Onshape doet álles in de cloud

13 juni 2016

Het overgrote deel van de MCAD-markt wordt al heel lang verdeeld door een beperkt aantal grote leveranciers. Kleinere leveranciers moeten heel wat te bieden hebben om zich een plaats op die markt te veroveren. Een unieke oplossing bieden kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kans van slagen. Onshape waagt het erop.


Door Rob Sman

Met de in de introductie genoemde leveranciers wordt natuurlijk de ontwikkelaars van 3D-ontwerpsoftware bedoeld. Zonder een van die leveranciers iets te kort te doen, kun je grofweg stellen dat de capaciteiten van hun ontwerpsoftware elkaar nauwelijks ontlopen; iedere leverancier kan bogen op gebruikers die zeer complexe producten maken in allerlei markten. Alle hebben ze wel een klant van naam en faam in de lucht- en ruimtevaart, automotive industrie, of medische sector. Grote spelers hadden lang geleden dan ook al in de gaten dat CAD niet meer de onderscheidende factor was en profileerden zich als partners met PLM-oplossingen. Inmiddels is ook dat alweer een beetje gewoontjes en wordt bij andere ontwikkelingen aangeklampt, bijvoorbeeld het Internet of Things.

Ontwikkelingen

Momenteel doen zich een paar algemene ontwikkelingen voor die ook van invloed zijn op de MCAD-markt. In de eerste plaats is het een trend dat softwareleveranciers niet langer een eeuwig gebruiksrecht willen leveren. Daarvoor zijn verschillende (financiële) constructies bedacht. Er zijn ongetwijfeld geldige nadelen aan te voeren voor diverse aspecten van deze verandering, maar er zijn ook voordelen, zoals het tijdelijk naar behoefte kunnen uitbreiden of aanpassen van capaciteit.
Een tweede ontwikkeling die van belang is voor de MCAD-markt, is de toenemende vertrouwdheid van het opslaan van data ‘in de cloud’. We zijn het met z’n allen in de loop der jaren heel gewoon gaan vinden data toe te vertrouwen aan derden. Dat begon wellicht met privégebruik van GoogleDocs en dus Google Drive, met de foto-opslag vanaf de smartphone, maar inmiddels ziet ook Microsoft Office het liefst de documenten opgeslagen in OneDrive, en stelt Autodesk bijvoorbeeld A360 beschikbaar als platform voor projectdata. Het is natuurlijk enorm handig om op eenvoudige wijze overal modellen, tekeningen en andere data te kunnen benaderen. Tegenover dat voordeel staat nog altijd het wantrouwen ten aan zien van veiligheid en beschikbaarheid; geheel terecht overigens.
Het is uiteindelijk aan de gebruiker, of dat nu een privépersoon of bedrijf is, om de voordelen tegen de gevaren af te wegen. De derde ontwikkeling die de MCAD-markt beïnvloed hangt sterk samen met de zojuist besproken opslag in de cloud: de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van hardware. De rekenkracht en grafische capaciteiten van tablets en smartphones staan het gebruik van CAD op die apparaten nog nauwelijks in de weg. Als er dan ook nog eens voldoende bandbreedte is om zwaardere applicaties te draaien op een server, zodat de tablet alleen nog dient voor input en grafische uitvoer, zijn de mogelijkheden enorm. Beveiliging verdient ook hier natuurlijk veel aandacht. Echt praktisch is CAD op een smartphone nauwelijks te noemen, maar de binnenkort verschijnende Lumia’s van Microsoft bijvoorbeeld veranderen via een docking-station in een volwaardige PC – en hebben een opslagcapaciteit die opslag in de cloud kan vervangen. Ongetwijfeld volgen andere merken en platforms binnenkort met soortgelijke mogelijkheden.

Volledig cloud

Samengevat heeft de ideale MCAD-gebruiker behoefte aan een ontwerptool die op alle platforms draait, overal en altijd de juiste data beschikbaar stelt, en tegen lage kosten in te zetten is. En dat is dan ook wat de makers van Onshape hebben willen realiseren. En het is ze nog gelukt ook. Zo goed áls, tenminste…
De reden om aan Onshape aandacht te besteden, is de unieke eigenschap dat het volledig in de cloud werkt: de applicatie draait in een webbrowser en alle data blijven ergens op Onshape’s servers. Er hoeft dus niets geïnstalleerd te worden en overal waar de gebruiker in kan loggen, bereikt hij zijn eigen data, die nergens gedupliceerd zijn. Een kleine kanttekening: niet alle browsers zijn te gebruiken want ondersteuning van WebGL is vereist, waarmee de browserkeuze zijn ‘beperkt’ tot Chrome, Safari, Opera en Firefox. Voor mobiel gebruik is voor iOS en Android een app beschikbaar, want mobiele browsers worden niet ondersteund.

