“Investeren in het bedrijfsproces is hoogstnoodzakelijk”

19 september 2018

Bas Kuper ziet kansen en bedreigingen voor Nederlands bedrijfsleven

Siemens Industry Software is de ontwikkelaar van de CAD-pakketten Solid Edge en NX. De laatste jaren legt het bedrijf echter sterk de nadruk op het feit dat het geïntegreerde systemen aanbiedt die met name het bedrijfsproces moeten helpen optimaliseren. CAD-Magazine ging hierover in gesprek met Bas Kuper, vicepresident en managing director Benelux bij Siemens Industry Software.

 

Door Lambert-Jan Koops

“Het gaat heel goed met Siemens Industry Software, maar dat valt niet zo op omdat Siemens de cijfers van de businessunits niet uitwerkt voor analisten. De cijfers die door het concern worden gepubliceerd, zijn uitgesplitst per divisie, zodat er alleen in een wat bredere zin iets te zeggen valt over de resultaten. Die resultaten zien er echter wel heel goed uit, want als we kijken naar de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2018, blijkt dat de omzet van de Digital Factory Unit van Siemens met veertig procent is gestegen. Het onderdeel Siemens Industry Software heeft daar uiteraard een belangrijk aandeel in gehad.”

bedrijfsproces

Bas Kuper, vicepresident en managing director Benelux bij Siemens Industry Software: “Om duidelijkheid te creëren hebben wij het concept digital twin uitgesplitst in een twin voor de productie en een twin voor het product.”

De sterke groei van Siemens Industry Software is deels te danken aan autonome groei en voor het andere deel aan acquisities. De totale investering in overnames in de afgelopen tien jaar bedroeg meer dan 10 miljard, met als meest recente successen de overname van Polarion in 2015 en CD-adapco in 2016. Mentor Graphics is in 2017 ingelijfd en wel omdat het software ontwikkelde voor het ontwerp van het elektrische en elektronische deel van PCB-boards en chips. Dat laatste is volgens Kuper belangrijk in verband met de ontwikkelingen binnen de industrie. “Verschillende OEM’s zijn inmiddels zo ver dat ze zelf chips willen ontwerpen en zogenaamde ‘systems on a chip’ willen ontwikkelen. Als Siemens Industry Software hebben we deze trend op tijd onderkend en besloten dat we over deze software moeten kunnen beschikken, willen we een compleet productaanbod kunnen leveren. Daarmee is de overname van Mentor Graphics dus heel duidelijk geen impulsieve aankoop, maar sluit het aan bij onze visie. Dat geldt ook voor alle andere acquisities. We willen ons digital innovation platform completeren en onze holistische visie op PLM gestalte geven. We zien daarbij drie fases – ideation, realization en utilization – en willen het hele proces kunnen afdekken met onze oplossingen. Daarbij kiezen we overigens wel nadrukkelijk voor een flexibele, open omgeving, want we willen eindgebruikers niet dwingen om van kop tot staart onze software te implementeren – alhoewel er natuurlijk wel klanten zijn die dit doen. Een open opzet is vooral ook nuttig omdat het bedrijven de mogelijkheid geeft om op elk niveau in te stappen en eventueel stapsgewijs toe te werken naar een geïntegreerde PLM-oplossing.”

Digital twin en enterprise

Met de overnames en de goed omlijste toekomstplannen denkt Kuper dat Siemens Industry Software goed zal kunnen inspelen op de trends binnen de industrie. Eén van die trends is het toenemende gebruik van simulatiesoftware en de opkomst van de zogenaamde digital twin of digitale tweeling. “De digital twin is momenteel een veelbesproken onderwerp, maar er is soms nog wat onduidelijkheid over de vraag wat het nu precies inhoudt. Daarom hebben wij het concept digital twin uitgesplitst in een twin voor de productie, en een twin voor het product. De eerste geeft feedback over het proces en de tweede over het product. Met name met de digital enterprise onderscheiden we ons denk ik van andere partijen, aangezien die zich veelal beperken tot het product. Ons doel met deze digital twin van de productielijn is dat fabrikanten hiermee een productieproces kunnen uitwerken, simuleren en valideren, iets wat we virtual commissioning noemen. Daarna is het met behulp van de digital enterprise mogelijk om de prestaties van de productielijn te monitoren, door de machines en robots te koppelen aan de virtuele modellen. Op basis van de feedback zijn dan vervolgens verbeteringen door te voeren en is het proces verder te optimaliseren.”

Het gebruik van een digital twin van het productieproces zoals beschreven door Kuper, is vergelijkbaar met de manier waarop een digital twin op productniveau wordt ingezet. Dat is niet toevallig volgens de managing director: “We beschouwen het productieproces uiteindelijk ook als product en dus behandelen we het ook zo. Het verschil is alleen dat van de meeste producten meerdere exemplaren worden gemaakt, terwijl een productielijn vaak een enkelserie betreft.”

