Only one AutoCAD 2019

27 augustus 2018

Inmiddels zijn de eerste maanden van het Amerikaanse boekhoudkundige jaar 2019 alweer voorbij. Traditiegetrouw zijn alle nieuwe Autodesk-producten voorzien van het getal 2019. Dit artikel gaat in op de veranderingen die zijn doorgevoerd in het meest gebruikte Autodesk-product: AutoCAD.

 

Door Jean-Pierre van Gastel

Ondanks dat mechanisch ontwerpers natuurlijk al lang gebruikmaken van 3D-ontwerpsoftware zoals Inventor en Fusion 360, wordt AutoCAD 2D en ook 3D nog door zeer veel bedrijven gebruikt. Vooral bij bedrijven die met verschillende disciplines te maken hebben, is AutoCAD nog een veelgebruikte oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontwerper van een amusementspark die naast technische tekeningen ook graag visuele lay-outs wil kunnen samenstellen. Met name voor niet al te standaard ontwerpen waarbij wijzigingen niet aan de orde van de dag zijn, is AutoCAD nog altijd een zeer populair platform.

AutoCAD 2019

Afbeelding 1: AutoCAD Mechanical biedt een industriestandaardbibliotheek met meer dan
zevenhonderdduizend intelligente onderdelen en bevat specifieke functionaliteit.

Specialized toolsets

In het verleden waren er verschillende AutoCAD-smaakjes. Zo was er een specifieke oplossing voor architectuur, voor geografie en voor werktuigbouwkunde. Al deze smaakjes AutoCAD zijn in de 2019-versie samengevoegd in de zogenaamde specialized toolsets. Wie een abonnement neemt op AutoCAD 2019 krijgt naast de nieuwe AutoCAD 2019 dus ook direct toegang tot AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D en de AutoCAD mobile en web app. Dat biedt gigantische mogelijkheden, alleen al dankzij de toevoeging van bijvoorbeeld AutoCAD Mechanical. AutoCAD Mechanical biedt om te beginnen al een industriestandaardbibliotheek met meer dan zevenhonderdduizend intelligente onderdelen en bevat daarnaast ook nog heel veel extra functionaliteit, zie afbeelding 1. Door gebruik te maken van al deze specifieke werktuigbouwkundig georiënteerde tools voor bijvoorbeeld de plaatsing van posnummers, stuklijstgeneratie en maatvoering et cetera, zal de productiviteit met gemiddeld zestig procent toenemen in vergelijking met een standaard AutoCAD 2019-versie.

AutoCAD 2019

Afbeelding 2: De instellingen voor de performance in 2D zijn gebaseerd op DirectX11 en terug te vinden in het Graphics Performance-dialoogvenster.

Vanzelfsprekend is er ook genoeg functionaliteit terug te vinden in AutoCAD 2019 zelf. Veranderingen waar elke AutoCAD-gebruiker iets aan heeft, zijn de algemene verbeteringen in de gebruikersinterface en de performance van de applicatie. Ondanks dat hoge-resolutie-monitoren, de zogenaamde 4K of UHD-displays, al geruime tijd op de markt zijn, was AutoCAD hiervoor nog niet voor de volle honderd procent geoptimaliseerd. De laatste conversieslag is nu gemaakt en dat is duidelijk te zien aan de veel scherpere iconen die gebruikt worden in de Ribbon, Status Bar, Quick Acces Toolbar en het Application Menu. Aan de hand van de resolutie van de monitor wordt de juiste set met iconen automatisch ingeladen.

