Dubbele artikelen dood- en doodzonde

3 oktober 2017

Een zo kort mogelijke time to market en steeds korter wordende projectdeadlines vragen om het zo efficiënt mogelijk gebruik van de engineeringstijd. De snelste manier van ontwerpen is juist niet ontwerpen, maar gebruikmaken van bestaande artikelen voor het samenstellen van een nieuw product. SolidWorks bevat veel functionaliteiten om snel en gemakkelijk hergebruik van onderdelen en bewerkingen te bevorderen.

 

Door Renso Kuster

Vaak kiezen engineers ervoor om een artikel opnieuw te ontwerpen, omdat het meer tijd kost om een bestaand artikel te vinden. Wanneer het juiste artikel snel kan worden gevonden, is er echter geen snellere manier om binnen de deadline het werk gedaan te krijgen. In SolidWorks zijn hiervoor functionaliteiten beschikbaar zoals de Design library, Toolbox, search en mate references.

Zoeken en vinden

De basis voor hergebruik is dus het vinden van de juiste producten. Hiervoor heeft SolidWorks zelf een aantal handige mogelijkheden. Iedere SolidWorks-gebruiker heeft beschikking over de zoekfunctionaliteit. Deze bevindt zich rechtsboven in het scherm, met de sneltoets ‘i’ is deze te activeren. Op basis van een tekstuele zoekactie zal deze razendsnel komen met resultaten. Deze zoekfunctie is gebaseerd op de MS Windows-indexatie en is daarom zo snel. Om het aantal zoekresultaten te beperken, is in de opties in te stellen welke locaties er mogen worden doorzocht (Tools > Options > System Options > File Locations > Search Paths).

Om sneller tot het gewenste resultaat te komen kan de gebruiker in de zoekopdracht specifiek aangeven waar hij naar zoekt, zo zijn datumbeperkingen mee te geven (bijvoorbeeld moer modified: ‘today’), is er te zoeken op een product met een specifiek materiaal (bijvoorbeeld material: Staal37) of omschrijving (bijvoorbeeld description: moer). Wie met de zoekacties nog verder wil gaan, kan natuurlijk ook gebruikmaken van SolidWorks PDM, beschikbaar vanaf SolidWorks Professional. Hiermee zijn alle metadata te doorzoeken en te combineren tot een zoekactie.

Het plaatsen van een lager als smart component; clip en groef worden automatisch geplaatst.

Standaardcomponenten

Voor standaardcomponenten en koopdelen geldt in nog grotere mate dat ze zouden moeten worden hergebruikt, zodat ze logistiek eenvoudig kunnen worden afgehandeld. Om dit te bewerkstelligen is het aan te raden om deze componenten op vaste locaties beschikbaar te stellen. Bij voorkeur is dat in de SolidWorks PDM-omgeving, zodat deze bestanden correct worden beheerd. Wie niet over SolidWorks PDM beschikt kan deze componenten het beste opslaan in de design library. Deze omgeving is in SolidWorks direct beschikbaar via de taskpane aan de rechterzijde. Onderdelen kunnen heel eenvoudig vanuit hier in het ontwerp worden gesleept. In dezelfde taskpane is ook de SolidWorks toolbox te vinden. Hieruit kan de gebruiker putten voor al zijn normdelen. Bouten, moeren en lagers zijn hier snel en configureerbaar te vinden, zodat snel de juiste maatvoering te gebruiken is.

De taskpane is overigens niet alleen beperkt tot onderdelen, maar maakt het ook mogelijk om bewerkingen en annotaties op te slaan voor hergebruik. Door de gewenste bewerking uit de design library om het model te slepen, is deze direct toe te passen.

Een bibliotheekbewerking voor de design library is eenvoudig te maken. Net als ieder ander part wordt het geheel opgebouwd met features. De ontwerper selecteert in de feature tree vervolgens de features die hij als bibliotheekbewerking wil gebruiken en slaat deze op als library feature part. Hiermee is deze direct beschikbaar in de bibliotheek voor hergebruik. Nog makkelijker is het wanneer de gewenste feature naar de design library wordt gesleept. Wie vaak dezelfde annotaties in een tekening gebruikt, kan deze ook in de design library opslaan. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de annotatie en kies voor ‘add to library’. Ook deze is nu weer eenvoudig te hergebruiken.

Slimme modellen

Wie een model vaak gebruikt in een samenstelling kan hier het beste wat informatie aan toevoegen, zodat het model snel te positioneren is of de juiste variant kan worden gekozen. Wanneer de gebruiker van een onderdeel een zogenaamde smart component maakt, kan deze automatisch de juiste configuratie kiezen op basis van het formaat van het onderdeel waar deze op wordt gesleept. Daarnaast biedt een smart component de mogelijkheid om verwante onderdelen automatisch te plaatsen en bewerkingen uit te voeren op het onderdeel waar deze op worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan is een lagerblok dat zich qua formaat automatisch aanpast aan de diameter van de as waarop deze wordt gesleept. Vervolgens zal het smart component ook de bijbehorende bouten en moeren plaatsen en de draadgaten maken voor deze bouten.

Een smart component is eenvoudig te maken door een samenstelling te maken en vervolgens te kiezen voor ‘make smart component’ in het tools-menu. Vervolgens dient de ontwerper aan te geven welke onderdelen en bewerkingen automatisch moeten worden geplaatst. Daarbij dient hij ook de diameter ranges op te geven waarbinnen een bepaalde configuratie moet worden gekozen. Daarna kunnen deze onderdelen natuurlijk het best worden opgeslagen in de design library.

Wanneer een onderdeel geen smart component is, is het mogelijk om gebruik te maken van mate references. Hiermee zijn een aantal scenario’s vast te leggen voor de manier waarop een onderdeel in een samenstelling moet worden vastgezet met behulp van mates. Wanneer de mates van tevoren zijn gedefinieerd, zullen ze direct worden toegepast wanneer het onderdeel in de samenstelling wordt gesleept. Wanneer er meerdere scenario’s zijn, is het handig om deze een unieke naam mee te geven. Indien deze gesleept worden op onderdelen met een mate reference met dezelfde naam, zal deze automatisch het juiste scenario kiezen en het onderdeel op de juiste plaats zetten.

Hergebruik binnen je ontwerp

Ook bij een uniek product kan het voorkomen dat onderdelen vaker worden gebruikt, maar dan op een andere positie. Ook hier heeft SolidWorks een handige functie voor, ‘Copy with mates’, te vinden onder de rechtermuisknop bij de selectie van een onderdeel. Deze functie toont alle bijbehorende mates en biedt de mogelijkheid om een nieuwe referentie te definiëren. Wie de bestaande vlakkenreferenties wil hergebruiken, kan dat doen door de optie ‘repeat’ te selecteren. Hierna zit het gekopieerde onderdeel in een mum van tijd op een nieuwe locatie zonder dat al het werk opnieuw moet worden gedaan.

Conclusie

Nieuwe onderdelen kosten bedrijven veel tijd en geld, waardoor deadlines niet gehaald worden en magazijnen vol liggen met artikelen onder verschillende nummers die eenzelfde functie kunnen vervullen. Door slim met ontwerpen om te gaan en eenvoudig te zoeken, is het mogelijk om efficiënter te werken.

Renso Kuster renso@cadmes.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Meer informatie over SolidWorks-functionaliteit is te verkrijgen bij uw SolidWorks reseller.

Comments are closed.