ALTOP Kunststoftechniek gaat voor minimale wachttijd

16 april 2015

Doorloop ontwerp- en maakproces geoptimaliseerd

Wie een modern 3D-ontwerpprogramma installeert, kan direct de mooiste dingen engineeren. Wie echter efficiënt wil ontwerpen én produceren, zal echter ook moeten kijken naar de manier waarop hij het ontwerpproces inricht en hoe dit in verhouding staat met de rest van de bedrijfsvoering. Bij ALTOP Kunststoftechniek is hier goed over nagedacht.

Door Lambert-Jan Koops

ALTOP Kunststoftechniek bestaat sinds 1 april 2000, maar de oorsprong van het bedrijf ligt verder in het verleden. Het bedrijf was in de jaren negentig actief als teken- & adviesbureau en voerde daarbij met name werkzaamheden uit op het gebied van installaties en leidingsystemen. Omdat het bedrijf zich langzaam maar zeker steeds meer specialiseerde in kunststoftechniek werd in 2000 de beslissing genomen om de onderneming ook als zodanig te presenteren. Sindsdien is het ontwerpen en het vervaardigen en monteren van kunststof apparaten, installaties en leidingsystemen de belangrijkste activiteit van ALTOP Kunststoftechniek.
De producten die ALTOP levert lopen uiteen van opslagtanks, baden, doseerkasten, prefab leidingdelen en kunststof behuizingen. Voor de levering van deze producten werkt het bedrijf nauw samen met de zusterondernemingen ALTOP Besturingstechniek, Metaaltechniek en Techniek. Samen leveren de bedrijven complete oplossingen op basis van klantaanvragen.

Standaardisering
Joost Berndsen is operationeel directeur bij ALTOP Kunststoftechniek en is de schakel tussen de engineeringafdeling en de uitvoering, waarbij hij verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding, de inkoop en de beoordeling van het eindresultaat. Voor zijn werk maakt Berndsen voornamelijk gebruik van SolidWorks, waarin het merendeel van het ontwerpwerk wordt gedaan. Daarnaast heeft hij de beschikking over een SolidEdge-licentie die hij inzet voor het maken van plaatuitslagen bij maatwerkprojecten en heeft ALTOP ook AutoCAD-licenties beschikbaar voor het werken in 2D. Dat laatste gebeurt echter steeds minder vaak, zo vertelt Berndsen. “We hebben een aantal jaren geleden de keus gemaakt om onze werkwijze te standaardiseren op SolidWorks en kunnen hierdoor tegenwoordig binnen een dag een complete tank ontwerpen. Dat is vooral te danken aan het feit dat we in 2014 een werkmethodiek hebben gedefinieerd waar alle leden van ons engineeringteam zich momenteel aan houden.”
De invoering van de werkmethodiek is volgens Berndsen een gouden greep geweest voor de engineeringafdeling. “We gebruiken geen PDM-systeem of andere software en dan zijn duidelijke richtlijnen echt noodzakelijk. Ondanks dat we met een klein team zijn en we dicht op elkaar zitten, deed iedereen het toch op zijn eigen manier toen er nog geen methodiek was vastgesteld, met alle problemen van dien. Zo bleek het bijvoorbeeld toch lastig om werk van een ander over te nemen als iemand met vakantie was of ziek thuis zat. Die problemen hebben we nu niet meer en ik denk dat de invoering van de werkmethodiek ook echt een verbetering is geweest voor ons werkproces.”

