Archief: Laatste nieuws

EDF, Dassault Systèmes en Capgemini maken digitale transformatie van EDF mogelijk

Dassault Systèmes, de Franse elektriciteitsleverancier EDF en Capgemini zijn een samenwerking aangegaan voor de digitale transformatie van de nucleaire activiteiten van EDF. De samenwerking is bedoeld om EDF te helpen met het digitaliseren van zijn engineeringprojecten, zodat de elektriciteitscentrales van het energieconcern beter presteren en een sterkere concurrentiepositie verkrijgen ten...

Lees meer

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie.

Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om...
Lees meer

Met dit Klimaatakkoord kan verbouwing van Nederland beginnen

Duurzame technologie gaat een sleutelrol spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Die conclusie trekt Uneto-VNI uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De installatiekoepel is enthousiast over de plannen die Ed Nijpels heeft gepresenteerd. De subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen verduurzaming aantrekkelijker maken. De...

Lees meer

Langer openstaande vacatures in de Metalektro

Na een aantal jaren van aanhoudende groei in de omzet en werkgelegenheid in de metalektrosector worden steeds minder vacatures binnen de gewenste termijn van maximaal twee maanden ingevuld. In plaats daarvan staan steeds meer vacatures drie tot vijf maanden of nog langer open. Hierdoor ondervindt inmiddels 35 procent van de metalektrobedrijven veel problemen bij het...

Lees meer