Over CAD-Magazine

CAD-Magazine Inhoudelijk

CAD-Magazine is opgesplitst in twee verschillende uitgaven, te weten:

  • CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek
  • CAD-Magazine Werktuigbouwkunde & Productontwerp

Abonnementen 2018

Een abonnement op CAD-Magazine vraagt u aan via deze link.

De prijs voor een jaarabonnement (vier nummers) op CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek bedraagt € 49,00 (inclusief 6% btw).

De prijs voor een jaarabonnement (vier nummers) op CAD-Magazine Werktuigbouwkunde & Productontwerp bedraagt € 49,00 (inclusief 6% btw).

Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. Opzeggingen, schriftelijk of via e-mail, dienen één maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit te zijn. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Voor informatie en aanvraag abonnementen: info@cadmagazine.nl.

Website www.cadmagazine.nl

Een groot deel van de artikelen uit CAD-Magazine wordt tevens gepubliceerd op onze website. Deze laatste fungeert hierbij als database van berichtgeving over de ontwikkeling in de CAD-markt.

Ook wordt op de website het laatste nieuws uit de CAD-markt gepubliceerd. Voor de meer gespecialiseerde gebruiker bevat de website tevens extra’s op het gebied van specifieke software. Momenteel kent CAD-Magazine gespecialiseerde rubrieken voor 3ds Max (Design), Allplan Engineering, AutoCAD, Inventor, SCIA Engineer, Solid Edge en SolidWorks.

 

Redactie: redactie@cadmag.nl

Advertentie-exploitatie: sales@cadmag.nl

Secretariaat/abonnementen: info@cadmagazine.nl

Leveringsvoorwaarden: regelen van het advertentiewezen 1990