Archief: Laatste nieuws Bouw

Lancering Metaal 2017-evenement

Mikrocentrum lanceert Metaal 2017, een nieuw evenement voor de metaalbewerkende- en verwerkende industrie. Al vele jaren organiseert Mikrocentrum activiteiten om de metaalindustriesector te versterken. Gebleken is dat het vakmanschap onder druk staat en dat kennisdeling tussen industriële bedrijven en kennisinstellingen hard nodig is. Verbetering van het vakmanschap is van grote invloed op het behoud van...

Lees meer

BNA ondertekent Grondstoffenakkoord

De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) heeft in Den Haag met een groot aantal andere publieke en private partijen het Grondstoffenakkoord ondertekend. De BNA onderschrijft het akkoord en onderstreept zo dat de architectenbranche zich zal inzetten voor een zo snel mogelijke transitie naar een circulaire ontwerp- en bouwpraktijk. De praktijk van de uitputting van grondstoffen en...

Lees meer

Big data in de bouw

KYP introduceert data-analyse in de dagelijkse praktijk van de bouwwereld: KYP Analytics. Vanuit de volledig digitale planning bij KYP-projecten kan de status van een project met kengetallen inzichtelijk worden gemaakt. Met KYP Analytics krijgt een (project)manager en/of directie inzicht in de status van een project en het presteren van de projectpartners. Informatie die helpt bij...

Lees meer

Winnaars InfraTech Innovatieprijs 2017 bekend

Iedere editie roept de vakbeurs InfraTech de infrasector op om baanbrekende ideeën te lanceren voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de breedste zin van het woord. Het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen maar ook particulieren kunnen meedingen naar deze prestigieuze prijs. Voor de InfraTech Innovatieprijs 2017 zijn twee categorieën vastgesteld: Product innovatie en Project...

Lees meer