NEN-norm uitvoeren betonconstructies ter commentaar gepubliceerd

7 maart 2018

Ontwerp NEN 8670 ‘Uitvoeren betonconstructies’ is onlangs voor commentaar gepubliceerd. Commentaar is welkom om het normontwerp verder te verbeteren. De commentaarperiode loopt tot 1 april 2018.

Ontwerp NEN 8670 gaat over ‘Het vervaardigen van betonconstructies’ in aanvulling op de Europese norm. De keuzemogelijkheden in deze Europese norm NEN-EN 13670, zijn in NEN 8670 opgepakt. Daarnaast zijn voor de Nederlandse praktijk belangrijke aspecten meegenomen uit NEN 6722 voor zover die niet in de Europese norm zijn opgenomen. Tot slot zijn enkele (nieuwe) ontwikkelingen meegenomen waar dat mogelijk was.

Alle uitvoeringsaspecten

In de norm komen alle uitvoeringsaspecten aan bod, inclusief het management. Er zijn bepalingen opgenomen over de ondersteuningsconstructie. Daarna komt opslag en verwerken van de wapening en de voorspanning aan de orde. Ook is opgenomen hoe betonstorten, verdichten en nabehandelen van beton moet worden uitgevoerd om een goed eindproduct te verkrijgen. Tevens is het verwerken van prefab delen uitgewerkt. Tot slot zijn in de norm handreikingen gedaan ten aanzien van geometrische toleranties, het bepalen van de bekistingsdruk en via een checklist voor de uitvoeringsspecificatie.

Commentaar indienen

Om Ontwerp NEN 8670 zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, nodigt NEN uit om vóór 1 april 2018 commentaar te geven via www.normontwerpen.nen.nl.

Website NEN

Comments are closed.