Over CAD-Magazine

CAD-Magazine Inhoudelijk

Vanaf 2017 is CAD-Magazine opgesplitst in twee verschillende uitgaven, te weten CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek en CAD-Magazine Werktuigbouwkunde & Productontwerp.

CAD Werktuigbouwkunde & ProductontwerpViermaal per jaar verschijnt de Werktuigbouwkunde & Productontwerp editie van CAD-Magazine, gericht op CAD-gebruikers in de werktuigbouw. Het blad doet verslag van digitale trends in de wereld van de werktuigbouw en productontwerp.

Artikelen over ondersteunende software voor engineers, datamanagementoplossingen en vakliteratuur verschijnen in het blad.


CAD-Magazine Werktuigbouwkunde & Productontwerp is een platform waar alle relevante spelers binnen de werktuigbouwkundige wereld aan het woord komen: van productontwikkelaars tot fabrikanten en van CEO’s van multinationals tot aan ZZP’ers.

CAD-Magazine Werktuigbouwkunde & Productontwerp is bedoeld voor:

• Advies- en Ingenieursbureaus
• Productontwikkelaars
• Machinefabrieken
• Overheden
• Onderwijsinstellingen
• Kennis- en Onderzoeksinstituten


Hierbij komen alle onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de werktuigbouwkunde en productontwerp, zoals:

• Product Lifecycle Management (PLM)
• Eindige Elementenanalyse (EEA)
• Product Data Management (PDM)
• Samenwerkingssoftware

 

CAD Bouw & Architectuur & Civiele TechniekViermaal per jaar verschijnt de Bouw, Architectuur & Civiele Techniek editie van CAD-Magazine, gericht op CAD-gebruikers in de bouw, civiele techniek en architectuur. Het blad doet verslag van alle digitale trends in de bouw en de onderwerpen die hier mee te maken hebben, van BIM tot IFC. Er valt niet alleen te lezen over de nieuwe releases van diverse CAD-pakketten, het blad bevat ook artikelen over ondersteunende software voor bouwkundigen, datamanagement oplossingen en vakliteratuur.


CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek is een platform waar alle relevante spelers binnen de bouwwereld aan het woord komen: van aannemers tot architecten en van eindgebruikers tot conceptuele denkers.

 CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek is bedoeld voor:

• Architecten
• Aannemers
• Owners/Operators
• Overheden
• Energie- en Telecombedrijven
• Landmeetkundige bureaus
• Onderwijsinstellingen
• Kennis- en Onderzoeksinstituten


Hierin komen alle onderwerpen aan bod die relevant zijn voor bouw, civiele techniek en architectuur, zoals:

• Building Information Modelling (BIM)
• Staalbouw
• Houtskeletbouw
• Kostencalculatie/Energieberekeningen
• Uitwisselingsstandaarden
• Elektrotechniek
• GWW

Abonnementen 2017

Een abonnement op CAD-Magazine vraagt u aan via deze link.

De prijs voor een jaarabonnement (vier nummers) op CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek bedraagt € 49,00 (inclusief 6% btw).

De prijs voor een jaarabonnement (vier nummers) op CAD-Magazine Werktuigbouwkunde & Productontwerp bedraagt € 49,00 (inclusief 6% btw).

Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. Opzeggingen, schriftelijk of via e-mail, dienen één maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit te zijn. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Voor informatie en aanvraag abonnementen: info@cadmagazine.nl.

 

Website www.cadmagazine.nl

Een groot deel van de artikelen uit CAD-Magazine wordt tevens gepubliceerd op onze website. Deze laatste fungeert hierbij als database van berichtgeving over de ontwikkeling in de CAD-markt.

Ook wordt op de website het laatste nieuws uit de CAD-markt gepubliceerd. Voor de meer gespecialiseerde gebruiker bevat de website tevens extra’s op het gebied van specifieke software. Momenteel kent CAD-Magazine gespecialiseerde rubrieken voor 3ds Max (Design), Allplan Engineering, AutoCAD, Inventor, SCIA Engineer, Solid Edge en SolidWorks.

 

Redactie: redactie@cadmag.nl

Advertentie-exploitatie: sales@cadmag.nl

Secretariaat/abonnementen: info@cadmagazine.nl

Leveringsvoorwaarden: regelen van het advertentiewezen 1990