Itannex ondersteunt Revit GG en DRS

8 mei 2015

De afgelopen tijd is er enige onduidelijkheid ontstaan rondom beoogde BIM-standaardisatie-initiatieven vanuit de Revit Gebruikers Groep (Revit GG) en de Dutch Revit Standaards (DRS). Dit wordt deels veroorzaakt door partijen die het brancheoverstijgende belang van de Revit GG en de DRS onvoldoende inzien en eenzijdig hun eigen ‘standaarden’ uitroepen.

Itannex ziet dit brancheoverstijgende belang wél in, omdat het belang van hun klanten breder en disciplineoverschrijdend is. Het komt nog te vaak voor dat in projecten Revit-modellen worden aangereikt, die gemodelleerd zijn middels methodieken die geïnitieerd zijn vanuit het perspectief van één enkele discipline. Dit werkt niet bevorderend voor een optimale uitwisseling en samenwerking. Itannex streeft naar standaardisatie in alle deelfasen van de ontwikkeling van een bouwwerk. Een installateur werkt vaak met een model dat is aangedragen door een installatieadviseur. Veelal maken bouwkundige modellen van architecten en constructeurs ook onderdeel uit van dit model.

Itannex ondersteunt met volle overtuiging initiatieven die breed gedragen worden en breed ontwikkeld worden, zowel nationaal als internationaal. De essentie van BIM gaat namelijk over samenwerken en beperkt zich niet tot één discipline of één applicatie.

Wanneer modellen worden opgebouwd conform de Itannex SmartRevit-werkmethodiek zal er in iedere discipline van het ontwerp- en beheerproces een optimale samenwerking en uitwisseling plaats kunnen vinden. Deze methodiek sluit volledig aan op de open standaard voor Revit die disciplineoverstijgend werkt. De nieuwe release van SmartRevit is volledig DRS-compatible, om daarmee een effectieve uitwisseling en standaardisatie te waarborgen.

De BIR (Bouw Informatie Raad) stemt in met de initiatieven van de Revit GG en de DRS (zie deze link). Ook Uneto VNI, de brancheorganisatie voor de installatiewereld, maakt zich sterk voor standaardisatie en is al enige tijd bezig met het ETIM RT-project, waaraan Itannex een belangrijke bijdrage levert. Deze richtinggevende organisatie geeft haar leden expliciet het advies om standaarden als CB-NL, ETIM RT en DRS te omarmen (zie deze link) en zich niet te laten afleiden door individuele en commercieel gedreven initiatieven. Autodesk heeft eveneens aangegeven dat zij de Revit GG en de ontwikkeling van de DRS standaard volledig ondersteunt.

Om het draagvlak verder te versterken zal Itannex klanten waar zij een BIM-implementatie op basis van de SmartRevit-methodiek uitvoert, ondersteunen met een gratis lidmaatschap voor een jaar van de Revit GG.

Hiermee onderstreept Itannex dat zij haar reeds eerder ingeslagen weg in het ondersteunen van oplossingen voor optimale samenwerking en BIM informatie-uitwisseling, verder zal continueren en uitbouwen.

www.itannex.com

 

Comments are closed.