Nederland BIMt voor een hoger BIM-level

2 maart 2017

Verschillende organisaties zijn al bezig met BIM. Maar het in de praktijk brengen van BIM is een complex proces dat maatwerk vereist. ICN Solutions introduceert daarom het concept Nederland BIMt, dat bedrijven helpt om dit bewustwordingsproces in een stroomversnelling te brengen, zodat ze daadwerkelijk profijt hebben van BIM.


Door Jean van Pol

Elk zichzelf respecterend bouwbedrijf zal het niet zijn ontgaan dat BIM de toekomst is. Sneller en efficiënter werken en méér opdrachten binnenhalen, dat is de belofte die BIM in zich draagt. Maar het enkel in huis hebben van de nodige 3D CAD-software volstaat daarvoor niet. Want de implementatie van BIM is niet alleen een kwestie van techniek. Nee, BIM is vooral een nieuwe manier van samenwerking, gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Deze nieuwe manier van werken betekent het loslaten van oude, vertrouwde werkpatronen, zoals die bekend waren vanuit het werken met 2D CAD.

Mindset aanpassen

Nederland BIMt helpt bedrijven om hun mindset aan te passen. Pas zodra het bewustzijn om te gaan BIMmen is doorgedrongen tot in alle geledingen van een organisatie, zal deze organisatie daarvan profijt ondervinden. En zullen de betrokken ketenpartners steeds meer overtuigd raken van de voordelen, met name: minder faalkosten, een kortere voorbereidingstijd en een beter inzicht in het eindresultaat.

Nederland BIMt

BIM is vooral een nieuwe manier van samenwerking.

BIM-level

Het in de praktijk brengen van BIM is een complex proces dat niet van de ene op de andere dag gaat. Daarbij komt dat niet elke organisatie al even ver is met BIM. Het ene bedrijf is bijvoorbeeld pas sinds kort begonnen met 3D CAD-software om modellen te ontwikkelen, terwijl het andere bedrijf al praktisch volledig is ingericht op BIM en daarmee ook al diverse projecten heeft uitgevoerd. Ongeacht hoe ver een organisatie inmiddels met BIM is gevorderd: Nederland BIMt helpt bedrijven om de volgende stap te zetten en zodoende the next level in BIM te bereiken. Afhankelijk van de wensen, ambitie en aard van het bedrijf, zijn er zes verschillende BIM Next Levels te behalen; uiteenlopend van BIM Next Level 0 (Start), via BIM Next Level 1 (Revit onder de knie), BIM Next Level 2 (Modelcoördinatie), BIM Next Level 3 (Model als informatiedrager), BIM Next Level 4 (Toeleveranciers betrekken bij proces) tot en met BIM Next Level 5 (BIM-model gebruiken voor beheer en onderhoud).

Quickscan

Een succesvol BIM-traject begint met het in kaart brengen van de huidige activiteiten binnen een organisatie op het gebied van BIM. Een dergelijke quickscan is een nulmeting waarmee kan worden bepaald in welk volwassenheidsstadium een organisatie zich bevindt, en geeft antwoord op vragen, zoals: welke software wordt gebruikt en hoe wordt deze ingezet, zijn de instellingen juist, zijn er interne bureau-afspraken gemaakt en waar bevinden zich mogelijke verbeterpunten? Daarna krijgt een bedrijf advies over welke stappen nodig zijn om nog verder te stijgen op de BIM-ladder, om zo uiteindelijk te groeien naar BIM-volwassenheid.

Jean van Pol is bedrijfsjournalist bij ICN Solutions. Voor meer informatie over de in dit artikel genoemde onderwerpen, zie www.nlbimt.nl en www.icn-solutions.nl.

Comments are closed.