Column: BIM Bouwstenendomino

26 april 2016

Wellicht heb ik ondertussen een afwijking, ben ik functioneel blind en heb ik oogkleppen op zo groot als de oren van Mickey Mouse. Ik vraag me oprecht af hoe wij nu BIMmen met z’n allen? Als de ketting zo sterk is als de zwakste schakel, wat is dan de zwakke schakel bij het BIMmen?

BIMmen is voor mij virtueel bouwen. Dus ik wil een gebouw, woning, kantoor of school virtueel gaan bouwen. Ik wil dus de onderdelen van het bouwwerk bij elkaar zoeken en in elkaar zetten. Ik wil dat op een voorspelbare en controleerbare manier doen, want ik ben een professional. Mijn opdrachtgever verwacht dat ook van mij. Mijn opdrachtgever heeft de informatie die ik bij elkaar breng weer nodig voor zijn of haar werk. Om het voor de opdrachtgever, die soms wel meerdere bouwwerken tegelijkertijd beheert, makkelijk te maken, legt de opdrachtgever ons een norm op. Een standaard. Tenminste, dat zou ik doen.

Tot zover was het helemaal duidelijk voor mij en wellicht voor u ook? Als ik wil BIMmen volgens een vaste standaard, welke moet ik dan hanteren? En misschien wel de stomste vraag, hoe kom ik dan aan mijn ‘Bouwstenen’? Hoe kom ik aan de juiste bouwstenen om mijn virtuele gebouw in elkaar te zetten? En als ik deze bouwstenen niet heb, kan ik ze dan zelf maken? Wat gebeurt er dan met mijn proces? En wie is er dan verantwoordelijk voor de kwaliteit?

Zonder goede bouwstenen valt ons BIM-proces toch om als een rijtje dominostenen? Of zie ik iets over het hoofd? Ik ben heel benieuwd naar uw reactie.

Rob Oud – CAD & Company
@roboud
Website CAD & Company

 

Lees hier de vorige column van Rob Oud

Comments are closed.