Inventor 2018: iets nieuws in Extrude!

10 juli 2017

De feature Extrude mag rustig gezien worden als de ‘oerfeature’ van het solidmodelingproces. Het extruderen functioneert in Inventor al heel lang op nagenoeg dezelfde wijze. Als er in een nieuwe release dan toch een nieuwigheidje opduikt is dat opmerkelijk. De vernieuwing in kwestie leidt tot een vergelijking met een andere feature.

 

Door Rob Sman

Qua uitbreiding en vernieuwing van de functionaliteit voor het modelleren van onderdelen valt er over Inventor 2018 verder niet al te veel te melden; het pakket is wat dat betreft inmiddels aardig compleet. Over het geheel betreffen de aanpassingen details van al bestaande functies. Naast de hieronder te bespreken uitbreiding van Extrude gaat het hoofdzakelijk om afschuiningen (chamfer), die nu niet meer over de volle lengte van een geselecteerde ribbe hoeven te lopen. Daarnaast kunnen doorlopende gaten (Hole, Through All) nu vanuit het plaatsingspunt in beide richtingen lopen met behulp van de optie Symmetric.

Inventor 2018

Voor Inventor 2018 geldt dat de meeste aanpassingen details van al bestaande functies betreffen.

Distance from Face

Aan Extrude is aan het rijtje Extents onopvallend de keuze ‘Distance from Face’ toegevoegd. Een eenvoudige toepassing wordt getoond in afbeelding 1. In dit voorbeeld worden uit een 2D-tekening geïmporteerde gegevens alle features vanuit één sketch aangemaakt. De hoogte van 22 voor de laatste feature is gegeven vanuit de bovenzijde van een andere extrusie. Met de optie Distance from Face wordt dit vlak geselecteerd en de hoogte opgegeven. Dit scheelt het aanmaken van een workplane parallel aan het rode vlak of de onjuiste aanname dat een hoogte van 37 (22+15) vanuit het sketchvlak ook goed is.

Inventor 2018

Afbeelding 1: Een eenvoudig voorbeeld van Extrude met Distance from Face.

De optie Distance from Face is niet alleen bruikbaar bij heel simpele geometrie. In afbeelding 2 zijn een aantal mogelijke resultaten getoond op een loft met rails, uitgaande van de rechthoekige sketch aan de linkerzijde. De verschillende resultaten worden bereikt door het variëren van de extrusierichting op het tabblad Shape van het Extrude-dialoogvenster en het bepalen van een oplossing op het tabblad More met de keuze voor richting en Minimum Solution. Soms is het in het begin even zoeken om de juiste optie te vinden, maar dat went snel.

Inventor 2018

Afbeelding 2: Er zijn verschillende oplossingen op te roepen voor dezelfde uitgangsituatie.

Verschil met Emboss

Inventor 2018

Afbeelding 3: Het verschil tussen Emboss (links) en Extrude Distance from Face (rechts).

Op het eerste gezicht vertoont het laatste voorbeeld een grote gelijkenis met de feature Emboss. Het grote verschil zit erin dat het resultaat van Emboss een uniforme hoogte heeft ten opzichte van het vlak waarop of waarin hij wordt aangebracht. De dikte van een Extrude met Distance from Face heeft een gelijke ‘dikte’ in de richting van de extrusie! Zie ook Afbeelding 3. Daarmee is de methode Extrude met Distance from Face ongeschikt voor het eenvoudig aanmaken van een New Solid, waar vervolgens een (plaat-)onderdeel (Part) van afgeleid kan worden met Make Part of Make Components. Emboss biedt geen mogelijkheid een New Solid aan te maken, dus ook deze feature is daarvoor ongeschikt. Om een dergelijk deel aan te maken zal de ontwerper dus creatief te werk moeten gaan, waarbij hij de bruikbare delen van Emboss en Extrude combineert.

Een mogelijke (maar niet de enige) oplossing bestaat eruit eerst met Emboss de gewenste ‘plaat’ te modelleren. Vervolgens is met Copy Object – een feature die verstopt zit in het uitklapbare deel van het Modify-panel op de 3D Model-tab – de ‘buitenzijde’ als los oppervlak (of Composite) aan te maken. Kies dus in het dialoogvenster voor het selecteren van een Face, en als Output een New Surface of Composite. Deze kopie is niet associatief met het model! (Er is wel een optie Associative in het dialoogvenster van Copy Object aanwezig, maar deze is slechts beschikbaar bij het kopiëren van objecten vanuit een ander Part in de context van een samenstelling.)

Inventor 2018

Afbeelding 4: Van een gekopieerd oppervlak wordt met Thicken een passende New Solid gemaakt.(rechts).

Om het model te voltooien staan nog twee wegen open. In ieder geval heeft de met Emboss aangemaakte feature geen rol meer in het model en hij kan worden verwijderd of onderdrukt (Suppress). De sketch waarmee hij gemaakt is, kan desgewenst worden behouden, door vooraf deze sketch te benaderen en met Share Sketch beschikbaar te maken voor het aanmaken van andere features. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. De eerste is door met de Extrude feature, met als keuze voor de Extents ‘Between’, een extrusie te maken tussen het gekopieerde oppervlak en de solid van het model. De tweede optie bestaat eruit dat de ontwerper met Thicken het oppervlak van een plaat de vereiste dikte geeft. Om vergissingen te voorkomen, kan het handig zijn om bij het aanmaken van de Emboss een herkenbare parameter te definiëren die bij het aanmaken van de Thicken kan worden hergebruikt, zie afbeelding 4. Vergeet hierbij niet New Solid als resultaat te kiezen. De laatste werkwijze komt het meest overeen met een Emboss waar Wrap to Surface is ingesteld en lijkt ook het meest op een plaatdeel.

Het enige nadeel van deze hiervoor beschreven workaround is dat hij niet associatief is. Een associatieve oplossing is wel mogelijk, maar vergt wat meer stappen, vooral als de feature die gemaakt wordt op meerdere faces van het part aansluit.

Website Autodesk

Comments are closed.