Een nieuw design voor Eplan Electric P8

29 november 2018

Er is al veel gezegd over versie 2.8 van Eplan Platform. Nu, een paar dagen voor de uitrol, ligt de focus op Eplan Electric P8. De gebruikers kunnen uitzien naar verbeteringen op het gebied van configuratie, busdata en bidirectionele engineering met Siemens TIA Portal. Eplan Electric P8, de veelgebruikte CAE-oplossing, weet verder te verrassen door een geheel nieuwe gebruikersinterface en een geïntegreerd gebruikersportaal te introduceren.

Eplan Electric P8 V.2.8.jpg: In het dialoogvenster “Klemmenstrook bewerken” (klemmenstrook) kunnen gebruikers binnenkort verschillende aaneengesloten componenten tegelijkertijd toewijzen.

Het Eplan Platform in de nieuwe versie 2.8 wordt gekenmerkt door een nieuwe grafische gebruikersinterface, meer ergonomie en verbeterde macrotechnieken. Maar dat is nog niet alles: gebruikers worden meteen na het opstarten verwelkomd door een nieuw, direct in de software-oplossing geïntegreerd, portaal. Dit biedt uitgebreide informatie en tips en tricks om het dagelijkse werk verder te vergemakkelijken, maar ook nieuws en innovaties omtrent het productenprogramma van Eplan, tutorials, details over trainingsmogelijkheden en nog veel meer.

Uitgebreide gegevensuitwisseling met TIA Portal
Verder bieden de afzonderlijke systemen, zoals Eplan Electric P8, een groot aantal nieuwe features. De eerste stap omvat verbeteringen in de bidirectionele interactie tussen Eplan en TIA Portal. Tijdens de SPS in Neurenberg kunnen gebruikers ontdekken hoe het AutomationML-formaat de engineering nog effectiever ondersteunt, wat op zijn beurt de configuratie van PLC-data optimaliseert.

In het dialoogvenster “Klemmenstrook bewerken” kunnen gebruikers binnenkort verschillende op elkaar aan te sluiten componenten tegelijkertijd toewijzen. Alle devices die in het desbetreffende contextmenu worden geselecteerd, worden dan toegewezen aan de gemarkeerde klemmenstrook. Dit bespaart tijd bij de engineering.

Overdracht van configuratieprojecten
Gebruikers kunnen nu via een nieuw menupunt configuratieprojecten overdragen – bijvoorbeeld de gegevens voor een PLC-box – naar de overeenkomstige buspoorten, waarmee het tijdrovende handmatig invoeren van gegevens voor elke afzonderlijke poort komt te vervallen. Als er al buspoortgegevens zijn ingevoerd, worden die hierbij geüpdatet. Als een afzonderlijke buspoort aan een ander configuratieproject is toegewezen, kan deze waarde handmatig worden gewijzigd, wat meer flexibiliteit bij de engineering oplevert.

Busdata nu beschikbaar voor alle weergavetypes
Eplan Electric P8-gebruikers konden tot nu toe alleen busdata invoeren voor enkele netwerk/bus-kabelaansluitingen. In de nieuwe versie staat de gebruikers in het dialoogvenster voor eigenschappen de “Busdata”-tab voor alle weergavetypes ter beschikking. Hierdoor kunnen busdata aan het schema worden toegevoegd en weergegeven zonder een enkele weergave te specificeren. Nog een praktisch voordeel: busdata worden niet meer verwijderd bij wijziging van het weergavetype. Hierdoor ontstaat meer vrijheid in een project.

The new integrated portal contains news and innovations about Eplan’s product range, tutorials, details about training opportunities and much more.

Website Eplan

Comments are closed.