CAAP gaat samen met Enginia

13 oktober 2017

“Overname zorgt voor capaciteit om te kunnen innoveren”

Met ingang van 1 juni 2017 heeft ROPA Group de aandelen van het bedrijf CAAP in Amersfoort overgenomen. Het dienstenpakket van CAAP is vergelijkbaar met dat van Enginia, dat al tot ROPA Group behoort. Door de overname ontstaat een grote landelijke aanbieder van Siemens PLM Software en aanverwante diensten. CAD-Magazine sprak met Paul Hörchner, medeaandeelhouder in ROPA Group en directeur van Enginia over de samensmelting van de twee organisaties.

Door Lambert-Jan Koops

De overname van CAAP door de ROPA Group zal voor ingewijden niet uit de lucht zijn komen vallen. Strategisch is het een logische keuze, aangezien Enginia en CAAP in dezelfde markt actief zijn, en qua tijdstip is het ook geen grote verrassing. Donald Kalff, oprichter en directeur van CAAP, heeft de pensioengerechtigde leeftijd weliswaar nog niet bereikt, maar zit daar nu ook weer niet zo ver van af dat een afscheid van CAAP totaal onverwacht komt. Hörchner: “Enkele jaren geleden heb ik al eens met Donald gesproken over een eventuele overname, maar toen was het nog niet opportuun. Toen Donald aangaf dat hij inmiddels concrete ideeën had over zijn vertrek, hebben we een en ander verder uitgewerkt.” 

De overname van CAAP is dan effectief per 1 juni 2017, de integratie van de werkzaamheden van CAAP en Enginia zal geleidelijk plaatsvinden. Hörchner gaat ervan uit dat er ongeveer twee jaar nodig is om de bedrijfsculturen van beide organisaties met elkaar in overeenstemming te brengen. “Beide bedrijven leveren natuurlijk wel gelijksoortige diensten en producten, maar de manier van werken is toch anders. Bovendien staan de kantoren niet direct naast elkaar: Enginia zit in Nootdorp en het Overijsselse Hengelo, terwijl CAAP is gevestigd in Amersfoort. Vandaar dat we rustig de tijd nemen om iedereen te laten wennen aan de nieuwe situatie. Iets wat overigens ook voor mijzelf geldt: met de overname zullen ook mijn eigen taken veranderen, al was het alleen maar omdat het met drie kantoren weer moeilijker wordt om overal zelf lijfelijk bij aanwezig te zijn.”

Paul Hörchner, directeur van Enginia: “Door het aanbod van Enginia en CAAP samen te voegen, creëren we extra ruimte voor innovatie en groei.”

 

Leren van elkaar
De overname van CAAP is de tweede keer in drie jaar dat Hörchner met een overname te maken heeft: in 2014 kwam Enginia tot stand door de samensmelting van de bedrijven Hörchner & Hammersma en Bosch Engineering. De directeur meent veel te hebben geleerd van die overname. “Op basis van de ervaringen toen kiezen we nu voor een geleidelijke integratie van de organisaties, dat is één. Ik meen echter ook geleerd te hebben hoe ik moet kijken naar de activiteiten van de beide bedrijven. Oftewel: wat kunnen we als Enginia leren van CAAP? Het is niet mijn bedoeling om de bedrijfsvoering van Enginia zomaar in te voeren bij CAAP: CAAP is een goedlopende organisatie met loyale klanten en beschikt over een prima verkoopteam. Dat zijn zaken die we graag zo willen houden. Ons doel is ook dat de relaties van Enginia en CAAP alleen positieve veranderingen ervaren als gevolg van de overname. Vooralsnog blijven adressen, contactpersonen en dergelijke ongewijzigd.”

Als de sterke punten van CAAP gehandhaafd blijven en die van Enginia ook, dan rijst natuurlijk de vraag wat dan het nut is van het samengaan van de beide bedrijven. Daar heeft Hörchner echter duidelijk al over nagedacht: “Door het aanbod van Enginia en CAAP samen te voegen, creëren we extra ruimte voor innovatie en groei. Samen kunnen we bijvoorbeeld komen tot een efficiënte invulling van onze helpdesk, zodat we capaciteit vrijmaken voor de groei die zich momenteel voordoet in onze PDM- en CAM-oplossingen. CAAP heeft bijvoorbeeld wat overcapaciteit op het gebied van technische medewerkers en dat zijn nu net de mensen waar we om zitten te springen bij Enginia. Door medewerkers anders in te zetten, kunnen we dus onze klanten nog beter ondersteunen bij de transformatie naar Smart Industry.”

 

Monopolie
Met de samenvoeging van CAAP en Enginia zijn er in Nederland nog maar twee partijen die het Solid Edge-portfolio en bijbehorende diensten van Siemens PLM Software leveren: Siemens PLM Software zelf en de combinatie CAAP-Enginia. En omdat Siemens PLM Software een deel van de ondersteunende diensten zelf niet levert – en dit met het oog op de eigen core business ook liever niet wil – blijft er nog maar één partij over waar de gebruikers van de bijbehorende software terecht kunnen. 

Volgens Hörchner is er echter geen reden om de Nationale Mededingingsautoriteit op te bellen met de melding dat er een monopolie is gecreëerd. “Er is geen echt monopolie, omdat klanten die dat willen altijd nog bij Siemens PLM Software terecht kunnen. We hebben aan deze laatste beloofd dat we met de nieuwe combinatie CAAP en Enginia zulk goed werk leveren dat niemand daar behoefte aan zal hebben, maar het kán dus wel. Verder vind ik dat het begrip monopoliepositie binnen dit kader een stuk erger klinkt dan het is. Er zijn wel meer softwarepakketten die in Nederland of zelfs de Benelux maar door één leverancier worden geleverd en dat is ook geen probleem: het zijn immers in de eerste plaats de verschillende pakketten die met elkaar concurreren en daarna pas de leveranciers.”

 

Uitbreiding
Omdat CAAP en Enginia in eerste instantie hun bestaande werkzaamheden zullen vervolgen, zullen de klanten van beide bedrijven nog niet direct iets merken van de overname. In eerste instantie zullen de klantendagen op 14 september en 4 oktober van de beide ondernemingen ook nog gesplitst worden gehouden: het Enginia Event richt zich in september wat meer op het management en de CAAP-bijeenkomst is vooral bedoeld voor engineers. 

In de nabije toekomst zullen er wel wat dingen veranderen, maar daarbij gaat het in eerste instantie om uitbreiding van het dienstenaanbod, zo vertelt Hörchner. “We zien dat werktuigbouwkundigen steeds vaker te maken krijgen met andere, afgeleide werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld topologie-optimalisatie en 3D-printen. Dat betekent dat de trainingen en opleidingen voor deze groep moeten veranderen: ze hebben steeds minder behoefte aan softwarespecifieke trainingen en veel meer aan cursussen waarin vakinhoudelijke kennis wordt overgedragen. Enginia en CAAP hadden afzonderlijk niet de capaciteit om dergelijke trainingen te ontwikkelen. Dankzij de overname is het bedrijf nu echter groot genoeg om op dit gebied te innoveren en dus zullen we binnen afzienbare tijd ook dergelijke trainingen kunnen geven. En om daarmee nog even terug te komen op de zogenaamde monopoliepositie: dat betekent dus dat het totale dienstenaanbod voor gebruikers van de Siemens-software breder wordt. Wat dat betreft verwacht ik dan ook dat onze klanten deze ontwikkeling alleen maar als positief kunnen opvatten.”

Comments are closed.