Op het vlak van performance is zelfs de performance in 2D verbeterd. Met name bewerkingen die vragen om het opnieuw genereren van de tekening zijn in veel gevallen tweemaal zo snel geworden. Denk hierbij aan het gebruik van het standaard zoom- en pan-commando in grote tekeningen, maar ook het veranderen van laageigenschappen en het gebruik van het Draw Order-commando. De instellingen voor de performance in 2D zijn gebaseerd op DirectX11 en terug te vinden in het Graphics Performance-dialoogvenster, afbeelding 2. Gebaseerd op een preset Basic, Intermediate of Advanced worden de instellingen weergegeven. Een compleet nieuwe optie is het instellen van de hoeveelheid aan GPU-geheugen die mag worden gebruikt voor het cachen van graphics. Hiervoor moet de gebruiker uiteraard wel goed weten wat het aanpassen van dit soort instellingen voor gevolgen heeft. Het Graphics Performance-dialoogvenster is direct toegankelijk via het GRAPHICSCONFIG-commando of via de status bar. De gebruiker dient voor dit laatste wel in het Customize-menu van de status bar aan te geven dat hij dit in beeld wil hebben. Performance op het vlak van 3D en bij het gebruik van het Plot and Preview-commando was al sterk verbeterd in de AutoCAD 2018.1-update van vorig jaar.

AutoCAD 2019

Afbeelding 3: Het Drawing Compare-commando: groene objecten zijn aanwezig in de eerste tekening, rode in de tweede en grijze in beide.

Drawing Compare

Eén van de meest interessante mogelijkheden in AutoCAD 2019 is Drawing Compare. Hiermee is, zoals de naam al doet vermoeden, het mogelijk om een tweetal tekeningen met elkaar te vergelijken. En dan met name tekeningen die een ander versienummer hebben, want het heeft uiteraard weinig zin om twee compleet verschillende tekeningen met elkaar te vergelijken. Door gebruik te maken van Drawing Compare zijn in een zeer kort tijdsbestek gemaakte wijzigingen in twee versies terug te vinden. De Drawing Compare-tool is terug te vinden in het AutoCAD’s Application Menu indien er nog geen AutoCAD-tekening geopend is. Wanneer er al wel een AutoCAD-tekening is geopend, is het commando terug te vinden bij de Drawing Utilities in het AutoCAD Application Menu. Uiteraard is het ook mogelijk om gebruik te maken van de ribbon. Daar is het commando aanwezig in de nieuwe Collaborate ribbon tab. Als een al geopende tekening wordt opgeslagen, wordt deze automatisch ingesteld als DWG 1 in het DWG Compare-dialoogvenster. DWG 2 is eenvoudig te kiezen in een lijst die de eerder geopende tekeningen laat zien, maar het is ook mogelijk om een knop te gebruiken die het mogelijk maakt om terug te bladeren naar een tekening.

AutoCAD 2019

Afbeelding 4: Het Revision Cloud-commando in de contextual drawing compare ribbon.

Het resultaat van de vergelijking wordt weergegeven in een derde tekening die een drietal categorieën bevat. Een categorie met objecten die alleen in de eerste tekening aanwezig is, een categorie met objecten die alleen in de tweede tekening aanwezig is en een categorie met objecten die gelijk zijn in beide tekeningen. De weergave van de verschillende categorieën is compleet naar eigen wensen aan te passen in de contextual ribbon tab die automatisch geladen wordt bij het gebruik van het Drawing Compare-commando. Standaard worden de kleuren groen (alleen aanwezig in de eerste tekening), rood (alleen aanwezig in de tweede tekening) en grijs (aanwezig in beide tekeningen) gebruikt, zie afbeelding 3. Met de knop Draw Order is het eenvoudig om de eerste en de tweede tekening om te wisselen. Het Compare Filter-panel bevat mogelijkheden om ook verschillen in tekstobjecten te analyseren, waaronder ook afmetingen. Dit is naast tekst ook mogelijk voor arceringen die geplaatst zijn in een tekening. Uiteraard is het van groot belang om verschillen tussen twee tekeningen direct te documenteren. Daarom is het Revision Cloud-commando dan ook direct terug te vinden in de contextual drawing compare ribbon, zie afbeelding 4. Naast de visuele nieuwe mogelijkheden voor Drawing Compare zijn er overigens ook nog een hele berg nieuwe commandline commando’s beschikbaar.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook de Autodesk-website.

 

Comments are closed.