineering is een wereldwijd opererende softwareontwikkelaar die vooral bekend is van de Altair HyperWorks-suite, met tools als Altair HyperMesh en Altair OptiStruct, en het Altair Inspire-platform, met producten als Inspire, Inspire Motion en Inspire Cast. De onderneming is dan ook gespecialiseerd in simulatietechnologie voor het optimaliseren van productontwerpen, engineeringmethoden en -processen, waarbij de grote lijnen voor de ontwikkeling van de software worden uitgezet in het hoofdkantoor in de VS. Het concern beschikt daarnaast ook over een groot aantal vestigingen in diverse landen, die daar lokaal ondersteuning bieden aan eindgebruikers.
De nieuwe Nederlandse vestiging van Altair zal, geheel in lijn met de strategie van het moederbedrijf, met name inzetten op Simulation Driven Design. Verbruggen vertelt hierover: “Simulation Driven Design is eigenlijk precies wat de naam al zegt: een ontwerpproces waarbij bijzonder intensief gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende simulaties, zodat een optimale versie van het product kan worden gevonden. Het idee is daarbij dat simulaties vanaf het eerste moment dusdanig geïntegreerd zijn in het totale ontwerpproces dat er eigenlijk geen stap meer wordt genomen zonder dat deze geverifieerd is door een berekening of simulatie. Belangrijk is daarbij ook dat de berekeningen met elkaar worden geïntegreerd, zodat meteen duidelijk is hoe een gewichtbesparende beslissing bijvoorbeeld van invloed is op de stabiliteit van een ontwerp.”

Een model van een auto in HyperWorks.

Integratie van simulaties
Simulation Driven Design is volgens Verbruggen een vereiste bij moderne productontwikkeling: de ontwikkeltijd moet kort zijn, de kosten dienen laag te blijven en de veiligheid, het comfort en de prestaties van het eindproduct moeten omhoog. “Al deze factoren kunnen onmogelijk los van elkaar worden geoptimaliseerd en het integreren van simulaties en optimalisaties is dan ook een grote stap vooruit op het gebied van productontwikkeling. Dat moet ook wel, want de internationale concurrentie is echt moordend en de eisen van klanten worden steeds dwingender. Om eens een voorbeeld te geven: het ontwikkelen van een nieuwe hybride aandrijflijn kan bij een traditioneel werkende toeleverancier aan de auto-industrie wel anderhalf jaar in beslag nemen, waarbij verschillende cycli worden doorlopen van ontwerpen, prototyping en herontwerpen. Dat levert ongetwijfeld een verbeterd product op, maar wanneer een autofabrikant zijn ontwerpproces op de schop gooit en binnen een half jaar een nieuw ontwerp op de markt wil brengen, zal de toeleverancier toch ook in drie tot vier maanden met een nieuw product moeten komen, als hij zijn klant tenminste wil behouden. En die enorme afname van de ontwikkeltijd is alleen maar mogelijk met Simulation Driven Design.”

De analyse van een elektrische motor geeft aan waar zich de meeste hitte ontwikkelt in het model.

CAE als start
Het ontwikkelproces bij Simulation Driven Design is door de integratie van alle simulaties behoorlijk anders dan bij een traditionele aanpak. Zo komt CAE al veel eerder aan bod. “In het traditionele proces is er eerst het ontwerp en komt de feedback van CAE vrij laat. Bij Simulation Driven Design begint een ontwikkelafdeling eigenlijk met CAE om pas daarna op CAD over te stappen. Op basis van dit ontwerp wordt vervolgens een simulatie uitgevoerd en vindt de optimalisatie plaats. Tenminste, ongeveer, want ik heb het proces nu enigszins vereenvoudigd weergegeven. Waar het echter om gaat is dat simulatie en optimalisatie dus echt helemaal aan het begin van het proces zitten, iets wat voor veel bedrijven en ontwerpers een lastige gedachtesprong is, aangezien het een compleet andere benadering is dan dat ze gewend zijn. Bij Simulation Driven Design worden de simulaties immers niet meer overgelaten aan de hoogopgeleide superspecialisten, maar mag de ontwerper dit zelf doen”, zo legt Verbruggen uit, die eraan toevoegt dat hij denkt dat dit een goede ontwikkeling is.
“Er is een tekort aan hoogopgeleide mensen die tot op detailniveau verstand hebben van geavanceerde simulatiesoftware. Wanneer een deel van het simulatiewerk gedaan kan worden door ontwerpers, verdwijnt dat tekort vanzelf: er zijn immers veel meer ontwerpers dan simulatiespecialisten. Van belang is dan natuurlijk dat er software-oplossingen zijn die door ontwerpers kunnen worden gebruikt, daar heeft Altair dan ook veel energie in gestoken.”

