AutoCAD 2019 en specialised toolsets

24 mei 2018

Op 22 maart heeft Autodesk weer de nodige nieuwe producten in de markt gezet. Ook nu is de naam 2019 weer afkomstig van het huidige boekhoudkundige jaar (FY19) in de Verenigde Staten. Naast tal van nieuwe mogelijkheden in AutoCAD 2019 is er besloten dat alle AutoCAD-abonnementhouders ook toegang krijgen tot zogenaamde specialised toolsets. Dit houdt in dat elke AutoCAD-abonnementhouder toegang krijgt tot zogenaamde vertical toolsets, zoals Architecture, Mechanical, Electrical, Map 3D, MEP, Raster Design en Plant 3D.

 

Door Jean-Pierre van Gastel

Omdat de AutoCAD-abonnementhouder toegang krijgt tot de toolsets wordt de waarde van zijn of haar abonnement per direct verhoogt. Aangezien Autodesk alleen nog maar over abonnementen praat, zal het geen verrassing zijn dat de nieuwe AutoCAD including specialised toolsets niet beschikbaar zijn voor klanten die een maintenance-contract hebben. Uiteraard zijn er voldoende mogelijkheden beschikbaar om van een maintenance-contract over te stappen naar een abonnementgebaseerd contract.

specialised toolsets

Afbeelding 1: De ‘flat designed’ iconen zorgen voor een veel betere visuele ervaring in AutoCAD 2019.

Gebruikersinterface

Op basis van de resolutie van de monitor van de gebruiker zal AutoCAD 2019 automatisch een bijbehorende set van iconen voor de ribbon laden. De zogenaamde ‘flat designed’ iconen zijn terug te vinden in de Ribbon, de Status Bar, de Quick Acces Toolbar en het Application Menu en zorgen voor een veel betere visuele ervaring in AutoCAD 2019, zie afbeelding 1. AutoCAD 2019 biedt ondersteuning voor hoge-resolutiemonitoren, de zogenaamde 4K- of Ultra High Definition (UHD-)monitoren. Om deze hoge resolutie te waarborgen zijn er maar liefst meer dan tweehonderd dialoogvensters en andere componenten van de gebruikersinterface aangepast. Overigens was deze functionaliteit al aanwezig in de eerste AutoCAD 2018-update.

Naast de aanpassingen in de User Interface zijn er uiteraard ook verbeteringen aan meer inhoudelijke functionaliteit terug te vinden in AutoCAD 2019. Een van de meest interessante nieuwe mogelijkheden is de zogenaamde Drawing Compare. De gebruiker kan hiermee twee tekeningen met elkaar vergelijken en snel inzichtelijk maken waar de verschillen zitten in beide tekeningen. Door gebruik te maken van een rode en een groene kleur zijn de verschillen snel te identificeren. De kleur grijs wordt gebruikt voor alle tekeningelementen die hetzelfde zijn in beide tekeningen, zie afbeelding 2.

specialised toolsets

Afbeelding 2: Met Drawing Compare is het mogelijk om twee tekeningen met elkaar te vergelijken en snel inzichtelijk te maken waar de verschillen zitten.

AutoCAD Shared Views

De nieuwe functionaliteit Shared Views maakt het mogelijk om eenvoudiger een tekening uit te wisselen met derden zonder dat hierbij het originele bronbestand hoeft te worden gedeeld. Met deze nieuwe functie wordt in feite de bestaande workflow van het publiceren naar een DWF of pdf-bestand vervangen. Views en data die aanwezig zijn in een tekening worden opgeslagen in de cloud, waarna een deelbare link vervolgens door iedereen te openen is. Het openen van een AutoCAD Shared View vindt plaats binnen een webbrowser en werkt dus zowel op een desktop, tablet als mobiel apparaat. Het is daarbij niet alleen mogelijk om bestanden te bekijken, aan de views kunnen ook opmerkingen worden toegevoegd en er zijn tools beschikbaar voor het opmeten van onderdelen, zie afbeelding 3. Shared Views zijn standaard maximaal dertig dagen beschikbaar, maar kunnen uiteraard korter of langer beschikbaar worden gesteld.

