Beheersysteem zorgt voor verbeterd werkproces Merford Cabins

9 oktober 2017

Individuele kennis beschikbaar voor iedereen binnen organisatie

Om beter en sneller te kunnen werken, nam Merford Cabins in 2016 de beslissing om een beheersysteem te implementeren. Dit systeem moest onder andere een meer uniforme manier van engineeren ondersteunen en de tijd terugdringen die de ontwerpers kwijt waren aan randzaken, zoals het bijeenzoeken van informatie voor de werkvoorbereiding. Een gesprek over voorbereiding, awareness en geleerde lessen.

Door Lambert-Jan Koops

merford cabins

Een blik op een deel van de productiefaciliteit van Merford Cabins in het Zuid-Hollandse Gorinchem.

Merford Cabins is een uit veertig personen bestaande businessunit van Merford die wereldwijd bedieningscabines levert aan grote industriële afnemers, zoals Heerema Marine Contractors en Tata Steel. David Buschman, general manager van Merford Cabins, vertelt wat de uitgangspunten zijn bij de ontwikkeling van de cabines die het bedrijf levert: “We hebben de afgelopen vijftien jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van cabines die ergonomisch zodanig zijn opgezet dat de operator van die cabine op een comfortabele manier zijn werk kan doen. Dat klinkt misschien simpel, maar daar komt nogal wat bij kijken. Omdat de cabine van bijvoorbeeld een havenkraan erg hoog hangt, moeten onder andere de zichtlijnen in orde zijn; de operator moet kunnen zien wat er zestig meter onder hem gebeurt, zonder dat hij zich daarvoor in allerlei bochten moet wringen. Daarnaast moet de luchtkwaliteit in de cabine worden bewaakt en dient de binnentemperatuur in orde te blijven, ook bij extreem lage of hoge temperaturen. Verder moet ook geluidsoverlast in de cabine worden voorkomen en dienen eventuele trillingen te worden gedempt. Het maken van een goede cabine is daarmee dus een veeleisende taak.” Om producten te kunnen leveren die voldoen aan de hoge standaarden die Merford Cabins zichzelf oplegt, werkt een achttal engineers aan de ontwikkeling van de cabines. Daarbij maken ze gebruik van standaard cabineconcepten die vervolgens worden gebruikt om klantspecifieke producten te leveren. Buschman: “Merford levert zowel standaardconcepten, als cabines die honderd procent maatwerk zijn. Bij maatwerkprojecten maken we gebruik van bestaande concepten waar dit mogelijk is. De meeste klanten hebben echter zoveel specifieke wensen, dat dit in de meeste gevallen niet meer mogelijk is.”

Merford
Het in Gorinchem gevestigde bedrijf Merford richtte zich bij de oprichting in 1956 in eerste instantie op de verkoop van luchttechnische componenten. In de loop der jaren veranderde de focus van het bedrijf echter en specialiseerde de onderneming zich in de ontwikkeling van producten op het gebied van lawaaibeheersing. Hierbij werd het hele productieproces in eigen beheer gehouden: Merford nam niet alleen de engineering van de producten voor zijn rekening, maar ook de vervaardiging van de onderdelen en de montage.
In de loop der jaren bleek dat lawaaibeheersing niet het enige thema was waar Merford goed mee uit de voeten kon. Zo specialiseerde het bedrijf zich in de ontwikkeling van brand- en kogelwerende deuren en begon het cabines voor kranen en voertuigen te produceren. Tegenwoordig bestaat het bedrijf dan ook uit vijf businessunits met in totaal 180 werknemers. Van vijf businessunits zijn er vier die hun eigen, specifieke producten kennen: Merford Noise Control levert geluidsoplossingen voor industriële applicaties, Merford Acoustic Materials maakt akoestische materialen om geluidskwaliteit te verbeteren en overlast te reduceren, Merford Special Doors ontwikkelt klantspecifieke deuren met geluids-, brand- en kogelwerende eigenschappen en Merford Cabins produceert operatorcabines voor kranen, schepen, voertuigen en industriële applicaties. Daarnaast is er nog de businessunit Merford Plaatbewerking. Dit is het plaatbewerkingsbedrijf dat plaatstaalconstructies levert en, naast externe klanten, ook de andere businessunits van Merford bedient.

Eigen draai
Een combinatie van de hoeveelheid maatwerk die Merford Cabins levert en het lage hergebruikpercentage, heeft ertoe geleid dat veel van de engineeringkennis in de hoofden van de medewerkers is komen te zitten. Dat heeft als voordeel dat elke engineer goed weet waar hij mee bezig is, maar er kleeft ook een paar nadelen aan, zo constateerde Buschman op enig moment. “Onze engineers werkten allemaal binnen de kaders van ons bedrijf, maar gaven daar toch vaak een eigen draai aan. Met het gevolg dat er net zoveel werkwijzen waren als engineers. Dit maakte het lastig om overzicht te houden en het werkte het maken van fouten in de hand, bijvoorbeeld wanneer engineers elkaars werk tijdelijk overnamen. Bovendien waren de engineers veel tijd kwijt aan de werkvoorbereiding: het bij elkaar zoeken van alle gegevens legde beslag op een te groot deel van de beschikbare uren. Het zou veel beter zijn als ze die tijd zouden kunnen besteden aan innovatie en het bedenken van nieuwe en betere producten.” Met alle verbeterpunten in het hoofd werd er een businesscase geschreven waarin de pijnpunten werden benoemd, de eisen voor een nieuw systeem werden vastgelegd en de terugverdientijd werd berekend. Dat laatste was direct mogelijk omdat van het begin af aan al duidelijk was dat Merford Cabins het datamanagementpakket Autodesk Vault Professional zou implementeren. Dit pakket biedt ondersteuning bij het organiseren, beheren en traceren van ontwerpgegevens en documentatieprocessen, en kent een volledige integratie met het door Merford Cabins gebruikte ontwerpprogramma Inventor. De keuze voor Autodesk Vault Professional als beheerpakket lag bovendien voor de hand omdat het ook al werd gebruikt door andere businessunits van Merford. Tenslotte was het gebruik van Vault Professional ook het advies van Cadac, de CAD-leverancier van Merford Cabins, die dit pakket aanbeval op basis van ‘best practice’-implementaties die het in het verleden had uitgevoerd.

