Innovatieprogramma Dutch Windwheel

18 januari 2016

Elf bedrijven en kennisinstituten gaan samen een innovatieprogramma opzetten gekoppeld aan de ontwikkeling van de Dutch Windwheel, het 174 meter hoge icoon dat in Rotterdam moet verrijzen. AM en BAM, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO en de Windwheel Corporation hebben dat op donderdag 14 januari met elkaar afgesproken. Onder het motto ‘building the next economy today’ willen de organisaties samen werken aan de transitie naar een schone, digitale economie met gebruikmaking van technologische innovaties.

Doel van het innovatieprogramma is om kansrijke technische en technologische innovaties te ontwikkelen en te combineren. Het gaat daarbij om innovaties op het snijvlak van water, energie, technologie en bouwtechniek. Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van lokale energieopwekking (onder meer Ewicon, zon- en restwarmte, warmte-koude uitwisseling), het watersysteem, de ontwikkeling van een smart grid, het materiaalgebruik en de technologieën die de beleving en gebruiks- en attractiewaarde van de Dutch Windwheel en de omgeving versterken.

De samenwerkende organisaties willen de innovaties benutten in de Dutch Windwheel en daarop vooruitlopend al testen en toepassen. Het testen willen ze onder meer in The Green Village doen, de proeftuin voor duurzame innovatie in Delft. Voor het toepassen kijken ze in het bijzonder naar de Merwe Vierhavens in Rotterdam, een gebied dat de komende jaren ontwikkeld gaat worden. De bedrijven en kennisinstellingen willen daarbij graag samenwerken met de overheden: de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk. Ze hebben de overheden uitgenodigd met hen te werken aan een roadmap waarmee in het eerste kwartaal van 2016 de basis moet worden gelegd voor het innovatieprogramma.

Website Dutch Windwheel

 

Comments are closed.