BIM basis ILS nu ook in het Duits

13 april 2017

Sinds vorig jaar vormt de website van het BIM Loket de thuisbasis voor de BIM basis ILS. Bij dit initiatief van enkele marktpartijen om een basis voor informatie-uitwisseling in de bouw af te spreken sloten zich al meer dan 150 deelnemers aan. Naast aannemers, adviseurs en architecten hebben zich ook de eerste opleidingen en een gemeente gemeld.

De belangstelling blijft niet tot Nederland beperkt. Na een Engelse vertaling is de BIM basis ILS nu ook in het Duits vertaald, naar aanleiding van een concrete vraag uit Duitsland en in samenwerking met Duitse BIM-experts. Dat is handig voor Duitse bedrijven, maar ook voor Nederlandse bedrijven die zakendoen met of voor Duitse organisaties. Uniformiteit en gedragenheid van gezamenlijke afspraken zijn de kern van goed kunnen samenwerken.

De BIM basis ILS voorziet in concrete afspraken over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Naast het basisdocument is op de website een groeiend aantal handleidingen te vinden om met specifieke softwarepakketten aan de afspraken van de BIM basis ILS te kunnen voldoen. Op dit moment zijn handleidingen beschikbaar voor Allplan, ArchiCAD, DDS-CAD, Revit, Sketchup en Tekla. Handleidingen voor Adomi en SCIA Engineer zijn in voorbereiding.

Website BIM Loket/BIM basis ILS

Comments are closed.