Geen beperkingen
Het belangrijkste bij Simulation Driven Design is, zoals bij alle veranderingen die ingrijpen op het bedrijfsproces, dus de nieuwe manier van denken, is de boodschap van Verbruggen: “We krijgen heel vaak de vraag van maakbedrijven of ze hun bestaande CAD-model kunnen inlezen in de software. Dan zeggen we dat dit inderdaad mogelijk is, maar dat dit nu juist iets is wat ze niet moeten willen. Het ontwikkelproces moet op een andere manier beginnen en wanneer iemand begint met een bestaand CAD-model dan beperkt hij zichzelf te veel. Dat uitgewerkte CAD-model is misschien nog voor tien procent te optimaliseren, maar wie bijvoorbeeld vijftig procent wil besparen op de gebruikte hoeveelheid materiaal, moet echt volledig opnieuw beginnen. Zonder voorgekookt model, zonder beperkingen vooraf.”
Het voordeel van Simulation Driven Design is volgens Verbruggen niet alleen dat de ontwikkeltijd afneemt, de techniek biedt ontwerpers ook veel meer mogelijkheden om hun creativiteit te gebruiken. “Door de mogelijkheden die het proces biedt, is het veel makkelijker om meer en andere oplossingen te onderzoeken en functies te combineren. Daarbij moet dan natuurlijk wel een overkoepelend proces worden gecreëerd binnen het bedrijf waarbij alle aspecten van de verschillende disciplines bijeen worden gebracht. De tijdwinst zit hem daarbij in het feit dat er in dat geval geen traditionele projectmanager meer nodig is die de deeloptimalisaties stuk voor stuk doorneemt en vervolgens feedback geeft aan de ontwikkelaars van de verschillende disciplines die dan weer een nieuwe tijdrovende ontwerpstap nemen. Het gaat allemaal veel sneller: door alle resultaten samen te voegen in een dashboard zijn direct de kruisverbanden te zien. Zo is dan bijvoorbeeld inzichtelijk hoe comfort gerelateerd is aan crashveiligheid en performance, en op basis van dat inzicht wordt vervolgens een veel betere en snellere keuze gemaakt.”

Van blok, naar organische vorm naar productiemodel in Inspire.

Verbindende techniek
Voor de ondersteuning van Simulation Driven Design heeft Altair een eigen manier van werken ontwikkeld, de C1-2-3-methode. Deze methode is niet zozeer een softwarematige oplossing, als wel een verbindende en integrerende techniek. Bij elke stap in de C1-2-3-methode wordt optimalisatietechnologie toegepast, waardoor de ontwerper inzage krijgt in de effecten die de verschillende ontwerpbeslissingen hebben. Verbruggen licht de methode toe: “Voor een ontwerper begint met de methode legt hij bij C0 vast wat de eisen zijn voor het ontwerp. Wat zijn de belastingen, wat zijn de doelen, enzovoort. Tijdens stap C1 worden dan de krachten en randvoorwaarden losgelaten op de topologie, waarna er een frame wordt gegenereerd. Dit frame bevat materialen op de juiste plaats en zorgt ervoor dat het ontwerp voldoet aan de gestelde randvoorwaarden, waarbij het frame echt nog uit organische vormen bestaat, gegenereerd door de software. Deze vormen worden in stap C2 uitgewerkt tot bijvoorbeeld beschikbare balk-profielen binnen het kader van de van tevoren gestelde eisen. In C3 is het dan tijd om het model volledig uit te detailleren.”
Bij de C1-2-3-methode van Altair zal een ontwerper in de eerste stap een groot aantal modellen kunnen genereren. “Wie een beetje met de parameters schuift, kan bij stap C1 in korte tijd tussen de honderd en duizend modellen maken. Bij stap C2 zijn dan bijvoorbeeld crashanalyse, trillingsanalyse en akoestische analyse uit te voeren in samenhang met elkaar, zodat de meest belovende modellen kunnen worden uitgekozen. Dat is, voor de duidelijkheid, een analyse die de ontwerper zelf kan uitvoeren en waarvoor geen expert nodig is. Pas wanneer bij C3 de definitieve keuze wordt gemaakt, zal een simulatie-expert bij het proces hoeven te worden betrokken.”
Uiteraard is het niet zomaar dat Altair Simulation Driven Design en de C1-2-3-methode propageert: het bedrijf levert een complete Design en Multi-Physics simulatiesoftware-portfolio waarmee dit allemaal mogelijk is. Daarnaast zet de onderneming in op het gebruik van software van partners binnen het Altair Alliance Programma. “De partners binnen dit programma leveren momenteel meer dan zestig softwaremodules die allemaal gebruikt kunnen worden. Het bijzondere van het Alliance-programma is daarbij dat eindgebruikers dankzij de Hyperworks-licentiemethodiek toegang hebben tot alle modules, als ze over een licentie beschikken. Ze kunnen de applicaties on demand downloaden en naar eigen inzicht inzetten, net zoals dat bij de eigen Hyperworks-onderdelen van Altair het geval is. Die licentiemethode is denk ik met name nuttig voor het MKB. Die bedrijven krijgen hiermee toegang tot alle soorten multifysische berekeningen, zonder dat ze hiervoor diepte-investeringen hoeven te doen. Op die manier voorkomen ze dat ze een duur pakket moeten aanschaffen voor het doen van berekeningen die maar incidenteel nodig zijn.”

Toekomstige analyses
Voor de toekomst denkt Verbruggen dat de acceptatie van Simulation Driven Design sterk zal toenemen en dat dit de weg vrijmaakt voor extra analyse, bijvoorbeeld op het gebied van elektromagnetische interferentie. “Dat laatste is een belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld toekomstige mobility-producten. Omdat er steeds minder metalen onderdelen worden gebruikt in producten, heeft straling steeds vaker vrij spel en daarmee neemt de kans op interferentie dus sterk toe. Dat is wel iets waar een ontwerper rekening mee moet houden en dus een aspect dat hij mee moet nemen in zijn analyses. Ik verwacht dan ook dat het gebruik van onze software voor deze simulaties de komende jaren een vlucht zal nemen. Uiteraard in samenhang met andere analyses en simulaties, want Simulation Driven Design heeft de toekomst.”

Website Altair

 

Comments are closed.