Archief: Laatste nieuws

Internationale versie COINS in ontwikkeling

Beoogde ICDD-standaard doorloopt ISO-traject

In ISO-verband is een internationale versie van de Nederlandse COINS-standaard in ontwikkeling. COINS (Constructieve Objecten en de INtegratie van Processen en Systemen) is een flexibele standaard voor de uitwisseling van BIM-informatie. De kern wordt gevormd door een neutraal, software-onafhankelijk datamodel, van waaruit data in een neutraal format kunnen worden verzonden en ‘vertaald’...

Lees meer

Geen doorstart voor vakbeurs Elektrotechniek

De vakbeurs Elektrotechniek maakt vooralsnog geen doorstart. Jaarbeurs heeft de mogelijkheden onderzocht, maar vindt in de markt op dit moment onvoldoende weerklank. Wel wordt met marktpartijen gekeken of het mogelijk is de elektrotechnische branche te bedienen binnen bestaande titels van Jaarbeurs.

Dat heeft Jaarbeurs onlangs bekendgemaakt. In 2015 vond de beurs Elektrotechniek voor het laatst plaats....
Lees meer

Brede samenwerking met oog op volledige digitale ontsluiting

Alle KOMO BRL-en plus alle KOMO Kwaliteitsverklaringen (certificaten) zijn in de nabije toekomst rechtstreeks en gratis raadpleegbaar via KOMO BRL-en Online, met koppelingen naar zowel Bouwbesluitonline als de STABU-besteksystematiek. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking op dit gebied tussen KOMO, STABU, BRIS en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB. Deze partijen tekenden daartoe...

Lees meer

Digitaliseringsdeal voor de bouw komt eraan

Een coalitie van rijksoverheid, opdrachtgevers en marktpartijen verwacht op 5 oktober 2018 een Digitaliseringsdeal voor de bouw te sluiten.

Het betreft een akkoord op hoofdlijnen op het gebied van digitalisering en informatisering, met als onderlegger een concreet programmavoorstel voor de komende drie jaar.

Drie lijnen

De Digitaliseringsdeal omvat drie ontwikkellijnen. De eerste lijn richt zich op het organiseren...
Lees meer