Herstel bouw zet door blijkt uit Monitor Bouwketen

15 juli 2016

Na een forse productiestijging in 2015 is de bouwketen in 2016 goed van start gegaan. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met bijna een maand toegenomen tot 7 maanden. De opleving concentreerde zich eerst vooral in de woningbouw, maar in de laatste maanden is er ook sprake van een sterke groei van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw. Alleen bij de ingenieursbureaus is de orderportefeuille teruggelopen. Van alle bedrijven in de bouwketen verwacht twee op de vijf bedrijven een toename van de omzet de komende periode. Het productievolume ligt nog altijd wel onder het niveau van 2008. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen voorjaar 2016.

Ieder halfjaar publiceren de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft. In november 2015 liet de voorgaande Monitor Bouwketen al zien dat er een krachtig herstel is ingezet en dat de woningnieuwbouw de motor achter het herstel in de bouwketen is. De utiliteitsbouw laat nu ook groei zien. In de GWW is echter nog steeds sprake van een lichte daling van de omzet.

Omzetverwachting bouwketen tweede kwartaal

De verwachting over de omzet is verschillend per deelsector. Opvallend is de sterk verbeterde omzetverwachting bij de architectenbureaus ten opzichte van vorig half jaar. Bij de ingenieursbureaus en bouwbedrijven valt op dat het aandeel dat een omzetstijging verwacht is afgenomen. Ondanks een lichte afname is het oordeel over de omzetverwachting in de totale bouwketen nog goeddeels positief. Het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht is gestegen.

Monitor Bouwketen

Verwachtingen van bedrijven over de omzet in het tweede kwartaal 2016.

Conjunctuur per sector

  • Architectenbureaus – De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten bedraagt 4,5 maanden. Na een daling in de tweede helft van 2015, is de werkvoorraad in het afgelopen half jaar met zeven tiende maand toegenomen. Ten opzichte van een jaar geleden is de orderportefeuille met 0,2 maanden gestegen. Het aandeel dat een omzettoename verwacht is toegenomen, terwijl het aandeel dat uitgaat van een omzetdaling is gehalveerd. De verwachting van de architecten over de omzet wijst hierdoor per saldo op een sterke toename. De werkgelegenheidsverwachting is voor het tweede opeenvolgende half jaar positief en wijst op een sterkere toename van het personeelsbestand.

  • Ingenieursbureaus – De orderportefeuille is in het eerste kwartaal van 2016 met 0,5 maanden afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal. De verwachtingen voor de omzet in 2016 zijn verbeterd en zijn per saldo positief. Ook de verwachtingen voor het personeelsbestand zijn per saldo positief. Het merendeel van de ingenieursbureaus verwacht een stabilisatie van de tarieven.

  • Bouwbedrijven – De orderportefeuille is in deze sector in het afgelopen half jaar met zeven tiende maand gestegen. Tegenover een forse stijging van de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de orderportefeuilles in de grond- water- en wegenbouw. De verwachting van de bouwbedrijven over de omzet wijst per saldo op een toename. De werkgelegenheidsverwachting blijft per saldo positief en wijst voor de komende periode op een toename van het personeelsbestand. Bijna drie op de tien bedrijven verwachten aantrekkende prijzen.

  • Installatiebedrijven – In deze sector is de orderportefeuille met zeven tiende maand toegenomen. Per saldo verwachten de bedrijven een sterkere stijging van de omzet. Het aandeel bedrijven dat een omzetdaling verwacht is verder afgenomen. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden eveneens verbeterd. Het beeld in deze sector is hiermee opnieuw gunstiger dan een half jaar geleden. Ruim een op de drie installatiebedrijven verwacht een stijging van de tarieven.

Ontwikkelingen sinds 2008

Ondanks de gunstige ontwikkelingen, is het productievolume nog niet op het niveau van voor de crisis. Bij de ingenieursbureaus begint dit in de buurt te komen, maar bij de architectenbureaus is dit nog lang niet het geval.

Monitor Bouwketen

Ontwikkeling (seizoensgecorrigeerde) omzet per schakel binnen de bouwketen, 2008-2016, 2008=100, lopende prijzen.


Website BNA
Website NLingenieurs
Website Bouwend Nederland
Website Uneto-Vni

 

Comments are closed.