Eplan Harness proD versie 2.6

19 januari 2017

De nieuwe versie 2.6 van Eplan Harness proD is een intuïtieve 3D/2D-software die aan alle huidige eisen voor kabel- en kabelboom-engineering voldoet. Nieuw zijn onder andere uitbreidingen in de productiedocumenten, die nu behalve het nailboard ook kabeltekeningen omvatten. Ook is nu de dimensionering van kabels geautomatiseerd. Indien gewenst kunnen kabels met een voorgedefinieerde lengte eenvoudig intuïtief worden gerouteerd. De samenwerking tussen de mechanische en elektrotechnische engineering wordt met open interfaces echt teamwork.

De nieuwe versie 2.6 van Eplan Harness proD, de 3D/2D-software voor comfortabele kabel- en kabelboom-engineering, is gereed voor vrijgave. Op basis van het 3D-model van de mechanica en de elektroschema's kan de kabelboom intuïtief worden geëngineerd. De volgende stap is de overdracht van deze gegevens aan de productie, waarvoor ook uitgebreide vernieuwingen zijn doorgevoerd: er zijn nu 2D-kabeltekeningen geïntegreerd die automatisch uit de 2D/3D-ontwikkelomgeving worden afgeleid en waarop zowel dimensionerings- als aansluitpunten worden gespecificeerd. De dimensionering kan zodoende worden geautomatiseerd waardoor kostbare tijd wordt bespaard en fouten worden voorkomen. Striplengten en draadisolatie kunnen nu ook in de engineeringsfase worden gedefinieerd en in de productietekeningen professioneel worden weergegeven. Zo krijgt de gebruiker snel en duidelijk overzicht over zijn projecten.

Eplan Harness proD

In Eplan Harness proD kunnen kabels met een voorgedefinieerde lengte nu eenvoudig intuïtief worden gerouteerd. Gedurende het engineeringsproces wordt zowel de actuele als de gewenste lengte nauwkeurig aangegeven; de gebruiker kan in een oogopslag zien hoe de kabels optimaal kunnen worden gelegd.

Lengten bepalen

Kabelboomsoftware biedt normaal gesproken ook de passende tools om eenvoudig kabellengten te berekenen. In Eplan Harness proD 2.6 kan dit nu ook omgekeerd: de gebruiker kan van tevoren een vaststaande lengte invoeren, bijvoorbeeld voor antennekabels. Gedurende het engineeringsproces wordt zowel de actuele als de gewenste lengte nauwkeurig aangegeven; de gebruiker kan in een oogopslag zien hoe de kabels optimaal kunnen worden gelegd. Tegelijkertijd kan op deze manier het aantal varianten worden gereduceerd, wat kosten bespaart in de voorraadhouding en de productie. Extra functies voor het creëren van kabelunits maken het mogelijk dat elementen kunnen worden gegroepeerd en kabelunits een componentnummer toegewezen krijgen, waarmee projecten overzichtelijker worden gemaakt.

Optimaal geïntegreerd

De koppeling met het Eplan Platform en de systeemopenheid voor MCAD en ECAD garanderen een doorlopende workflow tussen elektrotechnische engineering en mechanische engineering. Nog een ander nieuw kenmerk is dat Eplan-projecten met versie 2.6 direct in de kabelboomsoftware kunnen worden overgenomen. Het centrale artikelbeheer van het Eplan Platform ondersteunt ook het geïntegreerde gegevensbeheer, want gebruikers hoeven in slechts één systeem stamgegevens te beheren. Dit maakt een doorlopend arbeidsproces voor kabelboomengineering mogelijk, van het tekenen van schema's tot aan de productie. De eenvoudige bediening en transparante gegevens in elke fase van engineering tot aan de productie bieden zodoende de basis voor snelle en efficiënte resultaten.

Eplan Harness proD

Er zijn nu 2D-kabeltekeningen geïntegreerd die automatisch uit de 2D/3D-ontwikkelomgeving worden afgeleid en waarop zowel dimensionerings- als aansluitpunten worden gespecificeerd.

Individuele toepassingsgebieden

Talrijke functionele uitbreidingen in het systeem dragen ertoe bij dat kabel- en kabelboomprojecten efficiënter worden en workflows voor klanten worden versneld. Eplan Harness proD biedt ondersteuning voor alle branches waarin kabels en kabelbomen moeten worden gelegd, bijvoorbeeld voor producenten van speciale voertuigen, apparaat fabrikanten, kabel-/kabelboomleveranciersen bedrijfsonderdelen die interdisciplinair moeten samenwerken.

Website Eplan

Comments are closed.