Nieuwe mogelijkheden voor de mechanische richting

12 juli 2017

Traditiegetrouw brengt Autodesk in het voorjaar een update uit van het meest gebruikte CAD-programma ter wereld. AutoCAD 2018 is de nieuwste versie. Wat opvalt aan de nieuwe AutoCAD is met name het nieuwe DWG-bestandsformaat, dat meestal een grote impact heeft bij bedrijven die de software gebruiken.

 

Door Jean-Pierre van Gastel

Het DWG-bestandsformaat is in het 35-jarige bestaan van AutoCAD wereldwijd het standaardformaat geworden voor technische tekeningen. De veranderingen in het DWG-bestandsformaat van AutoCAD brengen direct een aantal voordelen met zich mee. Zo worden tekeningen met veel zogenaamde Mtext-objecten en/of blokken met annotatieve verschaling veel sneller opgeslagen. Daarnaast is ook de 3D-kernel aangepast naar de meest recente geometric modeler die ook in Inventor gebruikt wordt. Deze aanpassingen in de kernel zijn direct zichtbaar bij het navigeren met een 3D-model.

DWG-bestandsformaat

Afbeelding 1: De aanpassingen in de 3D-kernel van AutoCAD zijn met name voelbaar bij visuele weergavestijlen.

Met name bij een visuele stijl zoals Realistic zal de weergave haast niet meer degraderen naar een lagere kwaliteit, wat in het verleden wel het geval was, zie afbeelding 1. Dit soort aanpassingen vergen een aanpassing in het DWG-bronbestand, vandaar de wijziging. Overigens kan een DWG-bestand nog altijd worden opgeslagen in het formaat van een vorige versie.

PDF-tekstherkenning

Zoals DWG het wereldwijde standaardformaat is voor een technische tekening, is PDF dit voor een technisch document. AutoCAD biedt sinds versie 2010 de mogelijkheid om een PDF als onderlegger te gebruiken in een AutoCAD-tekening. Sinds versie AutoCAD 2017 is het mogelijk om een PDF-bestand te importeren, waarbij er een conversie wordt gedaan naar geometrie. Het omzetten naar geometrie vindt ook letterlijk plaats bij tekst waarvan het lettertype geen True Type-font is. In AutoCAD wordt normaal gesproken gebruikgemaakt van SHX-lettertypes, die dus ook gewoon omgezet worden naar geometrie. Dit laatste verzwaart de tekening natuurlijk enorm. AutoCAD 2018 heeft hiervoor met de nieuwe tekstherkenningmogelijkheden voor SHX-fonts een perfecte oplossing.

Tekstherkenning is terug te vinden in hetzelfde panel van de ribbon (Import) waar het PDF-importcommando is terug te vinden. Concreet zijn er twee commando’s voor tekstherkenning beschikbaar. Recognition Settings opent een dialoogvenster waarin de gebruiker de SHX-bestanden kan kiezen die gebruikt worden als tekstherkenning. Daarnaast is er het Recognize SHX Tekst-commando. Vanuit dit laatste commando is het overigens ook mogelijk om toegang te krijgen tot de PDF Tekst Recognition Settings. Standaard wordt alleen het Romans SHX-lettertype gebruikt als tekstherkenning, aangezien dit het meest gebruikte lettertype is in AutoCAD, zie afbeelding 2.

DWG-bestandsformaat

Afbeelding 2: Standaard wordt alleen het Romans SHX-lettertype gebruikt als tekstherkenning.

Vanzelfsprekend kan de gebruiker elk gewenst SHX-lettertype nog toevoegen aan de lijst. Gebaseerd op deze lijst wordt de tekstgeometrie geconverteerd naar Single Line Tekst-objecten die standaard op de huidige laag worden aangemaakt. Voor het combineren van al deze losse Single Line Tekst-objecten naar een Mtext is er het nieuwe Combine Tekst-commando, dat ook is terug te vinden in het Import panel.

