Nog één keer… terug naar het begin

10 december 2018

Tips & Tricks Inventor

In de laatste uitgave van CAD-Magazine Werktuigbouw nog één keer aandacht voor de basis van ieder ontwerp: het sketchen. Zoals zo vaak het geval was in deze serie artikelen, hebben beginnende Inventor-gebruikers er het meest aan, maar ook ervaren gebruikers kunnen zich eens laten wakker schudden en ingesleten gewoontes of klakkeloze aannames herzien.

Door Rob Sman

Er zijn veel instellingen om het sketchen op de gebruikerswensen af te stemmen.

Het gedrag van (functies in) Inventor wordt in veel gevallen gestuurd door instellingen. Juist in het sketchen is in de loop der jaren nogal wat veranderd in de standaardinstellingen. Vaak was dat een weerspiegeling van wat ‘de meeste gebruikers’ dikwijls aanpasten in eerdere versies van de software. Maar wat goed is voor de meeste gebruikers is niet per se goed voor iedereen, of onder alle omstandigheden. Neem nu eens het beginnen aan een part: vrijwel altijd is de eerste handeling bij een nieuw part het aanmaken van een sketch, en alleen in uitzonderlijke gevallen is er een reden om dat niet op het XY-vlak te doen. In veel releases van Inventor was het dan ook zo dat je je bij het beginnen aan een part onmiddellijk in de eerste sketch op het XY-vlak bevond. Dat kan nog steeds; wijzig in Tools>Application Options>Part ‘No new sketch’ in ‘Sketch on x-y plane’. In de weinige gevallen dat niet onmiddellijk een sketch gewenst is, kan deze gewoon worden afgesloten, en eventueel worden verwijderd.

Dimensions
Voor het tekenen in de sketch kunnen verschillende ‘strategieën’ worden toegepast, met name bij het toekennen van constraints. Voor alle duidelijkheid; dimensions zijn ook constraints! Bij de standaardinstellingen worden bij het tekenen (van lijnen bijvoorbeeld) poolcoördinaten getoond als mogelijke invoer. Wanneer daadwerkelijk waarden worden ingegeven, worden die ook als dimension in de sketch geplaatst. Voor het (eenmalig) invoeren van cartesische coördinaten kan daar onder de rechtermuisknop (RMK) via ‘Coordinate Type’ voor worden gekozen. Permanent instellen van het type coördinaten gaat echter via Tools>Application Options>Sketch>Heads-Up Display>Settings. Op de Sketch-tab van de Application Options staat tevens de mogelijkheid om de Constraint Settings te wijzigen, maar dit kan ook via Sketch>Constrain>Constraint Settings in de ribbon. Via deze instellingen is bepaald dat bij het toevoegen van een maat met de Dimension-functie deze onmiddellijk kan worden gewijzigd: General>Edit dimension when created. De hiernaast genoemde ‘Create dimensions from input values’ is bepalend voor het eerdergenoemde plaatsen van dimensions tijdens het tekenen.

Al met al lijken de standaardinstellingen ervan uit te gaan dat de gebruiker al veel over zijn uiteindelijke model weet. Wie meer ‘conceptueel’ van start zou willen gaan, kan uiteraard het invoeren van waarden tijdens het tekenen achterwege laten en zich concentreren op de vorm en verhoudingen. Het bematen kan dan achteraf gebeuren. Tip: bij het plaatsen en direct wijzigen van de eerste dimension in een sketch wordt de gehele sketch verschaald, zodat alle verhoudingen intact blijven. Om de sketch beheersbaar te maken, is het te overwegen eerst de benodigde maten zonder wijzigingen aan te brengen en pas naderhand de afmetingen aan te passen. Zet in dat geval ‘Edit dimension when created’ tijdelijk uit, omdat anders bij iedere maat het dialoogvenstertje Edit Dimension ongebruikt moet worden afgesloten. Tip: ‘Edit dimension when created’ kan ook worden uitgeschakeld via RMK>Edit Dimension. Doe dit ná het selecteren van een object en vóór het plaatsen van de maat. Als toch pas achteraf bemaat wordt, heeft het tonen van mogelijke invoer tijdens het tekenen geen zin, en zit het maar in de weg; Heads-Up Display uitschakelen via Tools>Application Options>Sketch lost dit op.

Het effect van omschakelen van Priority (links en midden), en de handmatig voltooide sketch (rechts).

