AutoCAD (LT) 2019 Web App

20 september 2018

In dit artikel ga ik verder in op de diverse online en mobiele mogelijkheden voor AutoCAD die er op dit moment beschikbaar zijn. Dit is in eerste instantie van belang omdat er enkele nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn gekomen bij de introductie van AutoCAD (LT) 2019. Daarnaast zijn er ook diverse wijzigingen doorgevoerd op dit gebied.

 

Door Jean-Pierre van Gastel

Met de nieuwe AutoCAD Web App die deel uitmaakt van elk abonnement op AutoCAD (LT) 2019 krijgt de gebruiker vanaf elke computer en elk mobiel apparaat toegang tot een AutoCAD-omgeving in een browser. Helaas worden hierbij niet alle beschikbare browsers ondersteund, zoals bijvoorbeeld Firefox. Wel wordt de 64-bit versie van Google Chrome op zowel Windows- als het mac OS-platform ondersteund. Om direct toegang te krijgen tot de AutoCAD-omgeving kan de gebruiker in de Google Chrome-browser direct naar de URL web.autocad.com gaan. Vervolgens dient hij in te loggen met de eigen persoonlijke Autodesk ID. Na het inloggen is direct een aantal standaard mogelijkheden beschikbaar.

AutoCAD Web App

Afbeelding 1: Een .DWG-bestand uploaden in de online AutoCAD-omgeving.

Met de knop Upload is het uiteraard mogelijk om direct een .DWG-bestand te uploaden, zie afbeelding 1. Met de knop New Folder is een nieuwe folder aan te maken binnen de projectomgeving en de knop New Drawing start uiteraard een nieuwe tekening. Wie overigens geen actief abonnement heeft op AutoCAD (LT) 2019 kan alleen tekeningen bekijken met de AutoCAD Web App en beschikt niet over mogelijkheden om zelf een nieuwe tekening te maken of een bestaande AutoCAD (LT)-tekening aan te passen. Wie wel een AutoCAD (LT) 2019-abonnement heeft en merkt dat de mogelijkheden voor het bewerken niet beschikbaar zijn, dient de Autodesk-accountbeheerder te vragen om de service voor de desbetreffende gebruiker te activeren in de daarvoor bedoelde Autodesk Account-omgeving (manage.autodesk.com).

Afbeelding 2: Bij het allereerste gebruik van het Save to Web and Mobile-commando wordt een kleine plug-in voor AutoCAD (LT) geïnstalleerd.

Een alternatief voor het handmatig uploaden van een AutoCAD (LT)-tekening in de AutoCAD Web App is het gebruik van het nieuwe Save to Web and Mobile-commando dat deel uitmaakt van de Quick Acces Toolbar in AutoCAD (LT) 2019. Uiteraard is dit nieuwe commando ook terug te vinden in het Save As-commando in het Application Menu in AutoCAD (LT) 2019. Bij het allereerste gebruik van dit commando wordt nog wel een kleine plug-in voor AutoCAD (LT) geïnstalleerd, maar dat is in enkele seconden geregeld, zie afbeelding 2. Na het bewaren van de tekening in de cloud-omgeving vanuit AutoCAD (LT) is deze direct beschikbaar in de AutoCAD Web App. Bij het openen van een AutoCAD (LT)-tekening in de webbrowser verschijnt er direct een melding dat de aanwezige lettertypes (fonts) worden weergegeven met het Simplex.shx-font, maar dat de originele fonts wel gewoon aanwezig blijven in de tekening.

