Column: To BIM or not to BIM?

30 maart 2016

Ik had mij echt voorgenomen geen column over BIM te schrijven. Er is al zoveel over gezegd en geschreven, dat het vervelend begint te worden.
En toen las ik iets waarvan ik dacht: “Daar moet ik toch op reageren…”
Namen zal ik niet noemen, maar recentelijk las ik in een vakblad een interview met iemand werkzaam in de bouwwereld. Deze man deed de, in mijn ogen, opmerkelijke uitspraak: “Voor ons is BIM uitsluitend interessant als wij de leading partner kunnen zijn en dus de volledige regie over een project hebben.”
Uiteraard heeft iedereen recht op zijn of haar eigen mening en ik wil zeker niet suggereren dat bovenstaande een onjuiste insteek is. Ik heb alleen een heel ander beeld bij BIM.

BIM is niet alleen belangrijk in de ontwerpfase. Integendeel, ik denk dat de echte winst van BIM komt tijdens de operationele fase. Een gebouw, een tunnel of een brug gaan allemaal zeer lang mee. Besparingen in de operationele fase hebben een veel grotere impact dan besparingen in de ontwerp- en bouwfase. Volgens mij is BIM primair een ‘Common Data Environment’. Tot in lengte van dagen zijn gegevens van het object bruikbaar: voor analyses, herontwerp door wijzigingen, et cetera.

Volgens mij brengt deze benadering ook met zich mee dat de eigenaar de ultieme regie heeft. Als eigenaar bepaal ik, aan de hand van functionele eisen, hoe ik het wil hebben. Daar moet ik wel precies in zijn, bijvoorbeeld: ik laat mijn huis schilderen en zegt tegen mijn schilder dat het wit moet worden. Zonder echter exact te specificeren wat voor kleur wit, er zijn er vele. En dus wordt mijn huis wit, alleen niet het wit dat ik voor ogen had…

Als eigenaar is het mijn verantwoordelijkheid zo exact mogelijk te definiëren wat ik wil hebben en hoe ik dit wil hebben, ook bij een PPS-contract. Als dit contract eindigt, is de kans groot dat de tunnel of brug er nog steeds ligt en nog steeds in gebruik is. Als eigenaar moet ik dan wel beschikken over alle data, in een formaat waar ik iets mee kan, zodat ik een nieuwe aanbesteding kan doen voor een volgend PPS-contract.

Ik mag als eigenaar ook nooit vergeten dat alles te outsourcen is, met uitzondering van verantwoordelijkheid: als gemeente X het ontwerp, de bouw en dertig jaar onderhoud van een nieuwe brug uitbesteedt aan consortium Y betekent dat niet dat gemeente X niet langer verantwoordelijk is. Mocht de brug onverhoopt instorten dan wordt de gemeente daar zeker op aangesproken.

Dit is geen pleidooi voor het eenzijdig opleggen van zaken. BIM gaat om samenwerken en dat betekent overleg. Ik denk echter wel dat alle partners in een project ‘onder BIM’ zijn (haar) eigen verantwoordelijkheid moet nemen en bewaken. De eigenaar van het object moet altijd een van de partners zijn, het blijft immers zijn (haar) object!

De vraag was ‘To BIM or not to BIM?’ Er is maar één antwoord mogelijk ‘To BIM!’, met alle betrokkenen, waarbij iedereen zijn (haar) verantwoordelijkheid neemt!

Jan Blaauboer is senior sales director government Europe, Middle East and Africa bij Bentley Systems.
www.bentley.com

 

Lees hier de vorige column van Jan Blaauboer

Comments are closed.