Project
Met de huidige werkmethodiek verloopt de productie van kunststofsystemen soepel bij ALTOP. Berndsen geeft een standaardproject als voorbeeld: “Er komt bijvoorbeeld een klant bij ons die twintig kubieke meter zwavelzuur wil opslaan en daarvoor al een milieuvergunning heeft aangevraagd en gekregen van de gemeente. Omdat wij als bedrijf BRL gecertificeerd zijn voor bovengrondse chemie-opslag weten wij welke regels van toepassing zijn voor een dergelijke opslag en kunnen we daarvan uitgaan bij ons ontwerp. Op basis van de specificaties en de regelgeving maken we dan een algemeen ontwerp met daarin de belangrijkste componenten zoals de vulkas, de tank en de doseerkas. Wanneer dit door de klant is goedgekeurd, gaan we over op de detaillering, wat bij ons een gestandaardiseerd proces is waarbij we veelvuldig gebruikmaken van componenten die we al eens eerder hebben gebruikt.”

ALTOP2Geen wachttijd
Dankzij de ingevoerde werkmethodiek en het hergebruik van eerder ontworpen onderdelen verlopen de werkzaamheden op de engineeringafdeling van ALTOP vloeiend. Daarna valt het werk echter niet stil, mede dankzij de aanpak volgens het Quick Resource Manufacturing (QRM-)principe. “Het idee hierachter is dat we intern zo weinig mogelijk wachttijd creëren”, legt Berndsen uit. “Dat betekent dat we een offerte bijvoorbeeld direct uitbrengen nadat hiervoor een vraag is binnengekomen en dat we ook een minimale periode gebruiken voor de stap van engineering naar de werkplaats.”
Het minimaliseren van tijd die verloren gaat tussen verschillende activiteiten binnen een bedrijf lijkt heel voor de hand liggend, maar toch kost het doorvoeren van een order bij veel maakbedrijven meer tijd dan gewenst. Berndsen legt uit hoe dit bij ALTOP wordt voorkomen. “In de eerste plaats dienen alle medewerkers zich bij QRM bewust te zijn van het feit dat ze nieuwe opdrachten direct moeten oppakken én moeten uitwerken. Vaak zie je dat een engineer allerlei zaken er even tussendoor doet als hij aan een opdracht werkt, maar dat kost juist heel veel tijd. Hij moet zichzelf daarom aanleren dat hij een opdracht af maakt voordat hij aan iets anders gaat werken. Zo voorkom je dat er een opeenhoping van opdrachten ontstaat waarbij de eerste opdracht zich onder aan de stapel bevindt.”
Naast het feit dat Berndsen en zijn collega´s zichzelf een bepaalde werkdiscipline hebben opgelegd, denkt de commercieel directeur dat ook de samenwerking binnen het engineeringteam een goede bijdrage levert aan de snelheid waarmee ALTOP de orders kan verwerken. “We hebben vier engineers in dienst die multi-inzetbaar zijn en niet alleen kunnen ontwerpen maar ook aan de slag kunnen met calculaties en werkvoorbereiding. Op die manier kunnen ze bijspringen wanneer dit nodig is en ontstaat er ook geen opstopping als de werkvoorbereider eens een keer op vakantie wil, omdat zijn werk dan kan worden overgenomen. En het is onder andere die flexibiliteit die ervoor zorgt dat we sneller en beter kunnen werken dan onze concurrenten.”

Koppeling ERP
Het feit dat Berndsen tevreden is over de manier waarop het bedrijfsproces van ALTOP is ingericht, betekent niet dat hij niet verder kijkt naar een volgende verbeteringsstap. Zo wordt er momenteel samen met CAD-leverancier CAD2M gewerkt aan een koppeling tussen SolidWorks en het ERP-systeem Plan-de-CAMpagne. “Onze database bevat alle gegevens die nodig zijn voor de productie, we moeten alleen de export tussen beide systemen nog regelen. Wanneer dat voor elkaar is, moeten onze engineers met stuklijsten gaan werken en ik denk dat we dan nog weer twintig procent van de tijd kunnen besparen op de werkvoorbereiding, waardoor alles nog weer soepeler en sneller zal gaan.”

www.altop.nl
www.cad2m.nl

Dit artikel is eerder verschenen in CAD-Magazine 1 – 2015.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.