Archief: Columnisten

Column: Rekensoftware is ook communicatie

Rekensoftware is een breed begrip, ook binnen het BIM-concept. Van calculatie tot en met sterkteberekeningen en alles wat er tussen zit. Eigenlijk is rekensoftware in basis dus ook communicatie, of nog beter gezegd: datacommunicatie, namelijk de uitwisseling van gegevens naar disciplinegerichte en gespecialiseerde oplossingen. Kortom, het BIM-model centraal als gegevensdrager en...
Lees meer

Column: PLM en BIM

Het thema van CAD-Magazine 3 – 2016 is Product Lifecycle Management, kortweg PLM. In een notendop gaat het bij dit concept om het proces vanaf ontwerp tot sloop van een product. De vergelijking met de diverse fasen in de bouwkolom ligt voor de hand. En daarmee is ook meteen de link...
Lees meer

Column: CAD uit de cloud biedt rekenkracht en schaalbaarheid

Op zoek naar manieren om hun producten efficiënter en flexibeler te ontwikkelen? Een van de manieren om dat te doen, is het terugdringen van de IT-kosten door bijvoorbeeld applicaties die veel grafische verwerkingskracht vragen, zoals CAD, uit de cloud te betrekken.

De cloud-aanpak maakt CAD-applicaties en...
Lees meer

Column: Model Based Definition

Het ontwerpen in 3D is sinds midden jaren negentig echt gestart met CAD-applicaties als SolidWorks en wordt inmiddels volledig ingezet om in 3D producten te ontwerpen. De voordelen van 3D zijn legio, maar de brug naar productie is nog steeds hoofdzakelijk een 2D-tekening.

Alle voordelen van...
Lees meer