Eplan Preplanning

EPLAN Preplanning is gericht op basic engineering, de engineeringsfase voorafgaand aan de klassieke detailengineering. Projectgegevens uit voorbereidende ontwerpen kunnen zonder onderbreking vroegtijdig in het proces in het EPLAN Platform worden overgenomen. Daar kunnen de gegevens verder worden uitgewerkt, beheerd en verwerkt.

EPLAN Preplanning beheert machine-/installatieoverzichten en automatiseringsstructuren van een project parallel aan elkaar.

EPLAN Preplanning beheert machine-/installatieoverzichten en automatiseringsstructuren van een project parallel aan elkaar.

Met EPLAN Preplanning kunnen gebruikers de automatiseringsstructuur voor een machine/installatie al tijdens de eerste fases van een project definiëren, bijvoorbeeld het importeren van een eerste lijst met aandrijvingen van de Mechanische afdeling die alleen de basisinformatie bevat over geplande aandrijvingen in een transportbandsysteem. De engineer kan met EPLAN Preplanning definiëren wat volgens hem de centrale automatiseringsstructuur voor de machine/installatie is en de aandrijvingen in deze structuur positioneren. In de basic engineering geven de M&R-engineers de informatie over sensoren en actoren door, zodat ze in de detailengineering schema's aan de hand van de beschikbare informatie kunnen creëren of afleiden.

Specificatiedata vastleggen, evalueren en beheren
Typische procedures voor automatiseringsprocessen worden ook professioneel ondersteund, bijvoorbeeld voor het definiëren van veldinstrumentatie. De meest gebruikelijke softwaretools, zoals Excel, zijn tot nu toe nog onvoldoende in het engineeringsproces geïntegreerd. Eplan Preplanning maakt het verzamelen, vastleggen en beheer op sjabloonbasis van gegevens voor de engineering van benodigde veldapparatuur mogelijk vanaf de eerste ruwe inschattingen tot en met de tot in detail gespecificeerde data. Er ontstaat extra voordeel door apparaten in de preplanningstructuur op te nemen, want ook informatie uit de machine- en installatiehiërarchie wordt overgenomen.
Wordt bijvoorbeeld voor een deel van een installatie in de metaalveredeling de omgevingstemperatuur aangepast, dan worden bij het doorvoeren van deze wijziging in de omgevingsomstandigheden automatisch alle apparaatspecificaties voor dit installatiedeel aangepast. Ook wijzigingen in de codering van machine-/installatiedelen werken automatisch door in de onderliggende componenten. Dankzij de integrale vastlegging van de projectgegevens kunnen met een druk op de knop veelzeggende en gedetailleerde rapportages worden gegenereerd, bijvoorbeeld specificatielijsten voor apparaatfabrikanten. Op basis van deze documenten wordt gedurende het verdere engineeringsproces de passende apparatentechniek geselecteerd en als gedefinieerd component met de bijbehorende aanvullende componentgegevens in het project opgeslagen.

Uniforme terminologie vereenvoudigt sjablonen
Vanwege de omvangrijke configuratiemogelijkheden kunnen gebruikers van EPLAN Preplanning hun werkomgeving aan hun eigen benodigdheden aanpassen. Zogenaamde segmentdefinities dienen als vastgelegde identifiers voor de afzonderlijke structuurniveaus. Of het nu om structuurniveaus voor productielijnen, transportbanen of tankgebieden gaat, de passende terminologie wordt systematisch in de sjablonen opgeslagen, wat de handling van deze structuurobjecten vereenvoudigt. Hetzelfde principe geldt voor de engineering van objecten - tot op het niveau van de eigenschappen. Bij het importeren van een lijst met motoren uit de Mechanica worden de geleverde eigenschappen en informatie 1:1 aan de apparaattypen toegewezen. Voor engineeringstaken op het gebied van M&R kunnen met EPLAN Preplanning sjablonen voor verschillende soorten meetpunten worden gemaakt, die eenvoudig met drag & drop aan de machine-/installatiestructuur kunnen worden toegevoegd. Daarbij kan de gebruiker beslissen of bepaalde eigenschappen als referentie of als een specifiek meetpunt worden vastgelegd. Eigenschappen die als referentie zijn vastgelegd, kunnen door centraal sjabloonbeheer snel projectoverstijgend worden gewijzigd. Deze methode levert vooral voordeel op in vroege projectfasen, waarin fundamentele meetprincipes voor bijvoorbeeld de vulstand van tanks  naar de wensen van de klant nog kunnen veranderen. Zo kan samen met de benodigde automatiseringscomponenten het aantal benodigde veldapparaten worden bepaald of een eerste ruwe inschatting van de kosten worden gemaakt.

www.eplan.nl

Comments are closed.