CAD & Company Universiteit moet vooral inspireren

19 september 2017

Op donderdag 28 september organiseert CAD & Company haar jaarlijkse inspiratiedag in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Dit jaar onder een nieuwe naam, CAD & Company Universiteit, en ook met een andere insteek onder het motto: samen innovatie waarmaken. Het doel is daarbij vooral dat de congressprekers de bezoekers zullen inspireren om zelf in actie te komen.

 

Door Lambert-Jan Koops

Een van de dingen die de laatste jaren zijn veranderd bij CAD & Company, is dat het bedrijf steeds meer tijd besteed aan de begeleiding van klanten die innoveren door het ontwerpproces volledig te integreren in de workflow van hun organisatie. Dat is ook logisch, stelt directeur Rob Oud, want de tijd is er volgens hem rijp voor om meer te doen met de beschikbare ontwerpinformatie.

“Bijna alle ondernemingen ontwerpen tegenwoordig in 3D, of ze nu in de bouw zitten of in de werktuigbouw. Dat betekent dat ze al een compleet virtueel model hebben van hun eindproduct en dus beschikken over alle basisinformatie die nodig is om vervolgstappen te zetten. Zo zijn bijvoorbeeld met een 3D-model makkelijk visualisaties van het eindproduct te maken, maar is het ook mogelijk om het te gebruiken materiaal te optimaliseren of het model op allerlei andere manieren door te rekenen.
Dat zijn echter nog relatief geïsoleerde stappen. Op zichzelf heel nuttig, maar het wordt nog veel interessanter als de ontwerpdata worden gebruikt voor bijvoorbeeld de planning van werkzaamheden en het aansturen van productiemachines. En als het product eenmaal is geleverd, zijn de data weer nuttig voor het beheer en onderhoud van het eindproduct, of dat nu een gebouw is of een machine. Vandaar ook dat we ons de laatste jaren onder andere hebben toegelegd op het maken van koppelingen tussen Autodesk Vault en ERP-systemen zoals Isah en AFAS. Op die manier wordt de integratie van alle informatie mogelijk gemaakt en zijn er belangrijke stappen te zetten op automatiseringsgebied.”

Nieuwe opzet

Het optimaal gebruik van ontwerpdata in een bedrijfsproces is een belangrijk speerpunt van CAD & Company en het is dan ook niet verwonderlijk dat het bedrijf tijdens de CAD & Company Universiteit aandacht schenkt aan veel meer dan alleen maar de ontwerpsoftware.

CAD & Company Universiteit

Rob Oud, directeur CAD & Company: “Het wordt interessant als ontwerpdata worden gebruikt voor bijvoorbeeld
de planning van werkzaamheden en het aansturen van productiemachines.”

Oud: “Onze klantendag stond in het verleden altijd in het teken van nieuwe features en de visie van Autodesk op het gebied van haar producten. Dat was voor de eindgebruikers vaak nuttig en informatief, maar er was ook wel scepsis. Bezoekers vroegen zich af of ze qua bedrijfsproces al wel in staat waren om met de gepresenteerde software te werken en hadden daarnaast ook nog weleens twijfels of het allemaal zo goed werkte als werd voorgespiegeld. Dat laatste kwam ook omdat bijna alle presentaties in handen waren van CAD & Company- of Autodesk-medewerkers, die natuurlijk een direct belang hadden bij de verkoop van de producten. Om alle reserves bij de bezoekers weg te nemen, hebben we daarom besloten om de CAD & Company Universiteit op een andere manier op te zetten. We willen daarbij niet al te veel ingaan op de software, maar vooral bezoekers inspireren om verbeteringen door te voeren in hun eigen bedrijfsproces. Verbeteringen zoals ik die hiervoor al geschetst heb, zoals het hergebruik van ontwerpdata voor het beheer en onderhoud van producten.
Belangrijk daarbij is ook dat we niet zozeer zelf gaan vertellen hoe het allemaal moet, maar andere bedrijven aan het woord laten over de manier waarop zij innovatie hebben doorgevoerd in hun organisatie. Daarmee krijgen de bezoekers van de CAD & Company Universiteit een kijkje in de keuken van een ander en zien ze wat er mogelijk is en wat er onmogelijk is. Dat laatste is belangrijk, want we hebben onze sprekers nadrukkelijk gevraagd om ook te praten over de problemen die ze zijn tegengekomen op hun innovatietraject. Inspiratie krijg je namelijk niet zozeer van een succesverhaal waarin alles van een leien dakje is gegaan, maar juist van een verhaal waarin problemen zijn overwonnen en hard gewerkt is aan een goede oplossing.”

Digitaal bedrijfsproces

Een voorbeeld van een spreker die de bezoekers van de CAD & Company Universiteit moet inspireren, is Vincent Everts, trendwatcher op het gebied van internet en techniek. Hij zal praten over de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden aan het bedrijfsleven en geeft verschillende praktijkvoorbeelden van organisaties waar de technologie succesvol is ingezet. Daarnaast zal ook Herman Zondag van ERP-specialist AFAS langskomen voor een verhaal. “Niet om zijn eigen software te promoten, maar vooral om te vertellen hoe AFAS zelf werkt”, legt Oud uit. “Dat is erg interessant aangezien ze hun bedrijfsproces echt volledig hebben gedigitaliseerd. Bovendien groeien ze als kool, zodat Zondag ook kan vertellen over de manier waarop je met veranderingen moet omgaan in een organisatie. Ik denk echt dat dit een heel inspirerend verhaal kan zijn voor onze bezoekers, waarvan veel zich ongetwijfeld afvragen hoe de overstap van een traditioneel naar een digitaal proces gaat.”

De CAD & Company Universiteit staat dus in het teken van inspiratie. Oud waarschuwt er nog wel bij dat dit betekent dat bezoekers geen kant-en-klare oplossingen kunnen verwachten voor hun eigen organisatie. “Het gaat echt om de bredere gedachte achter een proces, niet om de specifieke oplossingen die onze sprekers hebben gevonden. Om te beginnen is elk bedrijf anders en zijn oplossingen niet altijd over te nemen. Belangrijker is echter misschien nog wel dat het kopiëren van een idee geen inzicht geeft in het achterliggende proces. En ik wil juist graag dat onze bezoekers zullen leren hoe dat achterliggende proces eruitziet en wat ermee mogelijk is. Ik wil graag dat ze zullen zien op welke manieren de nieuwe techniek te omarmen is en hierdoor geïnspireerd hun eigen weg vinden. Dat is echt het doel van de CAD & Company Universiteit.”

Website CAD & Company

Comments are closed.