Bewegen langs een pad?

7 maart 2016

In de nieuwste Solid Edge, versie ST8, zijn een tweetal functionele uitbreidingen toegevoegd voor het simuleren van een beweging van onderdelen langs een pad: een offsetwaarde in de Path-relatie en de Variable Table Motor om een beweging aan te sturen.


Door Jaap Dubbelaar

De Path-relatie in een samenstelling is niet nieuw. Het commando heeft echter een offset-waarde als parameter gekregen. Dit is de afstand van het verbindingspunt ten opzichte van het startpunt van de curve. Tijdens het gebruik van de Path-relatie is nu een Offset-type beschikbaar van Float en Fixed. Bij Float kan het gekoppelde onderdeel vrij bewegen langs de curve. Dit is het gebruik van de functie zoals deze tot en met versie ST7 was. Bij de keuze voor Fixed ontstaat een parameter in de Variable Table met de actuele afstand tussen het connectpunt en het begin van de curve. Deze offsetwaarde is aan te passen door het onderdeel en daarna de Path-relatie in de Pathfinder te selecteren. Een andere manier is het openen van de Variable Table en het wijzigen van de waarde van de betreffende parameter.

Solid Edge ST8

In ST8 heeft de Path-relatie een Offset-waarde gekregen.

Variable Table Motor

Voor de definitie van een beweging tussen onderdelen in een samenstelling heeft Solid Edge motor-relaties. Tot en met versie ST7 waren er twee typen: een Rotational Motor voor het vastleggen van een draaiing en een Linear Motor voor een translatie. Als nieuw motortype is hier in ST8 een Variable Table Motor bijgekomen. Deze gebruikt één van de parameters in de Variable Table om deze in stappen te verhogen of te verlagen.
Het commando heeft een settingsformulier waar direct de naam van de parameter kan worden ingegeven. Ook kan van hieruit de Variable Table worden geopend waarin de parameter is te selecteren. Andere opties op het formulier zijn de snelheid, bijvoorbeeld in centimeters per seconde, de eindwaarde en de positieve of negatieve richting.

Solid Edge ST8

Met een Variable Table Motor kan een beweging via een Path-relatie worden aangestuurd.

Simulatie

In het voorbeeld op bijgaande afbeeldingen is een combinatie van de voorgaande twee nieuwe functies van ST8 gebruikt om een bewegingssimulatie uit te voeren. In het midden van de geleidingsgroef is een curve getekend die als input wordt gebruikt voor de Path-relatie. De arm heeft een pen die de curve volgt. De offsetwaarde van de Path-relatie wordt aangestuurd met een Variable Table Motor.
Met de functie Simulation Motor wordt de Animation Editor zichtbaar gemaakt waarop de motor wordt weergegeven. Met de Play-knop wordt de motor gestart waarna de beweging van de onderdelen zichtbaar wordt. Binnen de Animation Editor kunnen diverse instellingen voor simulatie worden gekozen.
Uiteindelijk kan van de simulatie een filmpje worden vastgelegd. Via deze link is het resultaat van dit voorbeeld te zien. Ook binnen de geïntegreerde KeyShot-renderomgeving kan van de constructie een bewegingssimulatie worden gemaakt die is voorzien van fotorealistische materialen, lichtbronnen en aanverwante zaken.

Jaap Dubbelaar is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Aanvullende informatie over Solid Edge is te vinden op www.solidedge.com en www.solidedge.nl.

Comments are closed.