Automatisering en flexibilisering zorgen voor tijdwinst bij Roelofs

18 oktober 2018

3D-Benadering vooral nuttig bij specifieke opdrachten

Werken in 2D of 3D, dat is de vraag. Met de opkomst van BIM en softwarepakketten die almaar meer 3D-mogelijkheden bieden, is 3D nagenoeg onvermijdelijk. Toch is voor civieltechnische bedrijven een kanttekening op zijn plaats: 3D maakt veel mogelijk, maar het hangt van het soort project af of het echt toegevoegde waarde biedt. Bij infrabedrijf Roelofs wordt dan ook per project bekeken wat de beste aanpak is.

 

Door Lambert-Jan Koops

Roelofs is een modern familiebedrijf dat zich richt op duurzame circulaire vernieuwing van de infrastructuur. Het bedrijf verzorgt daarbij integraal de (her)inrichting van de openbare ruimte: van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en zelfs financiering. Als kennisbedrijf is Roelofs gespecialiseerd op het gebied van milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek, waarbij het met name als adviseur en uitvoerder optreedt bij middelgrote en kleine opdrachten. De organisatie heeft ruim 220 medewerkers en werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Ham en vanuit regiovestigingen in Sneek, Stadskanaal, Steenwijk, Spijkenisse en Veenendaal.

Roelofs

Medewerkers van Roelofs werken aan het project Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud (BRAVO) bij Woerden.

A12 BRAVO
Een van de prestigieuze projecten die Roelofs de afgelopen tijd heeft uitgevoerd, is het project Afbouw BRAVO 3, waarbij de Zuidelijke rondweg Woerden is aangelegd. De weg loopt vanaf bedrijventerrein Middelland naar de aansluiting op de A12 bij Nieuwerbrug en Waarder, en zorgt ervoor dat Woerden hiermee een tweede verbinding met de A12 krijgt. Hiermee is dit het laatste deel van het programma A12 BRAVO, wat staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud. Opvallend aan de Afbouw BRAVO 3 is de spectaculair korte tijd waarin het project werd afgerond, zo stelt Toon Flokstra, assistent-ontwerper, gespecialiseerd in 3D-tekenwerk, Virtual Reality en visualisaties bij Roelofs: “We moesten twee nieuwe turborotondes aanleggen en één bestaande rotonde opwaarderen tot de turbovariant. Een behoorlijke opdracht, die we binnen tien dagen moesten opleveren omdat de aansluiting met de A12 niet langer afgesloten mocht blijven.”

Om het werk in goede banen te leiden maakten Flokstra en zijn collega’s een 3D-model voor het project. “Het bestek was in 2D, maar we zagen al snel de voordelen van 3D. Omdat er veel grondwerk in zat en we weinig tijd hadden, wilden we de machines met GPS aansturen. Daarvoor is echter wel een 3D-model vereist, vandaar dat we dit hebben aangemaakt in Civil 3D ook al was dit geen eis vanuit de aanbesteding.

Met behulp van het Civil 3D-model en Infrakit kon ik vervolgens de machines voorzien van nieuwe modellen en controleren of ze in de meest recente bestanden werkten. En dat allemaal vanuit mijn standplaats Steenwijk, op 150 kilometer afstand van het project. Dat heeft ontzettend veel tijd gescheeld: omdat de machines niet alleen de orders ontvingen, maar ook informatie terugstuurden konden we snel aanpassingen doorvoeren waar dat nodig was en alle machines direct updaten met nieuwe data en orders. Ook het feit dat dit via het web kon was heel nuttig: als er tien machines op het werk staan, is het rondlopen met een USB-stick voor een update op zichzelf al tijdrovend.”

Het BRAVO-project heeft Roelofs gesterkt in de mening dat de inzet van GPS-gestuurde machines de toekomst heeft en het bedrijf zet dan ook steeds vaker in op deze manier van werken. “We proberen ook andere partijen te stimuleren om op deze manier te werken,” zegt Flokstra, “maar nog niet iedereen is er aan toe. Zo hebben nog lang niet alle onderaannemers de beschikking over de vereiste machines en als ze dat al wel hebben, zijn de verschillende besturingssystemen nog niet altijd compatibel. Toch is deze werkwijze bezig met een onvermijdelijke opmars aangezien ze zoveel efficiënter is. Ik sluit dan ook niet uit dat we als Roelofs zelf het voortouw zullen nemen en op termijn onze onderaannemers ook zullen motiveren om op deze manier te werken.”

Roelofs

Bij Roelofs wordt actief gebruikgemaakt van moderne technieken, zoals Virtual Reality.

Virtual Reality
Het BRAVO-project is niet het enige project waar Roelofs 3D-modellen heeft ingezet. Bij de sloop en verbouwing van een oude melkfabriek in het dorpje Klein-Groningen (gelegen in Friesland!) is ook gebruikgemaakt van 3D. “De melkfabriek in het dorp was verlaten en behoorlijk vervallen geraakt, vandaar dat het plan ontstond om deze aan te pakken”, legt Flokstra uit. “Om nostalgische redenen is daarbij besloten om niet alles te slopen maar slechts een deel van de fabriek. Om de omgeving de nieuwe plannen te laten zien en te ervaren, hebben we een VR-model opgezet. Daarvoor hebben we de 2D-tekening opgewerkt in Civil 3D naar Infraworks en is vervolgens het 3D-model in 3dsMax uitgewerkt tot VR-bestand. Op die manier kregen alle betrokkenen een goed beeld van de plannen en kon het project zonder problemen van start.”

Afwegingen
Alhoewel Roelofs sterk inzet op 3D-modellen en daarmee het gebruik van Civil 3D, wordt er ook nog steeds veel gewerkt met 2D-tekeningen. Daarbij worden alle tekeningen uitgewerkt volgens de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) met behulp van het pakket NedInfra Tekenen Plus van NedGraphics. René Meijer, ontwerper en applicatiebeheerder AutoCAD bij Roelofs, legt uit waarom de 2D-werkwijze nog steeds belangrijk is. “Voor relatief standaard opdrachten zoals asfaltonderhoud is er eigenlijk geen noodzaak om het project in 3D te doen. Dat zijn traditionele onderhoudsbestekken waarbij het omzetten in 3D geen meerwaarde biedt, zeker in de situaties waarbij we zelf het project niet uitvoeren. Aangezien we best veel van die projecten hebben, zal het 2D-werk voorlopig nog niet uitsterven binnen onze organisatie. Nog vaak genoeg is dat de beste, snelste en meest efficiënte manier van werken, natuurlijk wordt bij elk project opnieuw afgewogen of 3D geen meerwaarde biedt.”

Het doorgaande gebruik van 2D in de organisatie betekent overigens niet dat Roelofs geen veranderingen meer wil doorvoeren op dit gebied, zo vertelt Meijer. “We kijken op alle fronten naar verbeteringen, dus ook op het gebied van softwarebeheer. Vandaar dat we nu samen met onze leverancier Unica Schutte de mogelijkheid onderzoeken om AutoCAD in de cloud te draaien en alle seats volledig flexibel te maken. Ik denk dat dit een behoorlijke besparing kan opleveren, niet alleen voor mij als applicatiebeheerder, maar ook voor alle ontwerpers omdat ze dan overal en altijd over hun tekeningen en de bijbehorende informatie kunnen beschikken.”

Website Roelofs
Website NedGraphics

Comments are closed.