Cadmes Event 2019 doorbreekt barrières

11 november 2019

Het Cadmes Event 2019 stond op 10 oktober jongstleden in het teken van ‘breaking barriers’. Behalve de introductie van SOLIDWORKS 2020 kregen ruim 550 bezoekers een inspirerend programma voor managers en technici gepresenteerd. Gezien de toenemende integratie van SOLIDWORKS met het cloud-gebaseerde 3DEXPERIENCE-platform was ook Dassault Systèmes prominent aanwezig.

‘Outside the box’ denken
Tijdens de opening door Renso Kuster, strategic marketing & innovation manager van Cadmes, werd duidelijk dat ‘outside the box’ denken een belangrijke competentie is voor het creëren van duurzame innovaties. Wie binnen bestaande kaders en richtlijnen blijft denken ontwerpt vaak alleen incrementele verbeteringen, in plaats van grensverleggende. Tijdens de eerste managementsessie presenteerden Tim Illingworth, Vice President Northern Europe van Dassault Systèmes en Anoek Schellings, COO van Cadmes hoe bedrijven kunnen anticiperen op de steeds sneller veranderende wereld. Drie belangrijke pijlers daarvoor zijn een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkelen, duurzaamheid als uitgangspunt nemen voor elke innovatie en medewerkers in staat stellen zichzelf verder te ontwikkelen. Tijdens deze sessie ‘Van strategie naar realiteit’ werden tevens de resultaten gepresenteerd van een recent managementonderzoek, dat Dassault Systèmes samen met de Financial Times in het Verenigd Koninkrijk heeft uitgevoerd. 

SOLIDWORKS 2020
Tijdens het technische programmagedeelte stond uiteraard SOLIDWORKS 2020 centraal. Deze nieuwe versie van de veelgebruikte ontwerp- en engineeringapplicaties bevat maar liefst 233 verbeteringen en nieuwe functies. Tevens is SOLIDWORKS 2020 hechter geïntegreerd met het 3DEXPERIENCE-platform, via het begin dit jaar aangekondigde 3DEXPERIENCE.WORKS portfolio. Belangrijke noviteiten van SOLIDWORKS 2020 zijn:

●     Nieuwe detailleringmodus en grafische versneller voor tekeningen: de nieuwe detailleringmodus maakt het mogelijk tekeningen in enkele seconden te openen voor het toevoegen van notities of kleine wijzigingen. Dat bespaart vooral tijd bij het doorvoeren van kleine aanpassingen in de tekeningen van grote assemblages, met veel configuraties en views.

●     Onderdelen flexibel maken: ‘Make Part Flexible’ maakt het mogelijk een onderdeel in verschillende versies aan een ontwerp toe te voegen, bijvoorbeeld wel en niet gecomprimeerd. Dit is handig bij het gebruik van veren, balgscharnieren, o-ringen en andere onderdelen waarvan de vorm kan veranderen.

●     Verbeteringen in SOLIDWORKS PDM, de SOLIDWORKS Electrical Connector en een nieuwe SOLIDWORKS PCB Connector stellen productdesigners en engineers in staat complete elektronische ontwerpen te maken. Inclusief het bijbehorende datamanagement met indexering en versiebeheer en veilige opslag van alle data.

3DEXPERIENCE-platform
De toepassingsmogelijkheden van SOLIDWORKS 2020 zijn sterk uitgebreid door een hechtere integratie met het 3DEXPERIENCE-platform. De toegevoegde waarde van dit samenwerkingsplatform, dat ontwerpers en engineers verbindt met verkopers, marketeers en klanten, is toegelicht door Andreas Kulik, Director Business Development 3DEXPERIENCE Platform bij Dassault Systèmes. Door alle stakeholders in een vroeg stadium te betrekken bij het bedenken en ontwikkelen van innovaties en nieuwe producties zijn onderscheidende customer experiences te creëren. Dassault Systèmes heeft tevens een 3DEXPERIENCE.WORKS-portfolio van nieuwe generatie applicaties ontwikkeld, speciaal voor gebruikers van SOLIDWORKS. Dat zijn respectievelijk 3D Sculptor, gebaseerd op de xShape modelleerapplicatie, 3D Creator gebaseerd op xDesign voor parametrisch ontwerpen, 3D Component Designer voor datamanagement, Project Planner en Structural Professional Engineer voor geavanceerde simulaties. Met het 3DEXPERIENCE.WORKS aanbod kunnen ontwerpers en engineers op een intuïtieve wijze sneller innovaties en nieuwe producten ontwikkelen en deze vergaand voorbereiden op het productieproces. 

CAM-programma en transitie naar CTO
Omdat Cadmes ook al jarenlang oplossingen levert voor het aansturen van productiemachines en 3D-printers, konden bezoekers die daarin geïnteresseerd zijn een speciaal CAM-programma volgen. Tijdens die presentaties kwam onder andere aan bod hoe alle gereedschappen in verschillende CAM-programma’s te gebruiken en te beheren zijn. Maar ook praktische toepassingen van highspeed milling en 3D-printing en hoe CAM-werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te organiseren zijn. Verder presenteerden klanten zoals Lan Handling Technologies hoe zij door een transitie van ‘Engineering To Order’ naar ‘Configure To Order’ flexibeler en kosteneffectiever kunnen inspelen op de veranderende behoeften van hun klanten. Cadmes adviseert en begeleidt bedrijven die zo’n transitie van de bedrijfsprocessen willen realiseren en levert daarbij toepasbare applicaties van Tactron en DriveWorks. Een groot deel van alle presentaties die tijdens het Cadmes event 2019 te zien waren, zijn gratis te downloaden via de website.

Website Cadmes

Comments are closed.