Focus op procesintegratie in SolidWorks 2018

13 december 2017

Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van SolidWorks. Elders in het blad heeft u al kunnen lezen dat deze versie grote stappen maakt op het gebied van integratie van verschillende processen, zoals het maakproces en kwaliteitscontrole. Maar ook de core-functies zijn natuurlijk nog verder verbeterd. Dit artikel behandelt de functies die een ontwerper elke dag gebruikt, zoals de functies in de schetser, samenstellingen en de interface.

 

Door Renso Kuster

Apparaten met een aanrakingsgevoelig scherm zijn niet meer uit ons leven weg te denken. SolidWorks 2018 biedt de mogelijkheid om hiervan de voordelen te benutten. Zodra deze optie in SolidWorks wordt aangezet, zullen alle tools voor on-screen manipulatie vergroot worden, zodat deze beter te bedienen zijn. Indien de gebruiker in de settings in Windows heeft aangegeven of hij links- of rechtshandig is, zal de interface van SolidWorks worden geoptimaliseerd voor de voorkeurshand.
Aan de zijkant van de interface verschijnen een aantal nieuwe knoppen om bijvoorbeeld het selecteren van meerdere items zonder het gebruik van de CTRL-toets mogelijk te maken. Wanneer de gebruiker met zijn vinger twee seconden het scherm aanraakt, zal automatisch het vergrootglas beschikbaar komen. Het invoeren van dimensies in dialoogboxen was altijd een van de items waarvoor nog een toetsenbord benodigd was. In touch-mode zal een numerieke keypad verschijnen op het scherm zodra een dergelijke dialoogbox wordt geactiveerd.
Ook in de schetsomgeving is het nu mogelijk om te werken met touchscreens middels de sketch ink toolbar. Door met een pen of vinger te schetsen op het scherm zal SolidWorks het pad automatisch omzetten in lijnen of cirkelbogen. Dit kunnen tijdelijke schetslijnen zijn met verschillende kleuren en dikten of echte schetsentiteiten. De schetslijnen zijn te bewerken met een gum en geven de gebruiker zo het gevoel of hij op papier aan het werken is. Wanneer de schets naar tevredenheid is afgerond, dan is het geheel om te zetten naar lijnen en cirkelbogen, zodat de schets te gebruiken is voor features.

SolidWorks 2018

SolidWorks 2018 bevat sketch ink om middels een touch device schetsen op te zetten.

Wijzigingen in de interface

Het eerste wat opvalt is de nieuwe welkomst dialoogbox. Deze toont in een aantal tabbladen alle informatie die nodig is om een nieuw ontwerp te starten en is nuttig voor zowel beginnende als zeer ervaren SolidWorks-gebruikers. Want hier heeft de ontwerper direct toegang tot tips, de what’s new, mysolidworks.com, forum, support en nog veel meer informatie. Bovendien biedt de dialoogbox meteen toegang tot de meest recent gebruikte ontwerpen en folders.
Wie een samenstelling opent, ziet een nieuw item in de interface, een weergave van statistieken van de samenstelling. Door u op de hoogte te houden waar SolidWorks mee bezig is, krijgt de gebruiker meer inzicht. Maar ook is hier te zien hoeveel tijd het de vorige keer heeft gekost om een project te openen, zodat de gebruiker weet wat hij kan verwachten. In SolidWorks bevinden zich natuurlijk ook folders, deze zijn in het leven geroepen om de tree van een samenstelling overzichtelijk te houden. Wanneer een onderdeel in een folder zat, was het echter niet duidelijk wat de status hiervan was. Met de nieuwe kleurcoderingen van de mappen is dit nu wel meteen te zien. Dankzij de kleur ziet de gebruiker direct of de folder items bevat die resolved, suppressed of hidden zijn.
Het beheren van licenties kan op twee manieren in SolidWorks 2018. De eerste is de reeds bestaande methode waarbij de licentie aan een computer is gekoppeld door middel van activatie. De tweede manier is nieuw en gebaseerd op het inloggen in SolidWorks. Wie zijn serienummer koppelt aan zijn login kan op iedere pc, overal waar hij maar wil SolidWorks gebruiken. Na het inloggen komt niet alleen de eigen licentie beschikbaar, maar ook de eigen instellingen zodat het mogelijk is om overal in dezelfde omgeving te werken.