Constraints
Ook voor het toekennen van (geometrische) constraints is het te overwegen van de standaardinstellingen af te wijken. Dit geeft uiteindelijk de meeste controle over het resultaat. Op het tabblad General van de Constraint Settings wordt alleen het weergeven van de aanwezige constraints geregeld. ‘Show constraints for selected objects’ toont uiteraard slechts informatie zolang er een selectie is; ‘Show Constraints’ in het Constrain-panel en ‘Show All Constraints’ onder de RMK tonen daarentegen de constraints permanent.

De opties op het tabblad ‘Inference’ zijn heel wat ingrijpender. Het uitschakelen van ‘Infer constraints’ is wel érg drastisch: er wordt nu tijdens het tekenen geen enkele constraint toegevoegd, behalve Coincident constraints om te voorkomen dat er open profielen ontstaan. Opmerking: wanneer Coincident niet is geselecteerd (wat zelden zal voorkomen) in de ‘Selection for Constraint Inference’ voordat ‘Infer Constraints’ wordt uitgeschakeld, worden zelfs geen Coincident constraints geplaatst. Het is dus logischer om ‘Infer constraints’ altijd ingeschakeld te laten, en ook ‘Persist’ want anders worden de gevonden constraints alsnog niet permanent aangebracht. Bij de keuzes voor welke constraints moeten worden toegepast, is Coincident wel het minimum.

Complexere profielen
Sketches waarvan features worden afgeleid, moeten liefst zo eenvoudig mogelijk zijn; collega-auteurs die wat streng in de leer zijn, schromen niet om een maximaal aantal lijnen (of curves) te noemen dat onder de tien ligt. Complexere profielen worden opgebouwd uit meerdere features. Bij zo’n gering aantal objecten in de sketch kan het nooit veel werk zijn om weloverwogen en handmatig precies die constraints toe te kennen die aan het doel beantwoorden.

Wanneer meerdere types constraints worden gebruikt voor ‘Inference’ verdient de combinatie Horizontal Vertical Parallel Perpendicular enige aandacht. Bij het sketchen van een rechthoek met de Line-functie bijvoorbeeld, wordt de eerste lijn horizontaal of verticaal geconstrained, en de tweede loodrecht op de eerste, de derde loodrecht op de tweede enzovoort. Tip: hiervan is af te wijken door de cursor even op een ander object te plaatsen. Bij het tekenen van de derde lijn van de rechthoek kan zo gekozen worden om deze parallel te maken aan de eerste in plaats van loodrecht op de tweede. De belangrijkste conclusie is dat bij deze methode een keten van afhankelijkheden gaat ontstaan die doorgaans prima werkt voor ‘normale’ profielen, maar die niet altijd gewenst is. Dit laatste is met name het geval bij complexe sketches die soms onvermijdelijk zijn bij het sketchen van een layout-part. Een wijziging aan een object dat ‘vroeg’ in die keten zit, kan onoverzienbare gevolgen hebben. Tip: handig voor het tekenen van losse lijnen: Backspace is de shortcut voor Restart.

Horizontaal vs verticaal
Indien nodig, kan met Constraint Set-tings>Inference>Constraint Inference Priority de voorkeur worden veranderd van het standaard ingestelde ‘Parallel and Perpendicular’ naar ‘Horizontal and Vertical’, zodat geometrie eerder wordt geconstrained aan het coördinatenstelsel dan aan andere objecten. Tip: Ook wel eens verrast omdat horizontaal verticaal bleek te zijn? Zet de ‘Coordinate system indicator’ aan in Application Options>Sketch>Display, of wijzig de ‘Look At Behavior’ naar ‘Align with Local Coordinate System’.

Enigszins verstopt is er nog de instelling voor de Inference Scope, aan de hand hiervan wordt bepaald van welke objecten constraints mogen worden afgeleid. Standaard wordt alleen gekeken naar de objecten die met de actieve tekenfunctie (‘Current command’) zijn aangemaakt, deze staat dan ingesteld op ‘Current command’. Desgewenst kan dit echter worden uitgebreid naar alle objecten in de sketch of worden beperkt tot een selectieset. Deze instelling is te vinden door het Constrain-panel uit te klappen.

Conclusie
Voor het overgrote deel beantwoorden de standaardinstellingen van Inventor voor het constrainen aan het gebruiksdoel van het pakket. Voor minder algemeen gebruik is het goed te weten dat de instellingen ook daarop kunnen worden afgestemd, desnoods alleen al voor het plezier alles volledig onder controle te hebben.

Comments are closed.