PLM voor het MKB

Met de opkomst van de digital twin biedt Siemens Industry Software nieuwe diensten en producten aan, de manier waarop deze zaken worden aangeboden, verandert echter ook. Met name de invloed van de cloud is steeds beter zichtbaar. “De cloud is belangrijk voor ons en een groot deel van onze producten en diensten maken er inmiddels ook al gebruik van. We brengen steeds meer applicaties naar de cloud en zien ook dat we daarvoor nieuwe businessmodellen moeten introduceren, zoals subscription en Software as a Service. Verder denken we dat we met de cloud ook veel beter het MKB kunnen bereiken omdat we deze bedrijven voorgeconfigureerde systemen kunnen aanbieden. Daarmee kunnen ze makkelijk PLM introduceren binnen hun organisatie zonder dat ze dit tot in detail hoeven uit te werken, iets waar veel MKB-bedrijven toch voor terugdeinzen, gezien de tijd en moeite die dit soms kost.”

Met de kant-en-klare PLM-systemen die voor specifieke branches zijn ontwikkeld, hoopt Kuper twijfelende bedrijven over de streep te trekken. Daarbij benadrukt hij dat elk bedrijf het op zijn eigen manier kan aanpakken. “Feitelijk zijn er twee strategieën, zowel voor het MKB als voor grote bedrijven. De introductie van PLM kan stap voor stap met een goed gedefinieerde roadmap, of met een big bang waarbij in één keer de totale integratie van alle bedrijfssystemen plaatsvindt. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen, maar het is bij de keuze tussen een roadmap of een big bang vooral erg belangrijk om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid verandering die een organisatie aankan. Hebben de gebruikers genoeg tijd om een nieuw systeem te leren en zijn ze gemotiveerd genoeg om het te doen? Dat zijn belangrijke vragen voor ons want het verkopen van software is één ding, maar het is pas geslaagd als het systeem is geïmplementeerd en geaccepteerd door de gebruikers.”

De big bang-aanpak biedt bedrijven de kans om in één keer een grote stap te maken en concurrentievoordeel te behalen. Kuper: “We hebben onlangs zo’n big bang ondersteund bij Royal IHC in Kinderdijk. Zij hebben het groot aangepakt en echt alle bedrijfssystemen geherdefinieerd, van PLM tot ERP, en daarbij enorme voordelen geboekt, van snelheidswinst tot foutenreductie. Als de pay off groot genoeg is in de vorm van competitief voordeel, dan willen bedrijven echt wel een dergelijke stap maken, of het nu grote bedrijven zijn of MKB-organisaties, het is voor ons alleen wel zaak om bedrijven duidelijk te maken hoe groot de voordelen precies zijn.”

bedrijfsproces

De digitale fabriek is één van de speerpunten van Siemens Industry Software.

Competitief bedrijfsleven

Kuper heeft het nu nog over de voordelen van een PLM-systeem, maar maakt daarbij de kanttekening dat het niet al te lang meer zal duren voordat het niet hebben van een PLM-systeem een nadeel is voor een bedrijf. “Ik denk echt dat haast geboden is. De adoptie van PLM-systemen in bijvoorbeeld Azië is heel groot en als het Nederlandse bedrijfsleven competitief wil blijven, moet het echt mee in de vaart der volkeren. Want niet alleen de nieuwe bedrijven en fabrieken in Azië worden voorzien van geïntegreerde softwaresystemen, ook de bestaande spelers daar zijn bereid om de stap te maken. In China is de looninflatie bijvoorbeeld zeer hoog en daar begrijpen ze dat deze kan worden geremd door automatisering. In Nederland hebben we dat probleem niet zo sterk, maar is er sprake van een tekort aan personeel, iets wat ook te bestrijden is met automatisering. Maar zelfs als er personeel in overvloed zou zijn, dan nog is een investering in PLM hoogstnoodzakelijk. Want als het niveau van de Nederlandse bedrijfsprocessen niet vergelijkbaar blijft met dat van de rest van de wereld, zal dat grote consequenties hebben voor de industrie in dit land.”

24 stappen

Het niveau van de Nederlandse bedrijfsprocessen mag dus wel omhoog van Kuper, alhoewel hij erbij zegt dat het onterecht zou zijn om alle bedrijven over één kam te scheren. “We hebben vorig jaar de digital factory-tour georganiseerd, waarbij we uitleg gaven over de begrippen digital twin en digital enterprise, en demonstreerden wat de stappen waren voor een bedrijf dat op nul begint en eindigt met een compleet geïntegreerde digital twin van het bedrijfsproces. Daarbij hebben we in totaal 24 stappen gedefinieerd en konden bezoekers intekenen op één van de stappen die het beste aansloot op hun eigen situatie. Opvallend was daarbij dat de interesse voor de 24 onderdelen nagenoeg egaal verdeeld was. Dat betekent dus dat sommige bedrijven echt nog aan het begin staan van het PLM-verhaal en andere hun bedrijfsproces al bijna hebben geperfectioneerd. Voor mijn boodschap maakt het echter niet uit, want die is voor alle partijen hetzelfde: blijf investeren in de optimalisatie van het bedrijfsproces, want alleen dan is het mogelijk om de wereldwijde concurrentie aan te kunnen.”

Website Siemens Industry Software

Comments are closed.