Eplan Preplanning met buisleiding-module

15 augustus 2017

Hoe eerder u in het engineeringsproces begint met het gestructureerd en consequent verzamelen van gegevens, des te beter. Dit geldt vooral voor de basisgegevens over aansluitingen in de vroege projectfasen, inclusief buisleidingdefinities en -informatie en kabelgegevens. In de nieuwe versie 2.7 van Eplan Preplanning maakt u gebruik van uw eigen buisleiding-module.

Gebruikers zijn in staat om in de preplanning-fase kabelgegevens te definiëren als specificaties voor daaropvolgende engineeringsprocessen. Het centrale beheer van deze aansluitgegevens vermindert de hoeveelheid werk en verbeterd de projectkwaliteit.

De nieuwste versie 2.7 van Eplan Preplanning is sinds kort beschikbaar. In deze versie worden de toepassingsmogelijkheden van het Eplan Platform verder uitgebreid. Het eerder verzamelen en definiëren van projectinformatie en een gelijkwaardige verdeling tussen grafisch- en database-georiënteerde engineering zorgen ervoor dat engineeringsprocessen beter geïntegreerd en efficiënter verlopen. Dit vanaf de basic engineering tot aan de detailengineering. Zogenaamde aansluiting-planningsobjecten spelen hier een belangrijke rol in. Deze objecten definiëren welke segmenten met elkaar zijn verbonden en beschrijven bijvoorbeeld een pijpleiding of kabel in de preplanning.

Eplan Preplanning

Met Eplan Preplanning versie 2.7 kunt u vanaf de preplanning eenvoudig pijpleidingen ontwerpen via de detailengineering in schema’s of P&ID's.

Tot de gegevens, die de buisleiding omschrijven, behoren zowel de buisklasse als de stof die door de buisleiding stroomt. Zoals water, olie of zuurstof. In de Segment Template Navigator definieert u alle voor een project benodigde buisklassen en stoffen als templates met relevante gegevens. Gebruikers hoeven gegevens niet meer afzonderlijk in segmenten en buisleiding-definities in te voeren. Zo verlopen engineeringsprojecten aanzienlijk sneller.

In de nieuwe versie 2.7 is de buisklasse een eigenschap voor alle segmenten in de preplanning. Deze is beschikbaar als een invoerveld voor het buisleiding-planningsobject en buisleiding-definitiepunten, waarbij ook een buisklasse-template kan worden geselecteerd. Voor de buisklasse-template zijn gebruikers in staat om onderdelen op te slaan, zoals stukken buis, montagestukken en pompen. Alleen de onderdelen die aan een buisklasse zijn toegewezen, kunnen later worden geselecteerd als componenten voor de segmenten.

Het grote voordeel hiervan is, dat Eplan Preplanning automatisch de loop van de buisleiding bepaalt − dat wil zeggen: de weergave van welke aansluitingen bij de buisleiding horen. Gebruikers kunnen de buisklasse en aanvullende gegevens opslaan aan de hand van de desbetreffende eigenschappen voor aansluitingen, aansluiting-definitiepunten en functies. De geselecteerde buisleiding kan met een kleur worden gemarkeerd door gebruik te maken van de buisleiding-routing. Door extra autoconnect-lijnen toe te voegen, kan de buisleiding-routing steeds verder worden uitgebreid via alle beschikbare aansluitingen op de P&I-diagrammen.

Achtergrond

Met Eplan Preplanning voeren gebruikers de eerste voorbereidende activiteiten in het Eplan Platform uit waarbij de technische aspecten vroeg in het engineeringsproces worden meegenomen. De engineering van een machine of installatie bevat afzonderlijke projectfasen waarin het concept van het aanvankelijke ruwe idee en ontwerp steeds verder wordt verfijnd en geconcretiseerd, tot uiteindelijk alle benodigde documentatie en informatie voor de bouw en productie van de machine is gegenereerd. In de preplanning-fase worden de concepten voor de technische machine-/installatieomvang uitgewerkt en de eerste hoeveelheidsstructuren opgesteld. Doel hiervan is het concept te bepalen dat technisch het gunstigst is en de specificaties te definiëren voor de daaropvolgende detailengineering. Op basis van de preplanning kunnen vervolgens schema's en een detailuitwerking van de installatie worden gemaakt. P&I-diagrammen vormen daarbij een integraal onderdeel van de installatiedocumentatie.

Voordelen van Eplan Preplanning versie 2.7

  • Buisleidingen definiëren met bron en bestemming, zelfs voordat er een P&I-diagram is getekend.
  • Toewijzing van identificerende en omschrijvende gegevens aan buisleidingen zoals Benamingen.
  • Definitie van de buisleiding op het P&I-diagram met de getekende reeks buizen en Instrumentatie.
  • Naar believen toevoegen of verwijderen van instrumentatie in buisleidingen.
  • Buisleiding-specifieke rapportage.

 

Website EPLAN Software & Services

Comments are closed.