Interface
De gebruikersinterface ziet er eenvoudig, maar praktisch uit. Helaas is er geen mogelijkheid om de standaard zwarte achtergrondkleur aan te passen en is er geen command line beschikbaar, zie afbeelding 3. De achtergrondkleur van de aanwezige lay-outs (Views) worden overigens standaard in de kleur wit weergegeven.
De navigatie in de AutoCAD Web App werkt op basis van het muiswiel, maar er zijn ook commando’s aanwezig als Zoom Extents, Zoom Window en Zoom previous. Zodra de gebruiker een element in de AutoCAD (LT)-tekening selecteert, kan hij direct de eigenschappen van het geselecteerde element zien in het Properties-gedeelte van de gebruikersinterface. Uiteraard zijn ook de weergegeven eigenschappen aan te passen, zie afbeelding 4.
Ook voor de aanwezige lagen in een AutoCAD (LT)-tekening bevat de AutoCAD Web App ruim voldoende tools. Zo kunnen de eigenschappen van bestaande lagen worden gemanipuleerd en zijn nieuwe lagen aan te maken met de daarbij behorende eigenschappen. Er zijn wel wat beperkingen met betrekking tot het aantal beschikbare lijntypes. Alleen de lijntypes die aanwezig zijn in een bestaande tekening zijn te gebruiken. Het laden van extra lijntypes is dus niet mogelijk.

AutoCAD Web App

Afbeelding 3: De gebruikersinterface: eenvoudig, praktisch en zonder command line.

Bewerken van tekeningen
Voor het maken van een compleet nieuwe tekening of het aanpassen van een bestaande tekening zijn er ruim voldoende tekenmogelijkheden aanwezig in de AutoCAD Web App. Zo zijn de commando’s Rectangle, Circle, Arc, Line en Polyline beschikbaar. Tijdens het tekenen is het uiteraard ook mogelijk om gebruik te maken van Object Snap-mogelijkheden. Deze zijn in te stellen via het Settings-icoon, dat is terug te vinden onderin de gebruikersinterface aan de linkerkant.
Voor het bewerken van bestaande elementen in een tekening heeft de gebruiker de beschikking over de commando’s Move, Fillet, Extend, Trim, Mirror, Copy, Offset en Rotate. Het is wel enorm wennen met het verplaatsen van bijvoorbeeld een object. Zo moet de gebruiker voor het maken van een selectie de linkermuisknop ingedrukt houden en is er geen mogelijkheid voor het intypen van een value als tweede punt waar het object naartoe moet worden verplaatst. Ook het gebruik van de spatiebalk is wennen. Normaal gesproken is deze in AutoCAD (LT) als Enter (bevestiging) te gebruiken, maar in de AutoCAD Web App wordt de spatiebalk alleen maar gebruikt voor het herhalen van het laatste commando en daarom kan deze dus niet als bevestiging (Enter) tijdens een commando worden ingezet.

Met betrekking tot de annotatiemogelijkheden biedt de AutoCAD Web App mogelijkheden voor het plaatsen van revision clouds (erg handig voor het aanpassen van een tekening in het veld), een Dimension-commando om diverse maatvoering mee aan te brengen, een erg eenvoudige Mtext-editor en een Multileader-commando. Wie klaar is met het aanpassen of het maken van een nieuwe tekening in de AutoCAD Web App moet alle wijzigingen uiteraard wel opslaan. De tekening wordt daarbij dan in een eigen, afgeschermde cloud-omgeving opgeslagen. De opgeslagen tekening is dan vervolgens weer met AutoCAD (LT) 2019 te openen met het nieuwe Open from Web & Mobile-commando. Uiteraard dient de gebruiker er dan wel rekening mee te houden dat de geopende tekening dan nog wel in de cloud is opgeslagen. Door de tekening middels het Save As-commando lokaal te bewaren (en daarmee eventueel een bestaande tekening te overschrijven), zijn direct alle wijzigingen beschikbaar in AutoCAD (LT) 2019.

AutoCAD Web App

Afbeelding 4: Eigenschappen van een element worden weergegeven in het Properties-gedeelte van de gebruikersinterface.

Conclusie
De AutoCAD Web App is een erg snelle en praktische applicatie die zelfs externe referentietekeningen ondersteund. Daarnaast is de applicatie nog volop in ontwikkeling door Autodesk en zal deze in de toekomst ook steeds meer mogelijkheden bieden.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook de Autodesk-website.

 

Comments are closed.