Samenstellingen

Soms is een model niet helemaal datgene wat de ontwerper voor ogen stond, of moet hij in verband met productie-onnauwkeurigheid concessies doen aan het model. Dit kan allemaal een rol spelen bij het aanleggen van mates. Daarom introduceert SolidWorks 2018 zogenaamde misaligned mates. Hiermee hoeft een concentric mate niet per se honderd procent concentrisch te zijn. De afwijking ten opzichte van de gewenste situatie is zichtbaar en ook de maximale afwijking is in te stellen, zodat het eindresultaat nog steeds een werkbare oplossing blijft bieden.
De vorig jaar geïntroduceerde magnetic mates zijn verder uitgebreid. Het is nu mogelijk om meerdere grondvlakken te definiëren, zodat layouts over meerdere verdiepingen te maken zijn. Ook heeft de ontwerper meer controle wanneer zijn modellen meerdere magnetic-mate-punten hebben. Zijn met behulp van magnetic mates eenmaal onderdelen aan elkaar gekoppeld, dan kan de ontwerper ervoor kiezen om deze relatie te locken, zodat deze bij het verslepen van onderdelen in stand blijft.
Tijdens het aanleggen van mates komt het regelmatig voor dat een vlak moet worden geselecteerd dat niet direct in het zicht ligt omdat er andere vlakken voor zitten. Hiervoor was in het verleden de optie select other beschikbaar, maar SolidWorks 2018 biedt een nog gemakkelijkere oplossing. Met behulp van de tabtoets is het mogelijk om heel snel vlakken onder de cursor hidden te maken, zodat een snelle selectie mogelijk is.
Wie regelmatig exploded views maakt, zal de smart explode lines zeker waarderen. Met een druk op de knop is het mogelijk om alle explode lines weer te geven. Met behulp van eenvoudige sliders zijn deze vervolgens nog aan te passen, zodat exact het gewenste resultaat ontstaat.

SolidWorks 2018

Plaatwerkmodellen zijn in productie eenvoudig op elkaar uit te lijnen middels tabs en slots.

Schetsen

Een kleine, maar veel gewaardeerde verandering op het gebied van schetsen is de mogelijkheid om de richting van tangentialiteit te veranderen. Wie in een schets entiteiten wilde spiegelen, deed dit altijd op basis van een spiegellijn. Met ingang van versie 2018 is hier ook een plane of een vlak voor te gebruiken. Het grote voordeel is dat de spiegelfunctie nu ook te gebruiken is in een 3D-schets, iets wat voorheen niet mogelijk was.

PDM Branching

Een belangrijke wijziging in SolidWorks PDM is de mogelijkheid tot branching. Deze functionaliteit ondersteunt het natuurlijke engineeringsproces. In dit proces worden namelijk van een bestaand ontwerp een x-aantal ideeën parallel naast elkaar uitgewerkt. Vervolgens is het mogelijk om de gekozen ontwerpvariant naadloos in het ontwerp en revisieschema in te voegen. Ondertussen blijven de historie en het denkproces in de varianten nog steeds bewaard, zodat het totaalinzicht in de ontwikkeling van het ontwerp duidelijk is. De revisietabel zoals bekend uit SolidWorks is nu beschikbaar voor zowel het schrijven als lezen van data van SolidWorks PDM.

SolidWorks 2018

Door een 360-gradenomgeving in Visualize terug te brengen naar een plat vlak, kan deze content worden gebruikt voor Virtual Reality.

Visualize

Bij ieder ontwerp is goede communicatie van belang, zeker wanneer potentiële klanten of investeerders overtuigd moeten worden van het ontwerp. SolidWorks Visualize is binnen SolidWorks de aangewezen tool om snel een niet van de werkelijkheid te onderscheiden rendering te maken. Om de engineer zo makkelijk mogelijk met Visualize te laten werken, is de interface aangepast en komt deze nu sterk overeen met de interface van SolidWorks. Er zijn een tweetal thema’s: donker en licht. Ook zijn de bedieningselementen wat ruimer opgezet, zodat ze ook makkelijker op een touch device te gebruiken zijn.
Het gebruik van Virtual Reality wordt steeds laagdrempeliger en komt steeds vaker voor. Het is dan ook logisch dat de 2018-versie van Visualize de mogelijkheid bevat om hier content voor te creëren. Door het gebruik van een zogenaamde spherical camera (360 graden) zal het 360-gradenbeeld ‘platgeslagen’ worden naar een 2D-vlak. Dit vlak zal vervolgens in Virtual Reality als een 360-gradenomgeving om de kijker heen worden geprojecteerd, zodat deze het gevoel krijgt dat hij zich daadwerkelijk in de weergegeven omgeving bevindt.
De ontwikkelingen van Visualize gaan heel hard en de ontwikkelaars van het pakket wachten niet op een grote release om extra functionaliteit toe te voegen. Zo zal met service pack 1 de functionaliteit van decals (stickers) volledig worden herzien, waarmee de gebruiker veel meer manieren van projectie en wrapping beschikbaar krijgt. Daarnaast zal in een van de andere service packs de functionaliteit worden toegevoegd om te werken met zogenaamde MDL-materialen. Dit zijn real-world-materialen die de kwaliteit van de render naar een nog hoger niveau zullen tillen.

Conclusie

Met versie 2018 zet SolidWorks weer een nieuwe standaard neer, de integratie tussen de vele disciplines in het productcreatieproces is hierbij de belangrijkste drijfveer. De aanpassingen in de core-functies van het pakket helpen bovendien om efficiënter te ontwerpen.

Renso Kuster renso@cadmes.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Wie meer informatie wil over SolidWorks 2018 of een updatetraining wil volgen, kan daarvoor contact opnemen met een reseller.

Comments are closed.