Column: BIM binnen de civiele techniek

4 oktober 2016

Schrijvend over de essentie van BIM, moet ik steeds terugdenken aan een presentatie van Rijkswaterstaat die ik bijwoonde in het najaar van 2015. Meteen in zijn openingszin maakte de spreker van RWS kenbaar dat BIM voor hem duidelijk management was en niet alleen het model betrof. Hij had het overigens over niet zomaar een model, want het betrof het SSA-project van Rijkswaterstaat, over het nieuwe wegbaanvak Amstelveen, Amsterdam en Almere. Dit grootschalige project, bestaande uit tientallen kilometers snelweg, tientallen kunstwerken enzovoort, gaat gepaard met nogal wat informatie.

Uit de presentatie kwam duidelijk naar voren dat datamanagement, dus het beheren en beheersen van ALLE data, voorwaarde is voor het slagen van een dergelijk project. Vervolgens gaf de heer Van Wijland, BIM-manager van SAAone, het collectief van deelnemers aan het SSA-project, een staaltje van BIM-management ‘in optima forma’. Dit deed hij aan de hand van een voorbeeld van tien verschillende organisaties verdeeld over zeven disciplines, die bovendien onder een enorme tijdsdruk stonden. Zoals gezegd: datamanagement in optima forma.

Op één punt was ik het echter zeer oneens met de spreker in zijn eindconclusie, namelijk dat BIM-beheersing van civiele projecten alleen weggelegd zou zijn voor grote organisaties. Met dat laatste doelde de spreker mogelijk op het Rijk, dat inderdaad enorme budgetten spendeert aan het creëren van IT-oplossingen. Echter, standaardoplossingen die zo van de ‘plank’ leverbaar zijn, bieden ook voor kleinere organisaties dezelfde meerwaarde voor hoogwaardig datamanagement en op punten zelfs méér.

Het BIM-concept binnen de civiele techniek levert bij deze algemeen beschikbare oplossingen net zo goed alle voordelen op die daarvan te verwachten zijn. BIM is namelijk bouwkundig datamanagement, met daarbij de duidelijke stelling dat BIM draait om ALLE data en zich niet beperkt tot uitsluitend 3D-objecten. Kortom, het gaat daarbij om het beheersen, beheren en controleren van alle data binnen alle projecten, inclusief communicatie naar alle deelnemers. Het BIM-concept binnen de civiele techniek is dus vandaag al mogelijk!

Met vriendelijke groet,
Ad de Jongh
ICN Solutions
Website ICN Solutions

 

Lees hier de vorige column van Ad de Jongh

Comments are closed.