CAD magazine Ontwikkelingen in CAD, CAM en CAE

Home -> Editors Desk -> Van traditioneel naar conceptueel

10-10-2011

Van traditioneel naar conceptueel


Maarten van Ham (foto Hanneke Meier)


Dat de bouwwereld verandert en uit haar conservatieve schulp kruipt, daar staat niemand meer van te kijken. Dit blijkt wederom uit recentelijk onderzoek door Maarten van Ham van Huybregts Relou Groep uit Son. Van Ham, werkzaam bij Huybregts Relou en Huybregts Systeembouw studeerde recentelijk af aan de deeltijdopleiding commerciële economie van Fontys Hogeschool voor Marketing Management te Eindhoven. Huybregts Systeembouw, conceptueel bouwer binnen Huybregts Relou Groep, vroeg hem onderzoek te doen naar methoden voor het vermarkten van conceptuele bouwproducten.


Uit het onderzoek bleek dat veel partijen (zowel woningcorporaties als ontwikkelaars) kijken naar alternatieve manieren om slimmer, goedkoper of sneller te bouwen en hier oplossingen voor zoeken. Bij projecten met repetitie vinden zij dit vaak in conceptueel bouwen. Veel partijen hebben van conceptueel bouwen gehoord maar geven aan niet exact te weten wat het is. Uit het onderzoek bleek dat dit kan zorgen voor spraakverwarring omtrent het begrip conceptueel bouwen.

“Het is van belang dat partijen in de markt, zowel aanbieders als opdrachtgevers, bekend zijn met conceptueel bouwen en weten wat dit begrip inhoudt. Conceptueel bouwen is kiezen uit project overstijgende oplossingen.
Opdrachtgevers kijken in de markt welke bestaande oplossingen aansluiten bij de wensen van hun doelgroep en kiezen het concept wat hier het beste bij aansluit. Deze concepten worden ontwikkeld voor een specifieke doelgroep en worden proactief in de markt aangeboden. Bovendien is er bij conceptueel bouwen sprake van voldoende keuzevrijheid en flexibiliteit.
Daarnaast worden de concepten gerealiseerd met maximale ketenintegratie. De toegevoegde waarde van alle ketenpartners wordt op deze manier optimaal in de ontwikkeling van de concepten benut. Uiteindelijk hebben de concepten daardoor duidelijke meerwaarde ten opzichte van traditioneel bouwen. Sommige concepten kunnen zeer snel worden gerealiseerd of zijn voordeliger, waar andere zich bijvoorbeeld kenmerken door een hoge bouwsnelheid of bovengemiddelde energiezuinigheid", aldus Van Ham.

"Conceptueel bouwen kan een goede oplossing bieden voor projecten met een repeterend karakter", vervolgd Van Ham. "Het is duidelijk geen hype maar een strategische keuze. Wel zullen aanbiedende partijen duidelijk moeten communiceren wat conceptueel bouwen inhoudt en hun concepten proactief moeten vermarkten. Voor opdrachtgevers vraagt het een andere invulling van hun inkooptraject. Als men weet voor wie hij bouwt en wat deze doelgroep wenst, kun je ook eerst kijken welke concepten er in de markt aansluiten bij deze doelgroep voordat het wiel weer opnieuw uitgevonden wordt. Mochten de bestaande concepten niet aansluiten, dan is kijken naar conceptueel ontwikkelen een goede optie."

Meer informatie over dit onderzoek en de veranderingen van het inkoopproces bij conceptueel bouwen is te vinden op www.conceptueelontwikkelen.nl.


CAD & Company
CAD Accent
TEC CAD College