Nut en voordeel
Al met al waren er voor Merford Cabins genoeg redenen om Autodesk Vault Professional te implementeren. Voor dit doel werd een projectteam geformeerd waarvan de leden zich op vrijwillige basis hadden aangemeld. Twee van die leden waren René van Haaren, CAD-manager bij Merford, en Michael Bras, mechanical engineer bij Merford Cabins. Van Haaren had al ervaring met Vault Professional en wist dus dat het vooral van belang zou zijn om medewerkers van Merford Cabins te wijzen op de mogelijkheden en de noodzaak van het beheerpakket. “Het creëren van awareness is een heel belangrijke stap in de acceptatie van een dergelijk pakket”, zo stelt Van Haaren. “Omdat de engineers echt anders gaan werken dan ze gewend waren, moesten ze goed doordrongen worden van het nut van een dergelijk systeem. Omdat we duidelijk konden maken wat de voordelen waren voor alle betrokkenen, konden we ook iedereen mee krijgen.”
Bras vult zijn collega aan door een voorbeeld te geven van een verandering die in de werkwijze werd doorgevoerd. “Voordat we werkten met Vault Professional kon de engineer een ontwerp of een onderdeel een eigen naam geven. Die naam bevatte dan informatie over het onderdeel, zodat bij het terugzoeken in bestandslijsten snel een specifiek bestand kon worden teruggevonden. In de nieuwe situatie wordt aan een bestand automatisch een nummer toegekend, waar verder niets uit af te leiden is over de inhoud van het bestand. Dat lijkt in eerste instantie misschien een stap terug, maar door de samenhang die een beheerpakket als Vault Professional biedt, is het helemaal niet nodig om informatie op te nemen in de bestandsnamen. En omdat de engineers dat inzagen, maakten ze er zich verder ook geen zorgen meer over.”

 

Een kraandeel met een maatwerkcabine van Merford, voor kraanschip Sleipnir van Heerema (momenteel in aanbouw).

Impact
Met de steun van alle medewerkers kon Vault Professional worden geïntroduceerd binnen Merford Cabins, waarbij Cadac als ondersteunende partij een grote rol speelde. Van Haaren: “Onze key users hebben tien dagen workshops en cursussen gevolgd bij Cadac en daar bijvoorbeeld geleerd hoe ze typische Merford Cabins-projecten konden uitwerken binnen de Vault-omgeving. Ook heeft Cadac meegedacht bij het opzetten van een koppeling tussen Vault Professional en ons ERP-systeem en over de classificatie van onderdelen in het systeem. We hebben dan ook een oplossing in handen gekregen die goed aansluit bij onze dagelijkse praktijk.”
De impact van de implementatie is niet alleen bij Engineering merkbaar. Ook andere afdelingen, zoals Inkoop en Financiën, zijn direct of indirect bij de veranderingen betrokken. Een voorbeeld. Vanuit Vault Professional worden data geëxporteerd naar het ERP-systeem. Deze gegevens moeten aan bepaalde parameters voldoen. Klopt iets niet in dit proces, dan kan het gebeuren dat producten op voorraad worden gehouden terwijl dat niet de bedoeling was. Of de hele financiële afwikkeling van een project loopt gevaar. Samengevat kan worden gesteld dat het heel belangrijk is om alle afdelingen te betrekken bij en informeren over de impact van de implementatie, om problemen voor te zijn.

 

Een stacker/reclaimer van het Griekse energiebedrijf PPC, voorzien van een Merford-cabine.

Veel geleerd
De implementatie van Autodesk Vault Professional heeft qua functionaliteit datgene opgeleverd wat het moest doen en daarmee is het project geslaagd te noemen. Toch stelt general manager Buschman ook dat hij veel heeft geleerd van het project en hij zou het een volgende keer dan ook op verschillende punten anders aanpakken. “We hebben in 2016 de opdracht getekend met de intentie om de implementatie voor 2017 te realiseren. Dat bleek al snel wat te ambitieus, want het is inmiddels juli en we zijn nu pas klaar om het systeem te vullen met onze engineeringdata. De belangrijkste reden voor de uitloop is dat er tijdens het implementatietraject ook nog veel opdrachten binnenkwamen en we om voor de hand liggende redenen geen nee wilden verkopen aan onze klanten. In die gevallen kreeg het engineeringwerk voorrang op het implementatiewerk en duurde het traject dus langer. Achteraf gezien had ik liever al in de businesscase meer uren toegekend aan de implementatie van Vault Professional, door één of twee fte vrij te maken voor het project, zodat het snel kon worden afgerond. Dat zeg ik alleen wel met de kennis van nu, want van tevoren is het een lastige beslissing om te nemen, wanneer je twee van de acht engineers van hun ontwerpwerkzaamheden weghaalt. Toch is dat wel mijn advies voor andere partijen die aan een dergelijk traject willen beginnen: het is het beste om met volle kracht een implementatie door te voeren. Dat is misschien even lastig, maar dan ben je er het snelst van af en heb je er ook het snelst profijt van.”

De STS-cabine, hier aan een kraan in het Ecuadoraanse Guayaquil, is Merford’s bestseller.

Comments are closed.