Column: Circulaire economie en BIM

21 februari 2017

Wellicht weet u het, wellicht ook niet, maar we hebben behalve een dag voor moeder ook een hele week voor de circulaire economie. Het feit dat we een hele week besteden aan de circulaire economie en slechts één dag aan moeder, is overigens geen waardeoordeel van mijn kant, maar slechts een constatering.

“Circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert.” Het circulaire systeem kenmerkt zich door twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur, en een technische kringloop, waarbij producten en de onderdelen zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw kunnen worden gebruikt. De economische waarde blijft hierdoor zoveel mogelijk behouden.

Wanneer we van ontwerp tot realisatie werken conform het BIM-proces en daarmee virtueel bouwen dan kunnen we de basis leggen voor een goede circulaire economie. We dienen daarbij gebouwen zodanig te ontwerpen dat een gebouw en zijn onderdelen opnieuw zullen worden gebruikt. En dan: een gebouw kan natuurlijk goed worden ontworpen, maar het moet daarna ook nog goed worden gebouwd, wil je op een goede manier invulling geven aan de circulaire economie.

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige BIMmende partijen dit gedeelte, dus ontwerpen en bouwen, prima voor elkaar hebben. Beide handelingen gebeuren in een relatief, ten opzichte van de levensduur van het gebouw, korte tijd. Daarna begint het gebruiken en het beheren van het gebouw. Daarbij is het belangrijk dat het gebouw en zijn onderdelen traceerbaar blijven. Het gebouw moet bereikbaar blijven voor iedereen, van gebruikers tot beheerder en van schilder tot loodgieter. Iedereen kan dan geïnformeerd beslissingen nemen om het gebouw goed te gebruiken en te beheren, zodat het kan worden hergebruikt.

Een internetplatform waarop gebouwen gedurende hun hele levenscyclus geplaatst en bevraagd kunnen worden, zou sterk bijdragen aan het circulair houden van gebouwen. Een voorbeeld van zo’n platform is BLDNG360.NL. Dit platform is gratis beschikbaar en werkt daarmee dus mee aan de circulaire economie.

Rob Oud – CAD & Company
@RobOud
Website CAD & Company

Lees hier de vorige column van Rob Oud

Comments are closed.