Column: VDC is niet het nieuwe BIM

25 juli 2016

Dagelijks nog doe ik mijn best om het BIM-concept uit te leggen. De meesten hebben er wel van gehoord, weten ongeveer (dus een beetje) wat het is, maar toepassen op de eigen organisatie vraagt toch nog het nodige denkwerk. Uiteraard heerlijk voor mij als adviseur, want meestal ben ik een graag geziene gast. Maar nu de bouwbranche het BIM-concept eindelijk begint door te krijgen, komen er vanuit wetenschappelijke hoek weer lieden die het volgende begrip in de ‘ring’ gooien. VDC, oftewel Virtual Design & Construction. Waarom, vroeg ik me af?

Ik oriënteerde me op de beginselen van VDC via het CIFE-rapport van de Stanford Universiteit. Welnu, VDC is niet echt anders of méér dan dat we binnen het BIM-concept doen. Het rapport, daterende van januari 2012, lag dus in de kast en ik had het ter kennisneming gearchiveerd. Ik ging lustig door met mijn voorlichting en advisering. BIM als concept voor iedereen in de bouwkolom. Toegegeven, momenteel beperkt het BIM-proces zich meestal tot het realiseren van objecten, maar dat is nog maar een deel. Uiteraard zijn de BIM-data ook zeer bruikbaar, zo niet, nog veel beter bruikbaar in de fase na oplevering, dus voor beheer en exploitatie.

Verrast was ik dan ook toen ik bemerkte dat bovenstaande wetenschappers zich manifesteerden met het begrip VDC als zijnde dé nieuwe oplossing voor virtueel bouwen. De eerste gedachte die bij mij opkwam, was: “Ach, dat geluid is afkomstig uit de categorie ‘veel kabaal’ dat denkt expert te zijn.” Jammer, want daarmee doet men in mijn ogen het BIM-concept ernstig tekort. Immers, als je het BIM-concept in zijn volle breedte uitlegt, beperkt het zich niet alleen tot het modelleren van een object en 3D-data, maar strekt het zich uit tot veel meer ‘data’-toepassing vanuit en rondom het bouwobject. Afgelopen maand, op het Nationaal BIM Congres van ICN Solutions, heb ik daarvan weer perfecte praktijkvoorbeelden gezien van zeer gerenommeerde organisaties.

BIM dus en geen VDC of afgeleide concepten. Conclusie van de dagvoorzitter vanuit de zaal en het forum: “Toepassing van het BIM-concept buiten de architect, constructeur en installateur om is nog steeds mager.” Facility management wordt dus maar beperkt toegepast en opdrachtgevers zouden dus veel meer kunnen profiteren van het BIM-concept. Vandaar dat gebouwbeheerders zich eerst maar eens moeten oriënteren of BIM een loze kreet is of, en dat kan ik bijna garanderen, dat het ook voor hen een tijd- en kostenbesparend concept kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Ad de Jongh
ICN Solutions
Website ICN Solutions


Lees hier de vorige column van Ad de Jongh

 

Comments are closed.