Column: BIM na realisatie

28 november 2016

Rare titel? Nou, ik vind van niet, want er mag wel wat meer aandacht zijn voor BIM na de realisatiefase. Wij zijn weliswaar druk bezig met het implementeren van het BIM-concept door bouwpartijen die de realisatie van objecten uitvoeren. We kunnen dus wel stellen dat de meesten in ieder geval weten wat het BIM-concept inhoudt. Toegegeven, niet elke partij binnen de bouwkolom is ermee bezig, maar men weet zeker wel dat men het moet implementeren binnen de eigen organisatie, wil men bijblijven. Niet alleen in de samenwerking met andere partijen, maar ook voor eigen voordeel!

De toeleverende industrie oriënteert zich ook al volop. Het nieuwe STABU Bouwbreed krijgt schoorvoetend aandacht, weliswaar nog steeds te weinig, maar langzaamaan steeds meer. Nog te weinig erkent men dat STABU Bouwbreed veel meer inhoudt dan ‘slechts’ het bestek. Ik ben er echter van overtuigd dat het ook hier slechts een kwestie van tijd is.

Wat ook bekend is, is dat er met name bij opdrachtgevers onderling sprake is van een enorm verschil in de manier waarop ze omgaan met BIM. Vreemd keek ik op toen ik in aanraking kwam met woningbouwcorporaties. Uiteraard zijn er de ‘happy few’ die het BIM-concept omarmd hebben, maar het is bijna ongelofelijk hoe de meesten nauwelijks interesse hebben. Ongelofelijk ook als je ziet hoeveel hun vakvereniging Aedes al geïnvesteerd heeft in theoretische begeleiding. Juist van deze doelgroep, die zo onder druk staat in verband met allerlei bezuinigingen en nieuwe regelgeving, verwacht je omarming van het BIM-concept.

De hand in eigen boezem stekende, moeten we onszelf de volgende kritische vragen stellen: geven we eigenlijk wel voldoende aandacht aan het feit dat het BIM-concept onafhankelijk werkt van modelleersoftware? En dat het BIM-model een bron van informatie is die ook verwerkbaar is door niet modelleersoftware? Dat men gegevens vanuit het BIM-model perfect binnen het BIM-concept kan gebruiken binnen de eigen bestaande softwareoplossingen? Dat het BIM-concept meer is dan uitsluitend geometrie? Moeten we ook eens niet leren dat BIM niet uitsluitend IFC is, maar ook IFD? In jip-en-janneketaal: dus niet alleen geometrie maar ook eigenschappen, en dus veel meer informatie bevat die de basis vormt voor werkzaamheden van objecteigenaren?
Overigens zorgt BIM in de onderhouds-, beheer- en exploitatiefase voor veel meer kostenbesparing dan in de realisatiefase van een object. BIM na realisatie verdient hoe dan ook de nodige aandacht.

Met vriendelijke groet,
Ad de Jongh
ICN Solutions
Website ICN Solutions

Lees hier de vorige column van Ad de Jongh

Comments are closed.