Naval Energies kiest Dassault Systèmes

22 februari 2019

Naval Energies gaat het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes toepassen bij het ontwikkelen van nieuwe drijvende windturbines voor offshore energieparken en Ocean Thermal Energy Conversion-systemen (OTEC) die energie uit zeewater genereren.
Daarmee gaat Naval Energies haar marktleiderspositie in maritieme alternatieve energiebronnen versterken.
 

Naval Energies maakt gebruik van de industrieoplossing ‘Designed for Sea’ van Dassault Systèmes, die gebaseerd is op het 3DEXPERIENCE-platform. Het bedrijf zal deze oplossing toepassen voor programmamanagement, engineering en analyse van windmolens waarvan de aandrijving zich geheel of gedeeltelijk onder water bevindt. Ook zal Designed for Sea worden benut voor het ontwikkelen van OTEC-oplossingen, voor anker- en bekabelingssystemen en voor connectiviteitsoplossingen. Verder kan het bedrijf nu op een veilige manier samenwerken met zijn netwerk van partners en toeleveranciers, waardoor kennis gemakkelijk kan worden hergebruikt en gedeeld en de ontwikkelingstijden verder worden teruggedrongen. 

Energietransitie Frankrijk
Tot de programma’s van Naval Energies behoren onder andere de windparken Groix en Belle-Ile. Dit is een pilotproject waarbij vier windturbines met een vermogen van 6 MW worden geplaatst aan de Franse Atlantische kust. Deze wekken genoeg energie op om 20.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Een belangrijk projectdoel is het optimaliseren van de technologie en infrastructuur die nodig is voor drijvende windparken, zodat deze in een later stadium massaal zijn uit te rollen.

Frankrijk, met het op één na grootste maritieme oppervlakte ter wereld van 11.000 km², streeft ernaar om in 2030 32 procent van het landelijke energieverbruik te leveren uit duurzame bronnen. Drijvende windparken vormen een belangrijk element in deze energietransitie. Naval Energies is de voornaamste aanbieder van dit type windparken.

Drijvende windparken en OTEC
Drijvende windparken bieden grote kansen voor het opwekken van energie ver op zee en uit het zicht van kustlijnen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een drijvende structuur die verankerd is in de zeebodem. Dit ankersysteem beheert en regelt de bewegingen van het windpark. OTEC is een proces waarbij elektriciteit wordt gegenereerd door gebruik te maken van temperatuurverschillen tussen koud en diep onder het oppervlak aanwezig oceaanwater en het veel warmere water dat zich aan de oppervlakte bevindt. Een OTEC-park pompt grote hoeveelheden koud zeewater en warm oppervlaktewater door een installatie voor het opwekken van energie.

“De zee is een bron van hernieuwbare energie die kan helpen om de groeiende wereldbevolking van schone energie te voorzien”, zegt Laurent Schneider Maunoury, CEO van Naval Energies. “Om die kansen te benutten hebben wij het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes gekozen, zodat wij het ontwikkelen van onze technologische oplossingen verder kunnen versnellen. Dankzij de integratie met de cloud kunnen wij het platform snel in gebruik nemen en het toepassen ervan opschalen of juist verkleinen al naar gelang onze behoeften.”

“De maritieme markt ondergaat grote veranderingen die het gevolg zijn van de sterk groeiende aandacht voor alternatieve energiebronnen. Innovatieve bedrijven als Naval Energies betreden nu nieuwe marktsegmenten en maken daarbij tevens gebruik van nieuwe businessmodellen”, zegt Alain Houard, Vice President Marine & Offshore Industry van Dassault Systèmes. “Het 3DEXPERIENCE-platform stelt hen in staat goede oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen waarvoor zij staan in de snel veranderende maritieme markt. Het is hierbij van groot belang dat zij de kansen kunnen grijpen die door deze veranderingen ontstaan.”

Website Dassault Systèmes

Comments are closed.