De ART render engine

20 april 2017

In het vorige artikel had ik al een start gemaakt met het schrijven over de nieuwe mogelijkheden voor wat betreft de ART render engine. In dit artikel opnieuw aandacht voor deze nieuwe render engine.

 

Door Jean-Pierre van Gastel

De nieuwe ART render engine bevat uiteraard mogelijkheden om een daglichtsysteem te renderen. ART kan zowel met het oude Mental Ray Daylight-systeem renderen als met de nieuwe Sun Positioner, die overigens veel handiger is. De Sun Positioner vervangt het Mental Ray Daylight-systeem en is terug te vinden onder het tabblad dat te verwachten is, namelijk Lights. Alle instellingen voor zowel de positie, datum en tijd zijn terug te vinden tijdens het creatieproces en later in het Modify panel. Dat scheelt weer continu schakelen tussen het Modify panel voor de instellingen van het licht en het Motion panel voor de datum, tijd en locatie.

Afbeelding 1: De nieuwe map Sun & Sky Environment bevat alle instellingen voor dag- en zonlicht.

Afbeelding 1: De nieuwe map Sun & Sky Environment bevat alle instellingen voor dag- en zonlicht.

Erg prettig tijdens het aanmaken van de Sun Positioner is ook het kompas waarmee de richting van het noorden wordt bepaald. Deze laatste is namelijk direct te roteren in de viewport, waarbij gebruikgemaakt wordt van een 5 graden snap. De Sun Positioner maakt ook een bijbehorende map aan in het 3ds Max environment-dialoogvenster. Deze map is de nieuwe Sun & Sky Environment en is eigenlijk niets meer dan een HDRI (High Dynamic Range Image). De Sun & Sky Environment vervangt hiermee de oude Mental Ray Physical Sky map en bevat alle opties voor het daglicht en zonlicht zelf. Door deze map te verslepen in de Material Editor worden alle bijbehorende instellingen zichtbaar, zie afbeelding 1.

Physical Material

Bij de ART render engine is er in 3ds Max 2017 ook een nieuw materiaaltype geïntroduceerd: Physical Material. Dit materiaaltype is terug te vinden in de categorie General in de Material Editor. Het vervangt het sterk verouderde Arch & Design-materiaal en bevat net als deze laatste een groot aantal presets waarmee de gebruiker kan starten. Zelf materialen aanmaken op basis van het Physical Material is eenvoudig. De zogenaamde Basic Parameters bestaan uit niet meer dan vier verschillende delen, waarmee snel basiskleur, metaaleffect, transparantie en dergelijke kunnen worden ingesteld. De reflecties van het materiaal werken standaard op basis van een zogenaamde Fresnel-curve en werken direct met betrekking tot de eventuele transparantie en reflectie in het materiaal. De roughness parameter bepaalt de ruwheid van het oppervlak voor zowel de weerspiegeling als het transparante deel van het materiaal.

Afbeelding 2: Het nieuwe Physical Material rendert zeer snel met ART.

Afbeelding 2: Het nieuwe Physical Material rendert zeer snel met ART.

Een materiaal kan licht afgeven door het gebruik van de Emission parameters. Een unieke optie is de extra roll-out waarmee een coating layer toe te voegen is. Ideaal voor een materiaal dat voorzien is van een vernislaag of blanke lak. Uiteraard is het materiaal te voorzien van diverse texture maps. Uniek is hierbij de bump map die toegekend kan worden aan zowel de basislaag als de coating layer. Het nieuw Physical Material rendert zeer snel met ART en biedt haast alle mogelijkheden voor het maken van fantastische materialen, zie afbeelding 2.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

Comments are closed.