Archief: Columnisten

Column: CAD uit de cloud biedt rekenkracht en schaalbaarheid

Op zoek naar manieren om hun producten efficiënter en flexibeler te ontwikkelen? Een van de manieren om dat te doen, is het terugdringen van de IT-kosten door bijvoorbeeld applicaties die veel grafische verwerkingskracht vragen, zoals CAD, uit de cloud te betrekken.

De cloud-aanpak maakt CAD-applicaties en...
Lees meer

Column: Model Based Definition

Het ontwerpen in 3D is sinds midden jaren negentig echt gestart met CAD-applicaties als SolidWorks en wordt inmiddels volledig ingezet om in 3D producten te ontwerpen. De voordelen van 3D zijn legio, maar de brug naar productie is nog steeds hoofdzakelijk een 2D-tekening.

Alle voordelen van...
Lees meer

Column: Digitaal is mooi, echt is mooier

Laat ik eens een open deur intrappen... Wij leven in een samenleving die steeds digitaler wordt. Een recent voorbeeld: ik zit in een restaurant, een van mijn tafelgenoten pakt zijn smartphone om te kijken of er nog buien zijn. Een blik naar buiten had hem het antwoord ook gegeven! Ongelooflijk, althans...
Lees meer

Column: Grip

Binnen Google zijn er 210.000.000 hits op het woord grip. Grip is een woord met meerdere betekenissen: Van Dale omschrijft grip als: greep, houvast: ergens geen grip op kunnen krijgen. In de sport wordt voor grip gebruikgemaakt van kalk om de handen droog te maken en zo...
Lees meer