Onshape werkt volledig in de cloud: de applicatie draait in een webbrowser en alle data blijven op Onshape’s servers.

Onshape werkt volledig in de cloud: de applicatie draait in een webbrowser en alle data blijven op Onshape’s servers.


Aanvullingen

Wie ook maar een béétje ervaring heeft met een MCAD-toepassing zal niet veel moeite hebben zijn weg te vinden in Onshape. Het pakket is nog jong en nog in ontwikkeling en daarom is er beslist nog ruimte voor verbetering; hier en daar mis je nog wel functies of opties die in vele andere pakketten gemeengoed zijn. Het is echter zinloos om in dit artikel de vinger op dergelijke omissies te leggen, want mogelijk zijn er al aanvullingen uitgebracht op het moment dat dit artikel verschijnt.
Wat enigszins oefening behoeft, maar uiteindelijk prettig werkt, is de manier waarop Onshape met bestanden omgaat. Wat een document wordt genoemd, is feitelijk een verzameling van projectdata. Binnen zo’n document worden in Part Studio’s de onderdelen aangemaakt. In een enkele Part Studio kunnen meerdere onderdelen worden aangemaakt, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is sketches te delen en features van andere parts te gebruiken. Ook de samenstellingen worden in een Document gedefinieerd, waarin de onderdelen uit de tevens in het Document aangemaakte Part Studio’s kunnen worden ingevoegd.
Voor het constrainen van onderdelen in een samenstelling heeft Onshape hele slimme tools in huis. De Studio’s en samenstellingen worden, net als werktekeningen, geïmporteerde modellen, en overige gekoppelde bestanden, in tabbladen binnen het Document opgeslagen. Voor alle documenten is revisiebeheer mogelijk en bestanden kunnen worden gedeeld met derden, waarbij rechten kunnen worden toegekend. Zodoende zijn eenvoudig nieuwe leden aan het ontwerpteam toe te voegen. Iedereen werkt altijd aan dezelfde documenten, die door hun opslag in Onshape’s cloud ook geen back-up behoeven. Dankzij de wijze waarop data worden georganiseerd, het revisiebeheer en het delen van bestanden herbergt Onshape feitelijk zijn eigen PDM en samenwerkingstools, die voor menig gebruiker voldoende mogelijkheden bieden.

Voldoende bandbreedte

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan een oplossing als Onshape: Wanneer geen internetverbinding beschikbaar is, zijn zowel het programma als alle data onbereikbaar. Bovendien is Onshape alleen interessant voor hen die hun data aan de cloud willen of durven (en mogen!) toevertrouwen. Los daarvan zal er, al liggen de eisen niet zo heel hoog, voldoende bandbreedte moeten zijn. Dat zal in ons land doorgaans wel goed zitten, maar het staat wereldwijde acceptatie voorlopig zeker in de weg. Bij Onshape zit men daar blijkbaar niet zo mee; er is immers bewust en weloverwogen voor deze aanpak gekozen. Op hun website noemt men dit ‘the future of CAD’. Met het voorzien en bepalen van de toekomst heeft men bij Onshape al ervaring: Een van de oprichters is John Hirschtick, die ook aan de wieg stond van SolidWorks, waarvan mede-oprichter John McEleney ruim elf jaar CEO was.
Medio december werd na een langdurige bètafase de commerciële versie van Onshape vrijgegeven. Die bètaversie werd overigens al breed in productie gebruikt. Voor wie nieuwsgierig is zet Onshape de deur wagenwijd open: gratis gebruik is niet alleen voor studenten of thuisgebruik, maar wordt ook gezien als tool voor ‘light-duty pros’! Gratis gebruik is niet beperkt in functionaliteit of gebruiksduur, maar wel in de toegestane hoeveelheid data. Die enige beperking valt weg bij een Subscription-fee van 100 dollar per maand. Onshape maakt er geen geheim van dat de prijsstelling óók een van de aantrekkelijke punten is, en dat door de ingebouwde PDM en back-up-tool bespaard kan worden op aanvullende investeringen. Omdat er niets geïnstalleerd hoeft te worden, zijn ook IT-kosten te verwaarlozen. Tot slot worden ook aan de hardware nauwelijks eisen gesteld; volwaardig CAD op mobiele apparaten is nu een realiteit. Dit eens onbeperkt kunnen uitproberen, is in ieder geval een leerzame exercitie.

Website Onshape


Dit artikel werd eerder gepubliceerd in CAD-Magazine nummer 2, de maart-uitgave 2016.

 

Comments are closed.