Views en Viewports

Een andere nieuwe functionaliteit in AutoCAD 2019, die overigens al beschikbaar was in de AutoCAD 2018.1-update, heeft betrekking op het werken met Named Views en Viewports. Een nieuw Named Views-panel maakt deel uit van de View Ribbon-tab die gevuld is met tal van functies voor het werken met Named Views. De View drop down list in het Named Views-panel maakt het mogelijk om een named view direct weer actief te zetten door deze te selecteren in de lijst. De nieuwe New View-mogelijkheid biedt een vereenvoudigde versie van het New View/Shot Properties-dialoogvenster met daarin de belangrijkste instellingen voor het aanmaken van een nieuwe view.

De meest interessante nieuwe mogelijkheid komt naar boven drijven zodra de gebruiker een lay-out in een tekening actief maakt. Het nieuwe Insert View-commando zorgt ervoor dat in een drop down-menu alle aanwezige named model views worden getoond die direct als viewport te plaatsen zijn op de lay-out. Door deze nieuwe werkwijze worden er maar liefst vijf handelingen tegelijk uitgevoerd. Na het selecteren van een bestaande viewport in een lay-out is het erg eenvoudig om hier de schaal van aan te passen. Dit kan door gebruik te maken van de getoonde grips op elke hoek van de viewport of door de schaal van de viewport aan te passen, waarna de omtrek van de viewport automatisch verandert.

specialised toolsets

Afbeelding 3: Een AutoCAD Shared View kan beschikbaar worden gesteld in de cloud en is daar te bekijken, annoteren en op te meten.

Layers

Voor het werken met Layers in AutoCAD 2019 geldt uiteraard dat de al in de AutoCAD 2018.1- update geïntroduceerde nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk geworden om overrides te identificeren die op een Xref layer zijn aangebracht. Hiervoor is namelijk een nieuwe icoon beschikbaar en zodra de gebruiker met de muiscursor op het icoon gaat staan, ziet hij de aangebrachte overrides duidelijk omschreven in de vorm van een tooltip. Indien gewenst, kunnen overrides ook visueel worden weergegeven door het gebruik van een unieke achtergrondkleur.

De Layer Properties Manager beschikt ook over een nieuw Xref Override layer filter waarmee de gebruiker snel inzichtelijk kan maken op welke Xref layer overrides zijn aangebracht. In het Layer Settings-dialoogvenster zijn er nieuwe instelmogelijkheden terug te vinden voor het beheren van Xref layer-eigenschappen. De nieuwe XREFLAYER-systeemvariabele maakt het de gebruiker mogelijk om een standaard layer in te stellen waarop altijd Xref’s worden geplaatst.

specialised toolsets

Afbeelding 4: De gemiddelde snelheidsverbetering bij het werken met een 3D-model bedraagt zo’n 175 procent en komt het duidelijkst naar voren bij het gebruik van de commando’s 3DORBIT, ZOOM, PAN en VSCURRENT.

Performanceverbeteringen

AutoCAD 2019 bevat op diverse gebieden een duidelijke performanceverbetering. Een verdubbeling van de snelheid wordt zeker gehaald tijdens het werken met het draw order-commando, het zoomen en pannen, het wijzigen van layer-eigenschappen en niet te vergeten het werken met rasterafbeeldingen. De Plot en Preview-performance is ook verbeterd naast een betere 3D-navigatie-performance. De gemiddelde snelheidsverbetering bij het werken met een 3D-model ten opzichte van AutoCAD 2017 bedraagt zo’n 175 procent. De snelheidsverbetering komt het duidelijkst tot uiting bij het gebruik van de commando’s 3DORBIT, ZOOM, PAN en VSCURRENT, zie afbeelding 4.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook de Autodesk-website.

Comments are closed.