IFC-import en BIM-toolbox voor een snelle conversie

11 juni 2018

SCIA Engineer is in elke workflow inzetbaar, waardoor de handmatige taken en aanpassingen verminderen en de samenwerking tussen de projectpartners efficiënter verloopt. De IFC-indeling is een van de vele uitwisselingsformaten die SCIA Engineer ondersteunt en het is een fundamenteel element van open BIM. SCIA Engineer is de eerste bouwkundige analysesoftware die gecertificeerd is voor zowel het importeren als exporteren van IFC 2x3. Een van de kenmerken van de applicatie is de unieke BIM-toolbox die de open-BIM-workflow voor bouwkundige analyse optimaliseert.

 

Door Marie Hermanova

Dit artikel bevat vooral praktische tips over IFC-import in SCIA Engineer en de BIM-toolbox om efficiënter een correct eindig elementenmodel te verkrijgen. De IFC-import wordt uitgevoerd via het menu Bestand > Importeren > IFC2x3. Deze functie ondersteunt zowel normale IFC- als IFCzip-bestanden. Het optiedialoogvenster IFC importeren wordt weergegeven zodra het gewenste IFC-bestand is geselecteerd. In dit dialoogvenster geeft de gebruiker aan welke objecttypes moeten worden geïmporteerd, bijvoorbeeld alleen 1D- of 2D-elementen of wapening. Als het bestand ook voorspankabels bevat, moet de gebruiker aangeven hoe deze worden geïmporteerd, als interne of vrije voorspankabels.

IFC-import

Dialoogvenster IFC importeren.

Verdiepingen worden standaard uit het IFC-bestand geïmporteerd. Het is mogelijk om dit te negeren door de optie hiervoor uit te vinken. De belangrijkste optie in het dialoogvenster is hoe alle objecten moeten worden geïmporteerd. Ze kunnen worden geïmporteerd als natieve elementen (indien mogelijk) of als referentieobjecten/algemene vaste lichamen (referentiemodel). Als het IFC-bestand veel objecten bevat met een grensweergave (BREP), is het aan te raden om de optie Elementherkenner Uitvoeren te kiezen, zodat na de import automatisch de Elementherkenner wordt uitgevoerd. Deze converteert alle elementen die in het IFC-bestand als liggers, kolommen, standaardwanden of platen zijn gedefinieerd naar natieve elementen van SCIA Engineer.
Tijdens de import worden de materiaalnamen uit het bestand automatisch aan het SCIA Engineer-materiaal toegewezen met behulp van de voorgemaakte toewijzingstabel. Het is belangrijk dat de exacte namen uit de geselecteerde nationale code worden gebruikt. Als de import is voltooid, volgt er een rapport met het totaal aantal geïmporteerde elementen en de elementen die niet zijn geïmporteerd.

Analytisch model

Als een architectuurmodel of bouwkundig model vanuit het IFC-model is geïmporteerd, is het mogelijk om het corresponderende analytische model op te zetten met de BIM-toolbox in SCIA Engineer. Na de import zijn de assen en middenvlakken van de elementen niet met elkaar verbonden en zijn bepaalde elementen wellicht geïmporteerd als algemene vaste lichamen in plaats van natieve 1D- of 2D-elementen van SCIA Engineer. Maak het analytische model met onderstaande stappen:Converteer algemene vaste lichamen naar SCIA Engineer-elementen. Converteer eerst de niet-natieve elementen naar natieve elementen. Ga naar de BIM-toolboxservice en start een van de functies van Converteren. De meest gebruikte opties voor het converteren van algemene vaste lichamen naar 1D- en 2D-elementen van SCIA Engineer zijn: Algemeen 3D-lichaam naar ligger/kolom, Algemeen 3D-lichaam naar vloer/wand en Deel van een algemeen vast lichaam naar een element.

IFC-import

Een gebogen wand converteren.

De functie Algemeen 3D-lichaam naar ligger/kolom zet algemene vaste lichamen automatisch om in natieve SCIA Engineer-elementen. De functie herkent standaard doorsnedevormen, de ligging van elementen (verticale kolommen en horizontale/gebogen liggers) en maakt lokale elementassen. De functie is ook toe te passen op gebogen liggers, willekeurige liggers en elementen met consoles. Deze functie kan lichamen één voor één verwerken of een groot aantal lichamen in één keer, afhankelijk van de selectie.
De functie Algemeen 3D-lichaam naar vloer/wand zet 2D-elementen automatisch om in middenvlakken. Verticale elementen worden herkend als wanden. Als de wand is gebogen, kan met de optie Detecteer ronde platen een gebogen wand worden gemaakt, zie afbeelding hierboven. Ook deze functie kan lichamen één voor één verwerken of een selectie van verscheidene objecten.

IFC-import

Kenmerken van Deel van een algemeen vast lichaam naar een element converteren.

De functie Deel van een algemeen vast lichaam naar een element is voornamelijk bedoeld om volumes met een complexe vorm te importeren. Elk subonderdeel van het lichaam kan naar een ligger of een oppervlak worden geconverteerd. In onderstaand voorbeeld van een kolom met consoles worden de consoles geconverteerd naar afzonderlijke liggers.

IFC-import

Een kolom met consoles converteren.

Uitlijnopties.

Uitlijnen

Als alle entiteiten naar natieve elementen van SCIA Engineer zijn geconverteerd, moeten de assen en middenvlakken worden uitgelijnd met behulp van de functie Uitlijnen. Dit is nodig omdat in het geïmporteerde architectuurmodel de buitenste oppervlakken in de regel perfect zijn uitgelijnd, maar dit vaak niet geldt voor de middenvlakken. Er zijn diverse opties voor het uitlijnen van het analytische model. Het kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd op verdiepingen of op de vlakken van het lokaal coördinatenstelsel (LCS-vlakken). De gebruiker kan ook alleen bepaalde soorten elementen uitlijnen, zoals liggers op kolommen, kolommen op vloeren, enzovoort. Voordat de functie wordt uitgevoerd, is het mogelijk om een live-voorbeeld te bekijken.

Er zijn diverse methoden om middenvlakken uit te lijnen en het analytische model te maken. Hieronder enkele tips. Maximale afstand tussen knooppunt en hoofdvlak en Maximale totale verplaatsing van knooppunt zijn bijzonder belangrijke opties. Het is aan te raden om met een redelijk kleine afstand te beginnen in plaats van met een grote afstand, zodat elementen ook met de gewenste vlakken worden uitgelijnd.

IFC-import

Niet-uitgelijnde middenvlakken van het geïmporteerde architectuurmodel.

Verbinden

Tenslotte moeten de elementen worden verbonden met de functie Verbinden. De standaardacties hiervan zijn het verbinden van 1D-elementen met gekoppelde knooppunten en het verbinden van 2D-elementen met intersecties. Het is echter ook mogelijk om liggers met vloeren te verbinden als ribben, of elementknooppunten met elkaar te verbinden via starre bindingen.

IFC-import

Dialoogvenster van de functie Verbinden.

Marie Hermanova is 3rd party project manager & product development engineer bij SCIA. Meer informatie over de BIM-toolbox is te vinden in SCIA Engineer help.

 

Comments are closed.