Constructeur – Tekenaar (WTB)

17 mei 2018

Een duurzame samenleving voor morgen is de grote uitdaging van vandaag.


Nucleaire technologie staat in deze zoektocht hernieuwd in de belangstelling. Dat merken we iedere dag bij Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten en Arnhem. Overheid en bedrijfsleven doen steeds vaker een beroep op onze producten en internationaal erkende expertise. Dagelijks werken bijna 400 medewerkers aan veilige toepassingen voor een permanente energievoorziening, een schoner milieu en een betere gezondheid. Dat varieert van de ontwikkeling van innovatieve splijtstoffen tot een goede omgang met straling en radioactief afval. Ook lopen we voorop als het gaat om veiligheid in kerncentrales en de grondstofproductie voor geneesmiddelen. NRG is bijvoorbeeld de grootste leverancier van radio-isotopen voor de medische sector in Europa.

Je bent binnen het HFR (Hoge Flux Reactor) engineering team samen met de collega's van de tekenkamer verantwoordelijk voor het up-to date houden van alle werktuigbouwkundige 3D-modellen en tekeningen van de installatie. Omdat er zeer regelmatig modificaties aan de installatie worden uitgevoerd is het up-to-date houden van het tekeningenpakket (als onderdeel van het assetmanagement) een doorlopende activiteit. De tekenkamer voert deze werkzaamheden overigens ook uit voor de overige installaties van NRG binnen de Onderzoek Locatie Petten (OLP). Daarnaast zorgt de tekenkamer voor 3D ontwerpen van bestralingsexperimenten en isotopenproductiefaciliteiten en werkt deze verder uit tot fabricagepakketten.

Comments are closed.