BAM realiseert twee multifunctionele projecten in Brussel

29 augustus 2018

Citydev.brussels, de publieke instantie belast met de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft BAM opdracht gegeven voor de realisatie van twee nieuwe projecten in de Brusselse deelgemeente Anderlecht. Beide projecten zijn gezamenlijk ontwikkeld door de vastgoedontwikkelingsbedrijven van BAM Belgium (Kairos en Immo BAM).

Marchandises

Project Marchandises betreft 103 gesubsidieerde, passieve citydev-woningen (waarvan circa dertig procent nul-energie-woningen), een crèche voor ruim vijftig kinderen en circa 2.600 vierkante meter commerciële ruimten. Bovendien komt er een multifunctioneel ‘BAM’-gebouw (Bâtiment à Affectations Multiples) met circa 1.400 vierkante meter voor kleine of middelgrote ondernemingen, circa 1.600 vierkante meter ruimten geschikt voor meerdere doeleinden, en ongeveer 1.000 vierkante meter woningen voor de vrije markt.

De contractsom bedraagt circa 35 miljoen euro. Momenteel wordt het ontwerp nader uitgewerkt en loopt het vergunningentraject. De bouwwerkzaamheden zullen ruim twee jaar duren en worden uitgevoerd door BAM Contractors en Galère.

Marchandises
Marchandises is ontworpen door drie architectenbureaus: A2M, Urban Platform en ORG Permanent Modernity. Het technisch ontwerp (structuur en gebouwentechnieken) wordt verzorgd door de ingenieursbureaus Establis, Sweco en 3E.

Het project is gesitueerd op een braakliggend terrein, omsloten door de Goederenstraat, Tweestationsstraat en Grondelsstraat en een spoorlijn aan de westzijde. Marchandises maakt deel uit van het omvangrijke CityGate stadsvernieuwingsproject van citydev.brussels. CityGate I omvat naast project Marchandises het project Kuborn (in uitvoering door derden) en project Goujons (waarvan de gunningsprocedure nog loopt). Met de toekomstige projecten CityGate II en III komt in deze wijk in totaal circa 90.000 vierkante meter nieuwe leefruimte tot stand.

Novacity

Het project Novacity omvat 63 gesubsidieerde, passieve citydev-woningen (waarvan circa dertig procent nul-energie-woningen), alsook 7.600 vierkante meter voor uiteenlopende economische activiteiten (gelijkvloerse modules voor kleine of middelgrote ondernemingen, met een variabel oppervlak van 150 tot 500 vierkante meter). Er worden een nieuwe openbare weg en twee pleinen aangelegd, die tevens de verdere ontwikkeling van de omliggende buurt mogelijk maken.

De contractsom bedraagt circa 25 miljoen euro. Momenteel wordt het ontwerp nader uitgewerkt en loopt het vergunningentraject. De bouwwerkzaamheden zullen ruim twee jaar duren en worden uitgevoerd door BAM Contractors.


Het ontwerp van Novacity werd gemaakt door de architectenbureaus Bogdan & Van Broeck, DDS+ en landschapsarchitect Eole. Het technisch ontwerp is in handen van Establis, Boydens en 3E. Het ingenieuze ontwerp clustert de woningen in drie ‘buurten’, gelegen boven de ateliers of werkplaatsen. Tussen deze clusters is ruimte voor gemeenschappelijke en particuliere daktuinen en terrassen.

Smart living

Kairos en Immo BAM zullen de smart-living-concepten en partnerships, die zij hebben ontwikkeld voor het in 2014 verworven project Tivoli GreenCity − een voorbeeldproject van duurzame stadsontwikkeling in Brussel − ook voor beide nieuwe projecten toepassen en verder uitbouwen.

Website BAM

Comments are closed.