Archief: Laatste nieuws

Weer meer bezoekers voor TechniShow

De TechniShow heeft meer bezoekers getrokken dan twee jaar geleden. In totaal hebben 42.609 mensen het twee-jaarlijkse evenement bezocht.

De grootste technische b2b-beurs van de Benelux werd nooit eerder door de bezoekers zo hoog gewaardeerd. De mensen gaven het uitzonderlijke cijfer 7,8.

[caption id="attachment_14673" align="aligncenter" width="550"] André Gaalman, voorzitter...
Lees meer

Normontwerp NEN 3215+C1/A1 over gebouwriolering en buitenriolering

De bestaande norm NEN 3215+C1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is herzien. Het normontwerp is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen hun commentaar bij NEN indienen tot 1 juni 2018.

NEN 3215+C1 ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen’ was aan herziening toe. De aanleiding...
Lees meer

TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen. Op 22 maart tekenden de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Het is voor het eerst dat...

Lees meer

Samenwerking SBB en WorldSkills Netherlands

Voorafgaande aan de prijsuitreiking van Skills The Finals, het NK voor mbo'ers, in Zwolle ondertekenden zaterdag 17 maart de voorzitters van de besturen van SBB en WorldSkills Netherlands een samenwerkingsovereenkomst. Insteek is een sterkere promotie van het beroepsonderwijs, meer bedrijven en branches betrekken bij vakwedstrijden en jongeren verder inspireren voor vakmanschap en beroepsonderwijs. De samenwerking...

Lees meer