Column: Rekensoftware is ook communicatie

30 mei 2016

Rekensoftware is een breed begrip, ook binnen het BIM-concept. Van calculatie tot en met sterkteberekeningen en alles wat er tussen zit. Eigenlijk is rekensoftware in basis dus ook communicatie, of nog beter gezegd: datacommunicatie, namelijk de uitwisseling van gegevens naar disciplinegerichte en gespecialiseerde oplossingen. Kortom, het BIM-model centraal als gegevensdrager en -bron.

Sommigen spreken van 4D, 5D enzovoort. Ik houd het eenvoudig en heb het liever over data-uitwisseling, waarbij oplossingen worden geboden die een alternatief bieden voor mogelijkheden die niet of slecht passen binnen het modelleergereedschap en ook nog beter en efficiënter zijn. Een koppeling van de resultaten vanuit die andere oplossing naar het model en/of onderdelen daarvan vervolmaakt het BIM-concept. Dus een koppeling, digitaal en niet direct IN het model. Immers, te grote bestanden maken het werken vaak enorm traag en de informatie is vaak niet relevant voor elke bouwpartner. Verwijzing vanuit de eigenschappen binnen het model naar de data hoeft niet altijd in het model te zitten, maar dient wel gekoppeld te zijn!

Zo toont mijn dagelijkse praktijk ook aan dat data-uitwisseling steeds belangrijker wordt binnen het BIM-concept. Voor Revit-gebruikers is dit voor de hand liggend, elementen hebben immers eigenschappen. Voor open source-bestanden is het van wezenlijk belang dat niet IFC wordt gebruikt, maar terdege ook het IFD.

Om die reden volgt ICN Solutions twee sporen, uiteraard met Revit als meest toegepaste ‘gereedschap’ en daarnaast het open source IFC en IFD. Op dinsdag 31 mei is er weer een Nationaal BIM Congres in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de ochtendsessie zal Autodesk Revit de rode draad zijn, maar parallel daaraan zal bij het middagprogramma het open source-verhaal ongetwijfeld een dikke rode draad zijn.

BIM met als speerpunt communicatie, data-uitwisseling, uit en IN. Iets wat ook nu besloten is met de koppeling naar Stabu en 3B met Revit. Uit gaat inmiddels al perfect, maar nu volgt ook data-uitwisseling terug naar het model. BIM dus in optima forma!

Met vriendelijke groet,
Ad de Jongh
ICN Solutions
Website ICN Solutions


Lees hier de vorige column van Ad de Jongh

Comments are closed.