Xref’s

Wie in AutoCAD met meerdere personen aan een project gaat werken, kan het beste gebruikmaken van externe referentietekeningen, ofwel Xref's. Xref-technieken bestaan al zeer lang in AutoCAD en zijn in de loop der jaren behoorlijk verbeterd. In AutoCAD 2018 is er een inhaalslag gemaakt op het gebied van Xref-beheer en standaard ingestelde opties. In het verleden werd er bijvoorbeeld standaard een absolute padverwijzing gebruikt naar de tekening zodra de gebruiker een tekening als Xref plaatste in AutoCAD. Op zich prima, maar zodra de folder met daarin de Xref-tekeningen werd verplaatst, was het natuurlijk onmogelijk om de nieuwe locatie terug te vinden op basis van het absolute pad.

De beste keuze was natuurlijk het gebruik van een relatief pad. Het instellen van een relatief pad was echter voorheen alleen mogelijk indien de host- of mastertekening eerst was opgeslagen. In AutoCAD 2018 is de padverwijzing van een Xref standaard relatief en hoeft de tekening waarin de Xref wordt geplaatst niet eerst te worden opgeslagen voor er een relatief pad kan worden gebruikt, zie afbeelding 3. Indien een Xref-tekening niet kan worden teruggevonden door een verkeerd gedefinieerd pad, kan het pad eenvoudig worden aangepast.

DWG-bestandsformaat

Afbeelding 3: In AutoCAD 2018 is de padverwijzing van een Xref standaard relatief.

Vanuit het External References-palet heeft de gebruiker uiteraard direct een overzicht van alle gebruikte Xref-tekeningen. Ook de status van een Xref wordt hierin weergegeven. Door gebruik te maken van het rechtermuisknopmenu kan de gebruiker voor meerdere niet-gevonden Xref-tekeningen een nieuw pad aangeven of gebruikmaken van de ‘zoek en vervang pad’-optie.

Diversen

Er zijn uiteraard ook tal van andere, wat kleinere verbeteringen doorgevoerd in AutoCAD 2018. Een voorbeeld van een wat kleinere, maar handige aanpassing is dat de Layer drop down list standaard deel uit kan maken van de Quick Acces-toolbar. De Quick Acces-toolbar is uiteraard altijd links bovenin het scherm zichtbaar, ongeacht welke workspace of welke ribbon tab er actief is.

De ondersteuning voor hoge-resolutie-schermen is aangepast. De nieuwe versie kan zodanig overweg met de zogenaamde UHD- of 4K-schermen dat er geen vreemde verschaling meer optreedt. Complexe lijntypes en lijntypes die geïmporteerd zijn uit een Microstation DGN-bestand worden herkend door diverse object snaps, terwijl ook de kleur van de Rubber-band aan te passen is. Dit zijn kleine wensen van eindgebruikers die al vrij lang op de AutoCAD-whislist stonden en nu eindelijk zijn ingevuld. Vanzelfsprekend zullen er in de loop van dit jaar meerdere updates worden uitgebracht voor AutoCAD, aangezien het licentiemodel is omgezet naar een abonnementvorm. Met behulp van de Autodesk Desktop App zullen deze updates automatisch worden aangeboden, een beetje vergelijkbaar met de manier waarop een bedrijf als Adobe zijn product updates uitrolt, zie afbeelding 4.

DWG-bestandsformaat

Afbeelding 4: Met de Autodesk Desktop App worden updates automatisch aangeboden.

AutoCAD LT bevat overigens ook alle nieuwe mogelijkheden die in dit artikel zijn beschreven, met slechts één verschil en dat is dat AutoCAD LT geen ondersteuning biedt voor het maken van een 3D-model. Ook op het gebied van AutoLISP en overige programmeeromgevingen zijn er nog verschillen met de grote AutoCAD, aangezien LT geen enkele vorm van programmeren (op simpele scripts na) ondersteunt.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook: www.autodesk.nl.

Comments are closed.